Jaargang 1997 (31)

Uitgave nr. 3

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


NHG-Standaarden II

Vier jaar geleden verscheen de eerste bundeling van de tot dan toe gepubliceerde 30 NHG-Standaarden. Van dit eerste deel verschijnt, waarschijnlijk begin 1998 een herziene druk.Recent kwam echter eerst een tweede deel uit. Deze uitgave bevat 30 n ...

Lees artikel


Tretinoïne (Vesanoïd®), andere indicatie en toedieningsvorm

Tretinoïne Vesanoïd® (Roche Nederland BV) Capsule 10 mg andere indicatie en toedieningsvorm Tretinoïne, een metaboliet van retinol (vitamine A), is sinds kort ook als capsule verkrijgbaar. De lokale toediening, als crème of oplossing, bestond al ...

Lees artikel


Ebastine (Kestine®), antihistaminicum

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Wijzigingen per 1 februari 1997

In het GVS is per 1 februari 1997 weer een aantal zaken veranderd. In deze rubriek noemen we enkele interessante wijzigingen. NB. Plaatsing van een product in het GVS hoeft niet automatisch te betekenen dat het al in de handel is. Ingedeeld bij ...

Lees artikel


Losartan/hydrochloorthiazide (Hyzaar®), nieuwe combinatie

Losartan/hydrochloorthiazideHyzaar® (MSD BV)Tablet 50 mg/12,5 mgnieuwe combinatie De vaste combinatie losartan/hydrochloorthiazide is geregistreerd voor 'de behandeling van hypertensie, die onvoldoende heeft gereageerd op een angiotensine ll-rece ...

Lees artikel


Chloormezanon (Trancopal®): registratie doorgehaald

Van het centraal werkend spierrelaxans chloormezanon (Trancopal®, tablet 200 mg) is in ons land sinds november 1996, op verzoek van de fabrikant, de registratie doorgehaald. Het was geregistreerd voor het 'kortdurend gebruik als adjuvans bij de b ...

Lees artikel


Interacties met periconceptioneel foliumzuurgebruik?

Extra foliumzuurconsumptie rond het begin van de zwangerschap kan bij het ongeboren kind het risico van misvormingen, zoals neurale-buisdefecten, aanzienlijk verminderen (Gebu 1994; 28: 5). Tijdens de zwangerschap is er een verhoogde behoefte aan ...

Lees artikel


Uitreiking 'Gouden Pil'

Ons Franse zusterblad Prescrire reikte voor het laatst over 1992 een 'Gouden Pil' uit, en wel voor colfosceril ter behandeling van het 'respiratory distress syndrome' bij pasgeborenen (Gebu 1993; 27: 22) . De onderscheiding wordt overhandigd voor ...

Lees artikel


Prijzen aidsremmers

Bij de bespreking van vier nieuwe aidsremmers, namelijk de nucleoside-analoog lamivudine en de proteaseremmers indinavir, ritonavir en saquinavir (Gebu 1996; 30: 141-144) , was nog geen informatie over de prijzen beschikbaar. Dat is inmiddels wèl ...

Lees artikel


Meloxicam (Movicox®): onjuiste en misleidende informatie

In Gebu 1996; 30: 119-120 kwam een nogal grote discrepantie naar voren, tussen de door Boehringer Ingelheim BV geclaimde voordelen van het NSAID meloxicam (Movicox®) en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeksgegevens. Eind vorig jaar moest, ...

Lees artikel


De medicamenteuze behandeling van astma bij kinderen

Bij kleine kinderen is astma moeilijk met zekerheid vast te stellen, laat staan te karakteriseren naar de mate waarin de verschillende pathogenetische mechanismen een rol spelen.1 Bovendien is het beloop van astma sterk wisselend. De therapie ...

Lees artikel