Jaargang 1999 (33)

Uitgave nr. 1

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Clopidogrel (Plavix®), trombocytenaggregatieremmer

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Immunoglobuline met thiomersal niet voor kleine kinderen

Van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties.

Onlangs is door het CBG de productinformatie (deel I-B1) ...

Lees artikel


Verkoop sertindol (Serdolect®) opgeschort

Bij de introductie in september 1997 werd het antipsychoticum sertindol (Serdolect®) in Gebu 1997; 31: 128 beoordeeld als een middel van allerlaatste keuze. Het biedt namelijk geen bijzondere voordelen, maar wel kan het QT-interval erdoor worden ...

Lees artikel


Invloed intensieve behandeling diabetes en hypertensie bij type 2 diabetes

De United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS)-groep heeft in 1997 na een looptijd van 20 jaar haar onderzoek naar de behandeling van type 2 diabetes afgesloten. De resultaten van dit grootste en langste onderzoek in de geschiedenis van dia ...

Lees artikel


Effect voorlichting over orale anticonceptie

Ongewenste zwangerschap tijdens pilgebruik wordt dikwijls veroorzaakt doordat de gebruikster onvoldoende kennis heeft van basale principes. Kan men via informatiefolders of mondeling overgedragen kennis hierin verbetering aanbrengen? Deze vraag i ...

Lees artikel


Hartelijk dank

Hartelijk dank

Publicatie Nr. 01 - 01 januari 1999
Jaargang 33
Rubriek Redactioneel
Pagina's 12

Hartelijk dank

Lees artikel


Geneesmiddelen slikken, kosten besparen?

Het rapport 'Geneesmiddelen en zorg. Inzicht in de achtergronden van de structurele uitgaven aan farmaceutische hulp' beoogt een onderbouwde visie te presenteren op de structurele uitgavenontwikkeling voor farmaceutische hulp door de Nederlandse ...

Lees artikel


De werkwijze van het Geneesmiddelenbulletin

Informatie over geneesmiddelen is vooral afkomstig van de farmaceutische industrie. Deze geeft in ons land volgens eigen opgave ongeveer 10% van haar budget uit aan activiteiten op het gebied van marketing, zoals advertenties, folders en mailings ...

Lees artikel


Wat heeft 1998 ons gebracht? Nieuwe middelen en bijwerkingen

Terug naar boven

 

Dit artikel vormt het eerste in een reeks van jaarlijks in het januarinummer van het Geneesmiddelenbulletin te publiceren artikelen, waarin wordt teruggekeken naar de ontwikkelingen op het gebied van de farmacotherapie. Het d ...

Lees artikel