Jaargang 1997 (31)

Uitgave nr. 6

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Cetirizine (Zyrtec®) kan wél sedeterend zijn

De firma UCB Pharma BV had in een folder onder meer gesteld dat cetirizine (Zyrtec®) in de aanbevolen dosering geen sedatie zou veroorzaken. Schering-Plough BV, de fabrikant van het niet-sederende loratadine (Claritine®) spande daarop een kort ge ...

Lees artikel


Losartan bij hartfalen

Het positieve effect van ACE-remmers op de mortaliteit bij patiënten met hartfalen is reeds langere tijd bekend. Een 48 weken durende vergelijking tussen captopril en de angiotensine II-antagonist losartan (Cozaar®) (Gebu 1995; 29: 87), die tot n ...

Lees artikel


Kostenbeheersing geneesmiddelenvoorziening in de Europese Unie

Ons land vormt, wat de kostenbeheersing van de geneesmiddelenvoorziening betreft, beslist geen eiland binnen de Europese Unie. Uit onderstaand overzicht blijkt dat vijf van de vele methoden om de geneesmiddelenkosten te beheersen ook in ons land ...

Lees artikel


Voegt coffeïne iets toe aan paracetamol bij pijnklachten?

Reeds vele jaren staat de versterking van het pijnstillend effect door de toevoeging van coffeïne aan paracetamol ter discussie. Onlangs zette ons Franse zusterblad Prescrire de feiten op een rij.1 In 1995 concludeerde een overzichtsartikel over ...

Lees artikel


Recente wijzigingen

In het GVS is recent weer een aantal zaken veranderd. In deze rubriek noemen we enkele interessante wijzigingen.NB. Plaatsing van een product in het GVS hoeft niet automatisch te betekenen dat het al in de handel is. Ingedeeld bij onderling verva ...

Lees artikel


Antibiotica bij sinusitis-achtige klachten?

In ons land schrijven huisartsen bij 70% van de episoden van acute sinusitis-achtige klachten bij volwassen patiënten doxycycline voor, hoewel een duidelijk bewijs voor de effectiviteit ervan tot nu toe ontbreekt. Dit proefschrift1 bevat onder me ...

Lees artikel


Salbutamol (Salbutamol 50 en 100 Turbuhaler®), nieuwe toedieningsvorm

De prijzen zijn berekend aan de hand van de KNMP-taxe van mei 1997, inkoopprijzen excl. BTW, tenzij anders aangegeven. SalbutamolSalbutamol 50 en 100 Turbuhaler® (Astra Pharmaceutica BV)inhalatiepoeder 50 en 100 μg/dosisnieuwe toedieningsvorm Van ...

Lees artikel


Herhaald voorschrijven in de huisartsenpraktijk

Er is in ons land tegenwoordig meer aandacht voor de kwaliteit van de farmacotherapie. Dit blijkt onder meer uit het farmacotherapie-overleg (FTO), waarbij groepen huisartsen en apothekers op lokaal niveau verschillende facetten van medicamen ...

Lees artikel


Acute overgevoeligheidsreacties na gebruik van tramadol (Tramal®)

Onlangs zijn in Zweden twee gevallen gerapporteerd van een acute overgevoeligheidsreactie na gebruik van tramadol. Tramadol is geregistreerd voor de behandeling van acute en chronische pijn van matige tot ernstige aard, zoals veroorzaakt door ope ...

Lees artikel