Jaargang 1996 (30)

Uitgave nr. 9

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Foliumzuur rond de conceptie: supplementen of natuurlijke voeding?

Voor de preventie van neurale-buisdefecten, zoals spina bifida en anencefalie, is het voor vrouwen belangrijk om voldoende foliumzuur in te nemen vanaf vier weken voor de conceptie tot en met de eerste acht weken van de zwangerschap. Een gecombin ...

Lees artikel


Het voorbereiden van FTO

In de serie 'Het voorbereiden van FTO' zijn onlangs vier nieuwe uitgaven verschenen die elk een leidraad vormen voor een FTO-bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur. Naast dit standaardprogramma kan men een keuze maken uit specifieke deelonderwerp ...

Lees artikel


Themanummer over behandeling hypertensie

De JAMA wijdde onlangs een speciaal themanummer aan de behandeling van hypertensie. Het bevat onder meer een epidemiologisch onderzoek, een nieuw gerandomiseerd onderzoek, een meta-analyse en een overzichtsartikel. Het epidemiologische Framingham ...

Lees artikel


Felbamaat (Taloxa®), adjuvans bij Lennox-Gastaut

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige produkten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch menen we d ...

Lees artikel


Estradiolvaleraat/cyproteronacetaat (Climene 28®), nieuwe combinatie

Estradiolvaleraat/cyproteronacetaatClimene 28® (Schering Nederland BV)Dragees: 16 witte met estradiolvaleraat 2 mg; 12 roze met estradiolvaleraat 2 mg + cyproteronacetaat 1 mgnieuwe combinatie Dit is de eerste combinatie van het oestrogeen estrad ...

Lees artikel


Posttraumatische dystrofie: feiten en fabels over de behandeling

Over het ziektebeeld posttraumatische dystrofie bestaat nog veel onduidelijkheid. De oorzaak is onbekend en het verloop van de aandoening is onvoorspelbaar. Ook heerst er geen overeenstemming over de beste behandelingswijze. Om hierin meer inzich ...

Lees artikel


Stavudine (Zerit®), antiviraal middel

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige produkten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch menen we d ...

Lees artikel


Wijzigingen per 1 augustus 1996

In het GVS is per 1 augustus 1996 weer een aantal zaken veranderd. In deze rubriek noemen we enkele interessante wijzigingen. NB. Plaatsing van een produkt in het GVS hoeft niet automatisch te betekenen dat het al in de handel is. Ingedeeld bij ...

Lees artikel


Het risico van borstkanker en postmenopauzale hormoonsubstitutie

Over de afweging van de voor- en nadelen van hormoonsubstitutie tijdens en na de menopauze bestaat geen consensus. Oorspronkelijk werd deze substitutie alleen aanbevolen om menopauzale symptomen, zoals opvliegers, te verlichten. Daarna is gewezen ...

Lees artikel


Tenidap: advies om registratie in VS te weigeren

Reeds in september 1994 werd in ons land het antireumaticum tenidap (Enablex®) geregistreerd, en wel voor een beperkte indicatie. Het middel zou kunnen worden toegepast bij volwassenen met een actieve reumatoïde artritis, indien conventionele pro ...

Lees artikel


De medicamenteuze aanpak van post-menopauzale osteoporose

Osteoporose is een voorbeeld van een aandoening die in onze vergrijzende maatschappij sterk in omvang zal toenemen. De niet-vertebrale fracturen bij osteoporose, met name die van de heup, gaan in vergelijking met de vertebrale fracturen gepaa ...

Lees artikel