Jaargang 1998 (32)

Uitgave nr. 12

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Irinotecan (Campto®), cytostaticum

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Raloxifen (Evista®/Celvista®) geregistreerd

Van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Nieuwe registraties Raloxifen (Evista®/Celvista®) is een ...

Lees artikel


Trovafloxacine (Trovan®), fluorchinolon

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Ibopamine heroverwogen

Van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Ibopamine heroverwogenIbopamine werd in 1991 geregistreer ...

Lees artikel


Besluit over terfenadine door de Europese Commissie

Van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Besluit over terfenadine door de Europese Commissie Recen ...

Lees artikel


Lamivudine/zidovudine

Lamivudine/zidovudine Combivir® (Glaxo Wellcome BV) Tablet 150 mg/300 mg nieuwe combinatie Tegenwoordig bestaat de standaardbehandeling van HIV-infecties uit een combinatie van twee nucleoside-analogen met een proteaseremmer. Dit houdt in dat, v ...

Lees artikel


Intensieve bloeddrukverlaging in combinatie met een lage dosis acetylsalicylzuur bij hypertensie

De cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit blijft bij personen met hypertensie, ook als ze ervoor worden behandeld, gemiddeld hoger dan bij degenen met een normale bloeddruk. De oorzaak kan zijn dat de bloeddruk niet ver genoeg is gedaald. De ...

Lees artikel


De risicocalculator

Enige tijd geleden is de CBO-Consensus ' Cholesterol' herzien.1 Dit vormde voor de firma Bayer de aanleiding tot het verspreiden van een ingenieuze ' lipiden risico calculator'. Onder het motto 'Een statine voor iedereen die..…' kan men hiermee a ...

Lees artikel


Tolcapon (Tasmar®) en hepatische reacties

Tolcapon is, in combinatie met levodopabevattende middelen, geregistreerd voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. Toen het op de markt kwam, was reeds duidelijk dat tijdens het gebruik van tolcapon bij 1-3% van de patiënten de ALAT-waard ...

Lees artikel


Overgevoeligheidsreacties na gebruik clemastine (Tavegil®)

Clemastine (Tavegil®) is een langwerkend antihistaminicum met een zwakke sederende en anticholinerge werking, dat is geïndiceerd voor allergische aandoeningen. Tevens wordt het als adjuvans gebruikt bij Quincke-oedeem en anafylactische reacties. ...

Lees artikel


Acuut myocardinfarct toegeschreven aan sildenafil (Viagra®)

Sildenafil (Viagra®) is recent geregistreerd voor de behandeling van erectiele dysfunctie (Gebu 1998; 32: 128-129). De afdeling Geneesmiddelenbewaking van de Inspectie voor de Gezondheidszorg ontving kortgeleden vanuit de Nederlandse Antillen een ...

Lees artikel


Onderhoudsbehandeling van astma

De laatste tien jaar heeft er een grote ontwikkeling plaatsgevonden in het onderzoek naar en het begrip van de pathogenese van astma. Nieuwe ontwikkelingen hebben er toe bijgedragen dat in Nederland de benaming 'cara', ofwel 'chronische aspec ...

Lees artikel