Jaargang 1998 (32)

Uitgave nr. 10

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Clopidogrel (Iscover®) en Orlistat (Xenical®) geregistreerd

Van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Nieuwe registraties Clopidogrel (Iscover®) is een trombo ...

Lees artikel


Brimonidine (Alphagan®), verlaging intra-oculaire druk

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Sumatriptan (Imigran®), andere toedieningsvorm

SumatriptanImigran®Neusspray 20 mgandere toedieningsvorm Sumatriptan is nu ook als neusspray in de handel gebracht. De werking begint na intranasale toediening, evenals bij subcutane injectie, na 10-15 minuten, terwijl dit na orale toediening na ...

Lees artikel


Salbutamol/ipratropium (Combivent®), nieuwe combinatie

Salbutamol/ipratropiumCombivent® dosis-aërosol (Boehringer Ingelheim BV)Inhalatiepoeder 100 µg/20 µg per dosisnieuwe combinatie Combivent® is een vaste combinatie van het β2-sympathicomimeticum salbutamol 100 µg/dosis en het anticholinergicum ipr ...

Lees artikel


Reclame voor receptgeneesmiddelen

In Gebu 1998; 32: 88 werd gesignaleerd dat een bepaald receptgeneesmiddel, namelijk valaciclovir, indirect door de fabrikant werd aangeprezen in een folder bestemd voor de patiënt. Een huisarts attendeerde ons op een nog veel directere aanprijzin ...

Lees artikel


Effect laaggedoseerde diuretica op kalium-, glucose- en lipidenwaarden gering

Aan de thiazidediuretica wordt door sommigen wel een ongunstige invloed toegeschreven op verschillende parameters die een risico zouden kunnen vormen voor cardiovasculaire ziekten, zoals de kalium-, glucose- en lipidenwaarden. Deze nadelen zouden ...

Lees artikel


Ernstige en fatale bijwerkingen van geneesmiddelen niet zeldzaam

Iedereen die met geneesmiddelen werkt, weet dat elk middel, ook in de gebruikelijke doseringen, bijwerkingen kan hebben. Het is echter de vraag hoe vaak sprake is van ernstige en zelfs fatale bijwerkingen.In een zorgvuldig uitgevoerde meta-analys ...

Lees artikel


Medicamenteuze behandeling van chronische pijn bij volwassenen

Nociceptie is de gewaarwording van beschadiging of ontsteking van weefsel die gepaard gaat met de vorming of afgifte van chemische mediatoren die zogenaamde nociceptoren ofwel pijnreceptoren prikkelen. Hierbij treedt primair geen beschadiging ...

Lees artikel