Jaargang 1996 (30)

Uitgave nr. 5

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Famciclovir (Famvir®), antiviraal middel

FamciclovirFamvir® (SmithKline Beecham Farma BV) Tablet 500 mgantiviraal middel Famciclovir, de diacetyl-6-deoxy-ester van penciclovir, is een antiviraal middel dat behoort tot de nucleoside-analoga. De werking berust op de remming van de virale ...

Lees artikel


Valaciclovir (Zelitrex®), antiviraal middel

ValaciclovirZelitrex® (Glaxo Wellcome BV) Tablet 500 mgantiviraal middel Valaciclovir, de L-valine-ester van aciclovir, is een antiviraal middel dat behoort tot de nucleoside-analoga. De werking berust op de remming van de virale DNA-synthese. He ...

Lees artikel


Wijzigingen per 1 april 1996

In het GVS is per 1 april 1996 weer een aantal zaken veranderd. In deze rubriek noemen we enkele interessante wijzigingen. NB. Plaatsing van een produkt in het GVS hoeft niet automatisch te betekenen dat het al in de handel is. Ingedeeld bij ond ...

Lees artikel


Acamprosaat (Campral®), chronisch alcoholisme

AcamprosaatCampral® (Merck Nederland BV) Maagsapresistente tablet 333 mgchronisch alcoholisme Acamprosaat, ofwel calciumacetylhomotaurinaat, heeft bij proefdieren verschillende effecten op het centrale zenuwstelsel. Hoewel het precieze werkingsme ...

Lees artikel


Moclobemide (Aurorix®) en hypertensie

Het antidepressivum moclobemide (Aurorix®) (Gebu Prikbord 1992; 26: 7-8) is een selectieve MAO-A-remmer en heeft als meest voorkomende bijwerkingen: slaapstoornissen, duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn en verwardheid. Verder zijn een droge mo ...

Lees artikel


Minocycline (Minocin®, Minotab®) en immunologische reacties

Van alle tetracyclinen is bekend dat tijdens het gebruik een dosis-afhankelijke, directe leverbeschadiging kan optreden. Recent is bevestigd dat ook een ernstige hepatitis van het auto-immuuntype kan voorkomen en wel tijdens de behandeling van ac ...

Lees artikel


Plaatsbepaling calciumantagonisten bij cardiovasculaire aandoeningen

Calciumantagonisten krijgen een steeds groter aandeel in de behandeling van angina pectoris, hypertensie en in de medicatie na een myocardinfarct.1 Hoewel het gebruik in ons land aanvankelijk achterbleef bij dat in andere landen, zoals Duitsl ...

Lees artikel


GVS: stabilisatie van de kostenstijging

Recent verscheen een rapport over het effect van het GVS dat op verzoek van het ministerie van VWS door KPMG Management Consulting werd opgesteld. De doelstelling van het GVS is het beheersen van de kosten door het limiteren van de vergoedingen e ...

Lees artikel


Geneesmiddelenprojecten in de regio

Een FTO-groep kan tot de conclusie komen dat het nuttig is zich specifiek op een bepaalde groep patiënten te richten om onnodig, onjuist en overmatig geneesmiddelengebruik terug te dringen. Een belangrijk hulpmiddel hierbij kunnen patiëntgerichte ...

Lees artikel