Jaargang 1997 (31)

Uitgave nr. 11

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Verschuiving macrolidengebruik bij kinderen

FTO-groep Bergenbroek (6 huisartsen, 1 apotheek) heeft een bijeenkomst gepland als vervolg op de Kinderweek in de apotheek. De voorbereiders, een huisarts en de apotheker, kiezen de nieuwe antibiotica als onderwerp. Ze maken gebruik van het hoofd ...

Lees artikel


Preventie van hartfalen door behandeling van geïsoleerde systolische hypertensie bij ouderen

Systolische hypertensie komt bij ouderen meer voor dan diastolische. Het Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP),1 een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek, omvatte 4.736 patiënten van 60 jaar en ouder met een g ...

Lees artikel


Monotherapie bij hypertensie: een vergelijkend onderzoek

Het Duitse, gerandomiseerde, dubbelblinde HANE-onderzoek vergeleek vier veel gebruikte antihypertensiva uit verschillende klassen.1 Het betrof 868 patiënten, onder wie evenveel mannen als vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar en een li ...

Lees artikel


Ciprofloxacine (Ciloxan®), andere toedieningsvorm

CiprofloxacineCiloxan® (Alcon Pharmaceuticals Ltd.)Oogdruppels 0,3% (conserveermiddel: benzalkoniumchloride 0,06 mg/ml)andere toedieningsvorm Ciprofloxacine was tot nu toe alleen beschikbaar als tablet en infusievloeistof. Als derde fluorochinolo ...

Lees artikel


Ceftibuten (Cedax®), cefalosporine

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Carvedilol (Eucardic®), nieuwe indicatie en sterkte

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Mycofenolaatmofetil (CellCept®), immunosuppressivum

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Tracolimus (Prograft®), immunosuppressivum

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is verantwoordelijk voor het beschikbare geneesmiddelenpakket in Nederland. Hiertoe beoordeelt het CBG de geneesmiddelen en stelt de voorwaarden vast voor toelating op de Nederlandse markt. Een ...

Lees artikel


Wijzigingen per 1 november 1997

In het GVS is per 1 november 1997 weer een aantal zaken veranderd. In deze rubriek noemen we enkele interessante wijzigingen. NB. Plaatsing van een product in het GVS hoeft niet automatisch te betekenen dat het al in de handel is. Ingedeeld bij ...

Lees artikel


Sertindol (Serdolect®), antipsychoticum

SertindolSerdolect® (Lundbeck BV)Tablet 4, 16 en 20 mgantipsychoticum Het exacte werkingsmechanisme van sertindol is, evenals dat van de andere antipsychotica, niet bekend. Men veronderstelt een activiteit in het mesolimbische gebied, door een se ...

Lees artikel


Richtlijnen en aanbevelingen

In de septembervergadering van het Europese beoordelingscollege (CPMP) waarin het Nederlandse is vertegenwoordigd, is de aanbeveling over geneesmiddelenonderzoek bij postmenopauzale osteoporose aangenomen. Hierin maakt men onderscheid tussen beha ...

Lees artikel


Naamswijziging

Voorts zijn, om vergissingen uit te sluiten, twee namen gewijzigd. Aluminiumacetotartraat (Alucet)oordruppels worden nu aangeduid als Aluminiumacetotartraat (Alucet)oordruppels 12% FNA. De Aluminiumacetotartraat (Alucet)oordruppels (1:10) heten v ...

Lees artikel


De geschiedenis van (dex)fenfluramine

1963: Introductie van de eetlustremmer fenfluramine (Ponderal®)1968: Waarschuwing dat fenfluramine de voor amfetaminen kenmerkende bijwerkingen kan veroorzaken en potentieel verslavend is (Gebu 1968; 2: 67-74).1971: De eetlustremmer aminorex in v ...

Lees artikel


Nieuwe FNA-preparaten

In het FNA zijn enkele nieuwe preparaten opgenomen: Dexamethasoncapsules 10-40 mg FNA voor toepassing bij onder meer chronisch obstructieve longziekte (stootkuur), multiple sclerose, cytostaticagebruik en bij M. Wegener. Meestal kan hierbij overi ...

Lees artikel


Kortwerkende insuline-analogen

Sinds juni 1996 is het kortwerkende insuline-analoog insuline lispro (lispro)1 beschikbaar voor de behandeling van patiënten met diabetes mellitus (Gebu 1996; 30: 120). Lispro is een eerste voorbeeld van een nieuwe generatie insulinen die geh ...

Lees artikel