Jaargang 1997 (31)

Uitgave nr. 4

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Isradipine (Lomir®) in MIDAS: ongunstige effecten

Het primaire doel van het MIDAS-onderzoek was het bestuderen van het beloop van atherosclerose tijdens een antihypertensieve behandeling.1 Daartoe werd als surrogaatparameter de snelheid gemeten waarmee de gemiddelde maximale intima-media-dikte i ...

Lees artikel


Nifedipine retard in STONE: effect op harde eindpunten?

In Gebu 1996; 30: 51-57 luidde de conclusie dat calciumantagonisten weliswaar de bloeddruk verlagen, maar dat er tot nu toe geen gunstig effect op de complicaties van hypertensie is aangetoond. Onlangs is dan eindelijk het reeds geruime tijd als ...

Lees artikel


Nieuwe maximumprijzen voor geneesmiddelen

Op 23 februari 1996 werd de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) van kracht. Hierbij stelt de overheid maximumprijzen vast door het gemiddelde te nemen van de apotheek-inkoopprijzen van vergelijkbare geneesmiddelen in de prijslijsten van Groot-Brittan ...

Lees artikel


Kinkhoest: behandelen actueel indien vaccinatie tekortschiet

De aangiftecijfers van kinkhoest bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg laten een sterke stijging zien. Zo werden 2.655 typische en 123 atypische gevallen gemeld over 1996, tegen 301 typische en 20 atypische gevallen over 1995.1 Een dergelijke ...

Lees artikel


Valsartan (Diovan®), angiotensine II-antagonist

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Mometason (Elocon®), corticosteroïde

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Wijzigingen per 1 maart 1997

In het GVS is per 1 maart 1997 weer een aantal zaken veranderd. In deze rubriek noemen we enkele interessante wijzigingen. NB. Plaatsing van een product in het GVS hoeft niet automatisch te betekenen dat het al in de handel is. Ingedeeld bij ond ...

Lees artikel


De rol en het effect van het staken van diuretica

Dit proefschrift handelt over diverse aspecten van het gebruik van diuretica. Het beschrijft onder meer een gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek naar het effect van het stoppen van een onderhoudsbehandeling met diuretica bij ouderen. In acht hui ...

Lees artikel


Bijwerkingen tijdens gebruik van mebeverine (Duspatal®)

Mebeverine wordt met name voorgeschreven bij primaire spastische functiestoornissen van het colon. De werkzaamheid van mebeverine staat volop ter discussie (Gebu 1996; 30: 48-49) . Niet eerder spitste deze zich echter toe op de mogelijke bijwerki ...

Lees artikel


Dyspepsie tijdens gebruik van oxybutynine (Dridase®)

Oxybutynine wordt voorgeschreven bij klachten van pollakisurie en urine-incontinentie bij een hyperreflectoire, instabiele blaas. De directe spasmolytische en anticholinerge werking op de blaas vergroot de blaascapaciteit en stelt de eerste aandr ...

Lees artikel


Gehoorverlies tijdens gebruik van terbinafine (Lamisil®)

Tot de bekende bijwerkingen van het antimycoticum terbinafine behoren maag-darmklachten, hoofpijn, duizeligheid en leverfunctiestoornissen.1 Zowel bij de Stichting Lareb als bij de sectie Geneesmiddelenbewaking van de Inspectie voor de Gezondheid ...

Lees artikel


Vervallen FNA-preparaten

Per 1 februari 1997 is een groot aantal FNA-preparaten komen te vervallen.1 Ongeveer 130 voorschriften zijn om farmacotherapeutische redenen uit het FNA verwijderd en 60 andere omdat ze veelal als handelspreparaat verkrijgbaar zijn. Een gedeelte ...

Lees artikel


Het peptisch ulcus, een curable infectieziekte (?)

Het gebeurt niet vaak dat inzicht ontstaat in de pathogenese van een veel voorkomende kwaal waarvoor meteen ook een therapie voorhanden is. In de afgelopen 15 jaar was dat wel het geval bij het maag- en duodenumulcus. Voor die pathogenese was ...

Lees artikel