Jaargang 1997 (31)

Uitgave nr. 10

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Citalopram (Cipramil®), serotonine-heropnameremmer

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige produkten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch menen we d ...

Lees artikel


Recente wijzigingen

In het GVS is recent weer een aantal zaken veranderd. In deze rubriek noemen we enkele interessante wijzigingen. NB. Plaatsing van een product in het GVS hoeft niet automatisch te betekenen dat het al in de handel is. Ingedeeld bij onderling ver ...

Lees artikel


Mibefradil (Posicor®), calciumantagonist

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige produkten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch menen we d ...

Lees artikel


Pijnlijke borsten

Het rapport 'Pijnlijke borsten: wat kun je eraan doen?' (deel 2) beschrijft de resultaten van een literatuuronderzoek naar de werkzaamheid van (genees)middelen bij de behandeling van niet-cyclische mastopathie.De experimentele onderzoeken hadden ...

Lees artikel


Penciclovir (Famvir®), andere toedieningsvorm

PenciclovirFamvir® crème (SmithKline Beecham Farma BV)Hydrofiele crème 10 mg/g, tube 2 gandere toedieningsvorm Penciclovir is een antiviraal middel dat behoort tot de nucleoside-analogen. De prodrug ervan, famciclovir, is reeds als tablet verkrij ...

Lees artikel


Latanoprost (Xalatan®), verlaging intra-oculaire druk

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige produkten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch menen we d ...

Lees artikel


Benzodiazepinen en het risico van auto-ongevallen bij ouderen

Steeds meer ouderen behouden hun, kostbare, rijbewijs tot op hoge leeftijd. Tegelijkertijd neemt met het ouder worden het gebruik van benzodiazepinen, meestal als anxiolyticum of slaapmiddel, toe. Ook het risico van bijwerkingen wordt groter naar ...

Lees artikel


Dihydroepiandrosteron (DHEA)

DihydroepiandrosteronCapsules 25 en 50 mgvoedingssupplement Dihydroepiandrosteron (DHEA), ofwel prasteron, wordt gevormd in de bijnier en is een steroïde precursor van zowel testosteron als estradiol.1 De plasmaconcentraties van DHEA en zijn sulf ...

Lees artikel


Dimeticon (Aeropax®,Ceolat®) en gasophopingen

Gasophopingen in het maag-darmkanaal kunnen hinderlijke symptomen veroorzaken wanneer het om zeer grote hoeveelheden gas gaat. Geactiveerd dimeticon, ofwel simeticon, zou dan verlichting kunnen bieden. Ons Amerikaanse zusterblad The Medical Lette ...

Lees artikel


Klinische toepassing van cytostatica

Celdeling is noodzakelijk om het lichaam in stand te houden. Delende cellen doorlopen daarbij een celcyclus, waaraan vier fasen worden onderscheiden.Een kankergezwel ontwikkelt zich uit één cel die zich onttrekt aan het normale samenspel van ...

Lees artikel