Jaargang 1996 (30)

Uitgave nr. 1

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Fentanyl (Durogesic®), nieuwe toedieningsvorm

FentanylDurogesic® (Janssen-Cilag BV)Pleister voor transdermaal gebruik, 25 μg/uur; 50 μg/uur; 75 μg/uur en 100 μg/uurnieuwe toedieningsvorm Fentanyl, een reeds lang in de anesthesie gebruikt opioïde, is lipofiel en heeft een laag molecuulgewicht ...

Lees artikel


Moxonidine (Normatens®), antihypertensivum

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch me ...

Lees artikel


Combinatie van diureticum en NSAID kan hartfalen veroorzaken of verergeren

Volgens dit proefschrift behoren diuretica tot de meest toegepaste geneesmiddelen bij ouderen: bijna 20% van alle personen van 65 jaar en ouder gebruikt chronisch diuretica.1 Eén van de hoofdindicaties voor lisdiuretica is de preventie en de best ...

Lees artikel


Farmacotherapie bij multiple sclerose

Multiple sclerose (MS) is een chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel. De meest gangbare hypothese over de oorzaak of oorzaken van MS is dat het een auto-immuunziekte is, waarbij het immuunsysteem zich richt tegen het eigen myeline. ...

Lees artikel


Pravastatine en voedingsmiddelen bij afwezigheid van coronaire aandoeningen

Het 4S-onderzoek liet zien dat simvastatine 20-40 mg/dag bij patiënten met coronaire hartziekten niet alleen het lipidenprofiel positief beïnvloedt, maar ook het risico van de totale sterfte en nieuwe cardiovasculaire aandoeningen statistisch sig ...

Lees artikel


Hartelijk dank

Lees artikel


Wanhopig doch zelfverzekerd

Van diverse kanten staat de positie van de H2-antagonisten onder grote druk. Het voorschrijven van omeprazol (Losec®) is nog steeds sterk in opmars en in diverse landen, zoals over enige tijd ook ons land, komen de H2-antagonisten in de vrije ver ...

Lees artikel


Acetylsalicylzuur/metoclopramide versus sumatriptan

Bij de aanvalsbehandeling van migraine wordt vaak acetylsalicylzuur oraal toegepast. De toevoeging van metoclopramide brengt de absorptie van acetylsalicylzuur die tijdens een migraine-aanval is vertraagd, terug tot normaal, het versterkt de werk ...

Lees artikel


Wrattengroei tijdens het gebruik van ciclosporine

Ciclosporine (Sandimmune®, Neoral®) is een krachtig immunosuppressivum. Het wordt behalve voor het onderdrukken van afstotings- en 'graft versus host'-reacties na transplantaties ook gebruikt voor de behandeling van het nefrotisch syndroom en van ...

Lees artikel