Jaargang 1997 (31)

Uitgave nr. 5

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Farmacotherapie van herpes zoster en postherpetische neuralgie

  Thans zijn er zo'n 100 herpesvirussen bekend. Het varicella zoster-virus, ofwel het humane herpesvirus type 3 (HHV3), is één van de acht bij de mens voorkomende herpesvirussen. Herpes zoster of gordelroos is het gevolg van reactivatie van he ...

Lees artikel


Misleidende aanprijzing van Zinax

Medio oktober vorig jaar bracht de firma Tramedico BV het gezondheidsproduct Zinax op de markt. Dit gemberextract werd aangeprezen als een middel tegen gewrichtspijn. Het zou de vorming van leukotriënen remmen en daardoor het ontstekingsproces in ...

Lees artikel


Doe-het-zelf-tests

Aansluitend bij de wens van velen om de regie over ziekte en gezondheid zoveel mogelijk in eigen hand te houden, introduceren fabrikanten steeds nieuwe instrumenten voor zelfonderzoek. Naast de vanouds bekende zwangerschapstest, kan men nu ook ze ...

Lees artikel


Langwerkende β2-sympathicomimetica niet voor aanvalsbehandeling

De toenmalige firma Ciba Geigy BV presenteerde haar langwerkend β2-sympathicomimeticum formoterol (Foradil®) in een tijdschriftadvertentie als 'De langwerkende die direct lucht geeft' en 'Van 0 tot 12 uur binnen 3 minuten'. Dit zou ten onrechte d ...

Lees artikel


Nitroglycerinezalf bij anale fissuren

Een anale fissuur is een pijnlijke lineaire laesie in de huid en/of het slijmvlies van het distale gedeelte van het anale kanaal. Vaak bestaat er een vicieuze cirkel, waarbij een pijnlijke defecatie een reflectoir verhoogde sfincterspanning veroo ...

Lees artikel


Nieuwe geneesmiddelen op proef

De discussie over de introductie en de vergoeding van nieuwe geneesmiddelen wordt niet alleen in ons land gevoerd (Gebu 1996; 30: 63-70), maar ook internationaal. Zo wijdde het British Medical Journal (BMJ) hieraan enige tijd geleden een belangri ...

Lees artikel


Tiludronaat (Skelid®), ziekte van Paget

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige produkten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Hepatitis A+B-vaccin (Twinrix Adult®), nieuwe combinatie

Hepatitis A+B-vaccinTwinrix Adult® (SmithKline Beecham Farma BV)lnjectievloeistof (i.m.) 1 ml: ≥ 720 ELISA-eenheden geïnactiveerd hepatitis A-virus en 20 μg recombinant HBsAg-eiwit.nieuwe combinatie Hepatitis A- en B-virussen zijn de meest voorko ...

Lees artikel


Dieet bij spanningshoofdpijn en migraine

Dit proefschrift beschrijft een open, gerandomiseerd, vergelijkend onderzoek onder 123 patiënten met spanningshoofdpijn en migraine. De interventiegroep (n=58) kreeg het advies om de volgende voedings-middelen te vermijden: koffie, thee, suiker e ...

Lees artikel


Wijzigingen per 1 april 1997

In het GVS is per 1 april 1997 weer een aantal zaken veranderd. In deze rubriek noemen we enkele interessante wijzigingen. NB. Plaatsing van een product in het GVS hoeft niet automatisch te betekenen dat het al in de handel is. Ingedeeld bij ond ...

Lees artikel


Geneesmiddelengebruik in gezondheidscentra

Het rapport 'Geneesmiddelengebruik in gezondheidscentra' beschrijft de resultaten van een onderzoek naar het voorschrijf- en aflevergedrag in zes gezondheidscentra, die een apotheker in loondienst hebben en een lange traditie van farmacotherapie- ...

Lees artikel


Roxitromycine(Rulide®) en hartritmestoornissen

De Nieuw-Zeelandse bijwerkingenregistratie ontving vijf meldingen van hartritmestoornissen in samenhang met het gebruik van het macrolide-antibioticum roxitromycine. Viermaal ging het om palpitaties en/of een tachycardie. De vijfde melding betrof ...

Lees artikel