Jaargang 1997 (31)

Uitgave nr. 7

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


FTO-materiaal over kindermedicatie

De Stichting Doelmatige Geneesmiddelenvoorziening (DGV) heeft onlangs materiaal uitgegeven om een FTO-bijeenkomst over kindermedicatie voor te bereiden. De nadruk ligt hierbij op acute klachten. In het boekje wordt een FTO-bijeenkomst van anderha ...

Lees artikel


Huisbezoek apotheker helpt oudere patiënt

In de VS is het onjuist gebruik van geneesmiddelen door ouderen een bron van zorg. Daarom werd daar onderzocht of een huisbezoek van een apotheker nog niet herkende problemen met geneesmiddelen aan het licht zou brengen en het verkeerd gebruik in ...

Lees artikel


Ook Calci-Chew® goed geresorbeerd

Calciumcarbonaat wordt door Christiaens BV op de markt gebracht als kauwtabletten (Calci-Chew®) en door Procter & Gamble Pharmaceuticals NV als bruistabletten (Cacit®). De laatstgenoemde firma heeft in tijdschriften geadverteerd met de slogan: &# ...

Lees artikel


Geen antibiotica bij ongecompliceerde acute keelpijn

In 11 Engelse huisartsenpraktijken is onderzocht wat de beste strategie is bij de behandeling van acute keelpijn.1 In totaal betrof het 716 patiënten ouder dan vier jaar met acute keelpijn en een afwijkend beeld in de keel. Van hen had 84% tonsil ...

Lees artikel


Publieksinformatie over tekenbeten en de ziekte van Lyme

De Stichting Samenwerkende Artsen- en Adviesorganisaties in de Gezondheidszorg (SAAG) heeft haar informatiebrochure met publieksinformatie over tekenbeten en de ziekte van Lyme (Gebu 1993; 27: 41-42) herzien. Het boekje, dat duidelijke foto's bev ...

Lees artikel


Topotecan (Hycamtin®), cytostaticum

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Humaan menopauzegonadotrofine (Menogon®), bevordering vruchtbaarheid

Humaan menopauzegonadotrofineMenogon® (Ferring BV)Poeder voor injectievloeistofbevordering vruchtbaarheid Nu Pergonal® en Humegon® waarschijnlijk binnenkort niet meer verkrijgbaar zijn omdat de fabrikanten ze graag vervangen willen zien door resp ...

Lees artikel


Beleid na acute, hoge tractus-digestivusbloedingen

Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse huisarts een- tot tweemaal per jaar wordt geconfronteerd met een patiënt met een bloeding hoog in de tractus digestivus. Het is de laatste jaren steeds duidelijker geworden dat recidiverende maag- en duoden ...

Lees artikel


Wijzigingen per 1 juli 1997

In het GVS is per 1 juli 1997 weer een aantal zaken veranderd. In deze rubriek noemen we enkele interessante wijzigingen. NB. Plaatsing van een product in het GVS hoeft niet automatisch te betekenen dat het al in de handel is. Ingedeeld bij onde ...

Lees artikel


Hooggedoseerde inhalatiecorticosteroïden en het risico van glaucoom

Het is bekend dat corticosteroïden bij orale of oculaire toepassing oculaire hypertensie of open kamerhoekglaucoom kunnen veroorzaken. Men neemt aan dat ze na systemische opname de oogdruk verhogen door een toename van de weerstand tegen de uitst ...

Lees artikel


Agranulocytose tijdens het gebruik van thyreostatica

Van de thyreostatica is bekend dat zij agranulocytose kunnen veroorzaken. Desondanks wordt deze bijwerking, mede door zijn presentatie, niet altijd direct ontdekt. Gezien de ernst van deze bijwerking kan het daarom geen kwaad dit verschijnsel nog ...

Lees artikel


De behandeling van tuberculose anno 1997

In de afgelopen tien jaar heeft dit bulletin niet meer over tuberculose geschreven. Nu zijn er meerdere redenen om er wel aandacht aan te schenken. Sinds het midden van de jaren tachtig nam in Nederland en in andere westerse landen het aantal ...

Lees artikel