Jaargang 1996 (30)

Uitgave nr. 6

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Butoconazol (Gynomyk®), antimycoticum

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige produkten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Azelastine (Allergodil®), antihistaminicum

AzelastineAllergodil® (Asta Medica BV)Neusspray 1 mg/mlantihistaminicum In Gebu 1996; 30: 21 concludeerden wij dat, hoewel direct vergelijkend onderzoek ontbreekt, azelastine en levocabastine neusspray zich niet onderscheiden in effectiviteit, ma ...

Lees artikel


Palliatieve zorg

De WHO omschrijft 'palliatieve zorg' als 'de actieve, alles-omvattende zorg voor patiënten wier ziekte niet meer reageert op curatieve behandeling. Behandeling van pijn en andere symptomen, bestrijding van psychologische en sociale problemen en a ...

Lees artikel


Docetaxel (Taxotere®), cytostaticum

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige produkten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Salbutamol (Airomir®), nieuwe toedieningsvorm

SalbutamolAiromir® (3M Pharma Nederland BV)Dosis-aërosol 100 μg per inhalatie (200 doses)nieuwe toedieningsvorm Airomir® is het eerste dosis-aërosol zonder chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's). Het bevat als drijfgas tetrafluorethaan dat, vanwege ...

Lees artikel


Ganciclovir (Cymevene®), nieuwe toedieningsvorm

GanciclovirCymevene® (Roche Nederland BV)Capsules 250 mgnieuwe toedieningsvorm Ganciclovir is werkzaam tegen het cytomegalovirus (CMV) dat met name bij immunogecompromitteerde patiënten CMV-retinitis kan veroorzaken. In de meeste onderzoeken blee ...

Lees artikel


Herpes!!

Nu aciclovir (Zovirax®) sinds enige tijd generiek verkrijgbaar is, is een felle strijd ontbrand om de opvolging (Gebu 1996; 30: 58-59). Glaxo Wellcome BV is daarbij in kort geding veroordeeld tot het rectificeren en voortaan nalaten van misleiden ...

Lees artikel


De vervanging van klassieke geneesmiddelen door nieuwe

Velen zouden de pen van de arts willen vasthouden op het moment dat een recept wordt voorgeschreven. Meestal verloopt de keuze voor farmacotherapie en voor een bepaald geneesmiddel routinematig, maar soms is het een complexe afweging met veel ...

Lees artikel


Ontwennigsverschijnselen na staken serotonine-heropnameremmers

Het optreden van ontwenningsverschijnselen na het staken van opioïden en benzodiazepinen (Gebu 1994; 28: 98-101) is een bekend verschijnsel, maar bij dat van antidepressiva is het minder beschreven. In Australië zijn tot nu toe 32 gevallen gemeld ...

Lees artikel


De 3e-generatie pil en trombo-embolie

Door het overstappen op de sub 50-pillen van de 2e-generatie is het oestrogeengehalte zodanig verminderd dat het risico van trombo-embolie aanzienlijk is afgenomen. Volgens enkele in Gebu 1996; 30: 22-23 besproken onderzoeken gaat dit voordeel vo ...

Lees artikel