Jaargang 1996 (30)

Uitgave nr. 11

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Hoeveel voegt codeïne toe aan paracetamol bij eenmalig postoperatief gebruik?

Om de vraag te kunnen beantwoorden of de toevoeging van codeïne aan paracetamol een additief pijnstillend effect heeft en om vast te stellen hoe dit zich verhoudt tot de bijwerkingen, werd een meta-analyse verricht.1 Daartoe werden 24 gecontrolee ...

Lees artikel


Melatonine (diverse merken), bij jetlag en slapeloosheid

MelatonineDiverse merkenTabletten 2,5 en 3 mg bij jetlag en slapeloosheid De pijnappelklier synthetiseert uit tryptofaan melatonine en scheidt dit 's nachts af. Melatonine speelt een rol bij de regulering van het slaap-waakritme. Normaal gesproke ...

Lees artikel


De pil en borstkanker

Enige tijd geleden werden de resultaten gepubliceerd van een in ons land verricht patiënt-controle-onderzoek1 naar de mogelijke samenhang tussen pilgebruik en het optreden van borstkanker (Gebu 1995; 29: 29-30). De conclusie ervan luidde dat pilg ...

Lees artikel


Dorzolamide (Trusopt®), verlaging intra-oculaire druk

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Pantoprazol (Pantozol®), protonpompremmer

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Wijzigingen per 1 oktober 1996

In het GVS is per 1 oktober 1996 weer een aantal zaken veranderd. In deze rubriek noemen we enkele interessante wijzigingen. NB. Plaatsing van een product in het GVS hoeft niet automatisch te betekenen dat het al in de handel is. Imigran® tablet ...

Lees artikel


Alendronaat (Fosamax®), postmenopauzale osteoporose

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Doping anno 1996

Sport heeft een belangrijke functie in onze maatschappij. Zeker in een jaar waarin grote sportevenementen, zoals het Europees kampioenschap voetbal en de Olympische Spelen zijn gehouden, schenkt men in allerlei maatschappelijke geledingen vee ...

Lees artikel