Jaargang 1999 (33)

Uitgave nr. 12

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


ISDB klaar voor het nieuwe millennium

Van 16-19 september jl. vond in Amsterdam het driejaarlijkse congres van de International Society of Drug Bulletins (ISDB) plaats. Ditmaal was de organisatie in handen van het Geneesmiddelenbulletin. Er waren honderd deelnemers die geneesmiddelen ...

Lees artikel


Met telmisartan (Micardis®) uit de bocht

Hoe kan een farmaceutische industrie nog de aandacht trekken van de voorschrijvers om haar nieuwe product in de pen te krijgen? De fabrikant van de angiotensine II-antagonist telmisartan (Micardis®), heeft hierop iets gevonden. Kinderdromen komen ...

Lees artikel


Publieksvoorlichting over nieuwe geneesmiddelen

Begin dit jaar is op initiatief van de Stichting Doelmatige Geneesmiddelenvoorziening (DGV) een werkconferentie gehouden over het nut van onafhankelijke publieksvoorlichting bij de introductie van sommige nieuwe geneesmiddelen. Aanleiding vormde ...

Lees artikel


Uitbreiding indicaties: Tinzaparine (Innohep®)

Uitbreiding indicaties Tinzaparine (Innohep®) is een laagmoleculair-gewicht-heparine geregistreerd voor de 'profylaxe en behandeling van diepe veneuze trombose'. Recent is het indicatiegebied ervan uitgebreid met de 'behandeling van patiënten met ...

Lees artikel


Infliximab (Remicade®) geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Nieuwe registratie Infliximab (Remicade®) is een monoklo ...

Lees artikel


Behandeling van trombose met laagmoleculair-gewicht-heparinen

Achtergrond. Laagmoleculair-gewicht-heparinen zijn de afgelopen jaren in toenemende mate onderzocht op werkzaamheid en veiligheid bij de behandeling van diepe veneuze trombose en daarbij vergeleken met ongefractioneerd heparine. Kan een nieuwe me ...

Lees artikel


Zanamivir (Relenza®), antiviraal middel

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Orale rehydratieoplossing met rijstmeel

Orale rehydratieoplossing met rijstmeelDioralyte®-rice (Rhone-Poulenc Rorer BV)LifeSystems® Rijst-ORS (Primmed BV)nieuwe combinatie Het gebruik van orale rehydratieoplossing in de vorm van een glucose-/zoutoplossing is aan te raden bij een verhoo ...

Lees artikel


Het patiënt-controle-onderzoek

Het gerandomiseerde, dubbelblinde en gecontroleerde onderzoek geldt momenteel als de belangrijkste onderzoeksvorm in de klinische geneeskunde. Niet alle onderzoeksvragen lenen zich echter voor uitvoering door middel van dergelijk experimenteel ...

Lees artikel