Jaargang 1998 (32)

Uitgave nr. 5

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


'Restless legs' bij gebruik van paroxetine (Seroxat®)

Stichting Lareb ontving zeven meldingen van patiënten die tijdens het gebruik van de serotonine-heropnameremmer paroxetine klachten kregen van bewegingsdrang in de benen ('restless legs'). Het betrof vier mannen en drie vrouwen van 41 tot 67 jaar ...

Lees artikel


Langdurig gebruik NSAID's en ernstige gastro-intestinale bijwerkingen

Voor de groep NSAID's in zijn geheel geldt dat het risico van ernstige gastro-intestinale bijwerkingen toeneemt bij een hoge dagdosis, een gevorderde leeftijd en een ulcus in de anamnese (Gebu 1994; 28: 85-86) . In hoeverre ook de duur van de beh ...

Lees artikel


Reclame Calci-Chew® misleidend en onrechtmatig

Vorig jaar besteedden wij aandacht aan een rechtszaak waarin de firma Procter & Gamble Pharmaceuticals Nederland BV werd veroordeeld tot het rectificeren van misleidende aanprijzingen van Cacit® (Gebu 1997; 31; 86). Als tegeneis had Procter & Gam ...

Lees artikel


Belangenverstrengeling naar aanleiding van debat calciumantagonisten

Financiële relaties met de farmaceutische industrie kunnen gemakkelijk leiden tot belangenverstrengeling, zoals een ongewenste en ongepaste beïnvloeding van een schrijver. Toonaangevende tijdschriften eisen daarom van geneesmiddelenonderzoekers e ...

Lees artikel


Antihypertensiva en het risico van ernstige hypoglykemie bij oudere diabetespatiënten

Van de ouderen met diabetes mellitus die insuline of sulfonylureumderivaten gebruiken, wordt 70% tevens voor hypertensie behandeld. Een eventueel verhoogd risico van hypoglykemie door het antihypertensivum kan daarom een overweging zijn bij het m ...

Lees artikel


Malariaprofylaxe met mefloquine (Lariam®)

Onlangs is de herziene versie (1997) van het bulletin 'Malariaprofylaxe' van de Inspectie voor de Gezondheidszorg verspreid.1 Voor de talrijke gebieden waar meervoudige resistentie van Plasmodium falciparum tegen andere antimalariamiddelen voorko ...

Lees artikel


Candesartan (Atacand®), angiotensine II-antagonist

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Naproxennatrium (Aleve®), zonder recept verkrijgbaar

Naproxennatrium
Aleve® (Roche Nicholas BV)
Tablet 220 mg

zonder recept verkrijgbaar

Na ibuprofen, is naproxennatrium (Aleve®) nu het tweede NSAID dat zonder recept verkrijgbaar is. Het middel is geregistreerd voor de behandeling van 'hoofdpijn, tand ...

Lees artikel


Mizolastine (Mizollen®), antihistaminicum

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Eisen voor registratie van geneesmiddelen

Van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties.

Eisen voor registratie van geneesmiddelen. Vaak is het bi ...

Lees artikel


Het herseninfarct: preventie en medicamenteuze behandeling

Terug naar boven

In verschillende onderzoeken, zowel bij dieren als bij de mens, is aangetoond dat het ischemisch CVA een dynamisch proces is. Daarbij spelen drie factoren een belangrijke rol: de duur van de ischemie, de collaterale circulatie ...

Lees artikel