Jaargang 1996 (30)

Uitgave nr. 4

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Psychische reacties op mefloquine (Lariam®)

Sinds 1992 ontving de sectie Geneesmiddelenbewaking van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 132 meldingen van neuropsychiatrische bijwerkingen tijdens het gebruik van mefloquine. Het betrof 44 mannen en 88 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van ...

Lees artikel


Ibuprofen, spierwrijfmiddel

In toenemende mate komen middelen op de markt die niet als geneesmiddel zijn geregistreerd, maar als gezondheidsprodukt worden geafficheerd en vrij verkrijgbaar zijn. Helpen ze, werken ze en zijn ze voldoende veilig? IbuprofenAdvil FastFree® (Whi ...

Lees artikel


Leverbeschadiging bij gebruik van amoxicilline/clavulaanzuur (Augmentin®)

Kort na de introductie van de antimicrobiële combinatie van amoxycilline en clavulaanzuur (Augmentin®), werd bij het BBG de eerste melding van cholestatische hepatitis gedaan.1 Later volgden er meer. Een aantal van deze patiënten vertoonde geen h ...

Lees artikel


Onderzoek naar pijn op de borst door sumatriptan (Imigran®)

Nederland was in 1991 het eerste land ter wereld waar sumatriptan werd geregistreerd. Begin 1993 kwam het middel in het nieuws omdat in samenhang met het gebruik ervan enkele gevallen van pijn op de borst en van een hartinfarct waren waargenomen. ...

Lees artikel


Morfine(sulfaat), nieuwe toedieningsvorm

De prijzen zijn berekend aan de hand van de KNMP-taxe van maart 1996, inkoopprijzen excl. BTW, tenzij anders aangegeven. Morfine(sulfaat)Kapanol® (Glaxo Wellcome BV)Capsule met gereguleerde afgifte 20, 50 en 100 mgnieuwe toedieningsvorm Morfine ...

Lees artikel


Wijzigingen per 1 maart 1996

In het GVS is per 1 maart 1996 weer een aantal zaken veranderd. In deze rubriek noemen we enkele interessante wijzigingen. NB. Plaatsing van een produkt in het GVS hoeft niet automatisch te betekenen dat het al in de handel is. Famvir® tabletten ...

Lees artikel


Vrouwen en geneesmiddelen

De 'Women's Health Action Foundation' is een onafhankelijke organisatie die zich wereldwijd vooral bezig houdt met het bevorderen van een rationeel geneesmiddelengebruik door vrouwen. De publikatie 'A healthy balance?' is een bundeling artikelen ...

Lees artikel


Middelen bij het prikkelbare-darmsyndroom

Na publikatie van de lijst van middelen die vanaf 1 april 1996 niet meer worden vergoed (Gebu 1996; 30: 35-36) ontstond onlangs opnieuw discussie over de vraag of spasmolytica effectief zijn tegen het prikkelbare-darmsyndroom ('irritable bowel sy ...

Lees artikel


Selegiline (Eldepryl®) en verhoogde mortaliteit

De belangstelling voor de selectieve MAO-B-remmer selegiline bij de ziekte van Parkinson is de afgelopen jaren flink toegenomen. Diverse onderzoeken hebben namelijk aangetoond dat selegiline in een vroeg stadium van de ziekte het gebruik van levo ...

Lees artikel


Op stofnaam voorschrijven en doelmatig afleveren

Een arts die op stofnaam voorschrijft, biedt de apotheker de beste mogelijkheid tot doelmatig afleveren. De apotheker heeft daarmee namelijk de mogelijkheid om het goedkoopste produkt dat voldoet aan de omschreven samenstelling af te leveren. ...

Lees artikel