Jaargang 1997 (31)

Uitgave nr. 12

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Aanpak hoest bij ACE-remmer: angiotensine II-antagonist zeker niet de enige optie

Onlangs werd een interessante, korte beschouwing gewijd aan de aanpak van hoest bij het gebruik van een ACE-remmer.1 Dit komt naar schatting bij maximaal 20% van de vrouwelijke en 10% van de mannelijke patiënten voor. Tot nu toe waren er vier opt ...

Lees artikel


Top-10 geneesmiddelenkosten 1996

De Stichting Farmaceutische Kengetallen publiceerde enige tijd geleden een lijst met de geneesmiddelen die over 1996 extramuraal de meeste kosten veroorzaakten: Onbetwist bovenaan staan opnieuw de middelen tegen maagzuurgerelateerde aandoeni ...

Lees artikel


Meer steun voor behandeling geïsoleerde systolische hypertensie bij ouderen

In Gebu 1997; 31: 131-132 werden de resultaten besproken van het SHEP-onderzoek onder Amerikaanse ouderen met geïsoleerde systolische hypertensie. Daaruit bleek dat een behandelingsschema gebaseerd op chloortalidon het risico van hartfalen halvee ...

Lees artikel


Goede instructie aan ouders effectief

Veel kleine kinderen krijgen hun medicatie in de vorm van een suspensie voor oraal gebruik, hetgeen aanleiding kan geven tot problemen. Zo zijn de suspensies soms maar één tot twee weken houdbaar, dienen ze te worden bewaard in de koelkast en moe ...

Lees artikel


Irbesartan (Aprovel ®), angiotensine II-antagonist

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige produkten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch menen we d ...

Lees artikel


Interferon β-1a (Avonex ®), multiple sclerose

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige produkten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch menen we d ...

Lees artikel


Evaluatie van geneesmiddelen na registratie

In dit proefschrift wordt een aantal benaderingen beschreven voor de evaluatie van geneesmiddelen nadat ze zijn geregistreerd. Als belangrijkste voorbeeld worden hiervoor de antidepressiva genomen.Een van de onderdelen vormde een vergelijking van ...

Lees artikel


Azathioprine (Imuran®) geregistreerd voor de ziekte van Crohn

Van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Indicaties Azathioprine (lmuran®) geregistreerd voor ziek ...

Lees artikel


Wijzigingen per 1 december 1997

In het GVS is per 1 december 1997 weer een aantal zaken veranderd. In deze rubriek noemen we enkele interessante wijzigingen. NB. Plaatsing van een product in het GVS hoeft niet automatisch te betekenen dat het al in de handel is. Ingedeeld bij ...

Lees artikel


Lercanidipine (Lerdip®), calciumantagonist

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige produkten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch menen we d ...

Lees artikel


Laxeermiddelen met fenolftaleïne uit de handel

Van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties. Uit de handel Laxeermiddelen met fenolftaleïne uit de han ...

Lees artikel


Erythema exsudativum multiforme toegeschreven aan losartan (Cozaar®)

Onlangs ontving de afdeling Geneesmiddelenbewaking van de Inspectie voor de Gezondheidszorg een melding van erythema exsudativum multiforme (EEM) bij een 54-jarige vrouw die vanwege hypertensie werd behandeld met losartan. De patiënt werd reeds i ...

Lees artikel


Mogelijke interactie tussen acarbose en digoxine

Onlangs is in de literatuur een 69-jarige patiënt beschreven met subtherapeutische digoxineplasmaconcentraties, mogelijk veroorzaakt door het gelijktijdig gebruik van digoxine en acarbose.1 De digoxineplasmaconcentraties die bij deze patiënt rout ...

Lees artikel


De systemische behandeling van oppervlakkige huidmycosen

Oppervlakkige mycosen worden veroorzaakt door dermatofyten (schimmels) of gisten die groeien in het verhoornde deel van de epidermis van de behaarde en de onbehaarde huid (stratum corneum), in de nagels en in de haren. Slechts bij uitzonderin ...

Lees artikel