Jaargang 1996 (30)

Uitgave nr. 2

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Farmacotherapie bij aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit bij kinderen*

  Het gezamenlijk vóórkomen van symptomen van overmatige aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit bij kinderen en jeugdigen, werd vroeger benoemd als 'minimal brain dysfunction'.1 In de Diagnostic and Statistical Manual of Mental D ...

Lees artikel


De medicamenteuze behandeling van asymptomatische myocardischemie

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat patiënten met coronairlijden perioden van elektrocardiografisch en scintigrafisch aantoonbare, doch niet met klachten gepaard gaande ischemie van het myocard kunnen doormaken. Wij noemen dit asymptoma ...

Lees artikel


Bicalutamide (Casodex®), anti-androgeen

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige produkten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch me ...

Lees artikel


Azelastine (Allergodil®), antihistaminicum

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige produkten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch me ...

Lees artikel


Wijzigingen per 1 januari 1996

In het GVS is per 1 januari 1996 weer een aantal zaken veranderd. In deze rubriek noemen we enkele interessante wijzigingen. NB. Plaatsing van een produkt in het GVS hoeft niet automatisch te betekenen dat het al in de handel is. Dermestrel® 50 ...

Lees artikel


De vetpot van de lipidenverlagende geneesmiddelen

Naast passende dieetmaatregelen kan de cholesterolconcentratie in het bloed worden verminderd met lipidenverlagende geneesmiddelen. Op grond van het werkingsmechanisme zijn vier groepen te onderscheiden: (1) de cholesterolsyntheseremmers, zoals s ...

Lees artikel


De 3e-generatie pil: voordeel van de twijfel?

In oktober van het afgelopen jaar deed een waarschuwing van het Britse Committee on Safety of Medicines voor een verhoogd risico van veneuze trombo-embolieën door anticonceptiepillen van de 3e-generatie met desogestrel en gestodeen veel stof opwa ...

Lees artikel