Jaargang 1996 (30)

Uitgave nr. 8

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Iritis-achtige reactie door epoëtine

Recombinant humaan epoëtine (Eprex®) stimuleert de aanmaak van erytrocyten. Het wordt vooral toegepast als de natuurlijke producent van erytropoëtine -de nier- faalt. Onlangs kwam een niet eerder gemelde bijwerking naar voren.1 Bij zes mannen en ...

Lees artikel


Doxycycline: anafylactische reactie

Doxycycline is een tetracycline met een bacteriostatische werking tegen een breed spectrum van bacteriën en enkele protozoa. De meest voorkomende bijwerkingen zijn maag-darmstoornissen en huidreacties. De Sectie Geneesmiddelenbewaking van de Insp ...

Lees artikel


Risicofactoren voor mortaliteit onder ibopaminegebruikers

Op 31 augustus 1995 werd de indicatie van de orale dopamine-agonist ibopamine (Inopamil®) beperkt tot licht hartfalen (NYHA-klasse II) (Gebu 1995; 29: 110). In een tussentijdse analyse van het PRIME II-onderzoek werd ten opzichte van de placebogr ...

Lees artikel


Recente wijzigingen

In het GVS is recent weer een aantal zaken veranderd. In deze rubriek noemen we enkele interessante wijzigingen. NB. Plaatsing van een produkt in het GVS hoeft niet automatisch te betekenen dat het al in de handel is. Ingedeeld bij onderling ver ...

Lees artikel


Ethinylestradiol/desogestrel (Gracial®), oraal anticonceptivum

Ethinylestradiol/desogestrelGracial® (Organon Nederland BV)7 tabletten met ethinylestradiol 40 µg/desogestrel 25 µg en 15 tabletten met ethinylestradiol 30 µg/desogestrel 125 µgoraal anticonceptivum Gracial® is een bifasisch oraal anticonceptivum ...

Lees artikel


Glimepiride (Amaryl®), oraal antidiabeticum

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige produkten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Wanneer na verl ...

Lees artikel


Toetsen van afspraken over generieke substitutie

Wat vooraf ging. Op een gegeven moment verschenen er van de β-blokker atenolol generieke produkten op de markt. De FTO-groep uit dit voorbeeld besloot daarop om voortaan het generieke middel in plaats van het specialité voor te gaan schrijven. Oo ...

Lees artikel


Misoprostol: absoluut relatief

Vorig jaar meldde een groot onderzoek dat de invloed van de prostaglandine E1-analoog misoprostol het aantal ernstige gastro-intestinale complicaties tijdens het gebruik van NSAID's met 40% verminderde.1 Onlangs verschenen hierop diverse reacties ...

Lees artikel


Diepe veneuze trombose ook ambulant behandelbaar

Patiënten met een proximale diepe veneuze trombose behandelt men gewoonlijk eerst gedurende tenminste vijf dagen in het ziekenhuis met intraveneus toegediend, ongefractioneerd heparine. Twee meta-analysen gaven de afgelopen jaren aanwijzingen dat ...

Lees artikel


De medicamenteuze behandeling van vruchtbaarheids- en erectiestoornissen bij de man

Fertiliteit of vruchtbaarheid heeft betrekking op het vermogen van de vrouw, de man of het paar om een zwangerschap tot stand te brengen. In het algemeen is bij 80-85% van de paren binnen één jaar na het staken van contraceptieve middelen en ...

Lees artikel