Jaargang 1997 (31)

Uitgave nr. 9

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Cholesterolverlaging met cholesterolsyntheseremmers

Er is geen twijfel meer over de rol die de concentratie van het serumcholesterol, en met name die van het LDL-cholesterol, speelt bij het ontstaan van coronaire hartziekten. Ook zijn er al geruime tijd sterke aanwijzingen dat de verlaging van ...

Lees artikel


Interactie digoxine en claritromycine

Bij de Stichting Lareb zijn twee meldingen binnengekomen van een mogelijke digoxine-intoxicatie als gevolg van een interactie met het macrolide-antibioticum claritromycine (Klacid®).De eerste patiënt was een 80-jarige vrouw die sinds een half jaa ...

Lees artikel


Nefazodon (Dutonin®), niet-tricyclisch antidepressivum

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige produkten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch menen we d ...

Lees artikel


Bupivacaïne soms nuttige aanvulling op morfine

Dit proefschrift houdt zich bezig met verschillende aspecten van de intrathecale toediening van opioïden als pijnbehandeling bij kankerpatiënten. Kan bijvoorbeeld het lokaal anaestheticum bupivacaïne een zinvolle aanvulling vormen op een behandel ...

Lees artikel


Atorvastatine (Lipitor®), cholesterolsyntheseremmer

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Ginkgo biloba-extract (Tavonin®), claudicatio intermittens

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige produkten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Alternatieve middelen bij HIV en aids

Uit diverse onderzoeken blijkt dat het gebruik van alternatieve middelen door mensen met een HIV-infectie of aids, naast of in plaats van hun reguliere therapie, aanzienlijk is. Deze brochure bevat een zo compleet mogelijk overzicht van deze midd ...

Lees artikel


Cromoglicinezuur (Allergocrom COMOD®), geen conserveermiddel

CromoglicinezuurAllergocrom COMOD® (Ursapharm Nederland BV)Neusspray en oogdruppels 20 mg/mlgeen conserveermiddel De neusspray met cromoglicinezuur was tot nu toe alleen verkrijgbaar met een conserveermiddel (benzalkoniumchloride of thiomersal), ...

Lees artikel


Matiging kostenstijging in 1996

Onlangs publiceerde het Geneesmiddelen Informatie Project (GIP) van de Ziekenfondsraad de belangrijkste cijfers over de geneesmiddelenvoorziening aan ziekenfondsverzekerden in 1996. Hieronder volgt een korte samenvatting.Ten opzichte van 1995 zij ...

Lees artikel


Acetylsalicylzuur of heparine direct na een herseninfarct?

Ieder jaar krijgen ongeveer 20.000 Nederlanders een eerste herseninfarct.1 De helft van hen overlijdt aan de gevolgen daarvan of blijft ernstig gehandicapt. Om van een direct ingestelde medicamenteuze behandeling een geringe verbetering van de pr ...

Lees artikel