Jaargang 1996 (30)

Uitgave nr. 12

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Farmacotherapie bij een postpsychotische depressie

In het beloop van de psychotische stoornis schizofrenie kunnen zich depressieve klachten ontwikkelen. Een bepaalde mate van depressiviteit verwacht men bij iedereen die wordt getroffen door een psychotische stoornis. Depressieve klachten word ...

Lees artikel


Proteaseremmers

Saquinavir, ritonavir en indinavir behoren tot een nieuwe klasse van antivirale middelen, de proteaseremmers.Proteaseremmers zijn selectieve, competitieve, reversibele remmers van HIV-protease en hebben een virustatische werking. Het werkingsspec ...

Lees artikel


Indinavir (Crixivan®), proteaseremmer

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Estradiol (Estring®), nieuwe toedieningsvorm

Estradiol Estring® (Pharmacia & Upjohn BV)Vaginale ring 2 mgnieuwe toedieningsvorm De vaginale ring Estring® is gemaakt van siliconen-elastomeer en bevat een reservoir met daarin 2 mg estradiol. De ring geeft gedurende drie maanden een lage hoeve ...

Lees artikel


Wijzigingen per 1 november 1996

In het GVS is per 1 november 1996 weer een aantal zaken veranderd. In deze rubriek noemen we enkele interessante wijzigingen. NB. Plaatsing van een product in het GVS hoeft niet automatisch te betekenen dat het al in de handel is. Ingedeeld bij ...

Lees artikel


Saquinavir (Invirase®), proteaseremmer

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Lamivudine (Epivir®), nucleoside-analoog

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Ritonavir (Novir®), proteaseremmer

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch men ...

Lees artikel


Promotionele activiteiten

Als het zo doorgaat, dan valt niet uit te sluiten dat we binnenkort de volgende advertentie kunnen verwachten:

Lees artikel


Combinatietherapie bij HIV: een nieuwe standaard

Twee belangrijke gerandomiseerde dubbelblinde onderzoeken hebben de standaardtherapie bij een HIV-infectie definitief gewijzigd. 1 2Het eerste is het Delta-onderzoek dat betrekking had op 3.207 HIV-of aidspatiënten met 50-350 CD4+-cellen/mm3.1 Zi ...

Lees artikel


Huidreacties bij gebruik lamotrigine

Lamotrigine (Lamictal®) is een nieuw anticonvulsivum dat is geïndiceerd voor partiële epilepsie met en zonder generalisatie en voor primair gegeneraliseerde epilepsie. Het is sinds kort in de handel, maar wordt reeds langer toegepast. Als monothe ...

Lees artikel


Speekselklierontsteking door nitrofurantoïne

Nitrofurantoïne is een antimicrobieel middel dat vooral wordt gebruikt bij de behandeling van urineweginfecties. Naast reeds bekende bijwerkingen, zoals longreacties, hepatitis en polyneuropathie, kan het middel een zeldzame oorzaak zijn van een ...

Lees artikel


Sint-Janskruid (diverse merken), bij depressieve gevoelens

Sint-JanskruidDiverse merkenDragees 300 µg hypericinebij depressieve gevoelensIn Duitsland worden middelen op plantaardige basis veel gebruikt. Een voorbeeld is het extract van Hypericum perforatum (Sint Janskruid) dat daar is geregistreerd voor ...

Lees artikel


Anafylactische reacties op promethazine

Promethazine is een aan antipsychotica verwant, sterk werkend antihistaminicum met een fenothiazine-structuur. Het wordt onder meer nog toegepast bij slaapstoornissen en sporadisch als premedicatie voor anesthesie. Daarnaast heeft promethazine ee ...

Lees artikel


Acute pancreatitis bij gebruik mesalazine

Sulfasalazine is in het verleden meerdere keren in verband gebracht met het ontstaan van pancreatitis. Omdat het middel veel wordt gebruikt, maar deze bijwerking weinig werd gerapporteerd, lijkt het zelden op te treden. Inmiddels is gebleken dat ...

Lees artikel


Acute levernecrose toegeschreven aan ketoconazol

Ketoconazol (Nizoral®) is een imidazoolderivaat dat is geregistreerd voor de behandeling van lokale en systemische schimmelinfecties. Een recente melding, die zowel bij de stichting Lareb als de sectie Geneesmiddelenbewaking werd ontvangen, toont ...

Lees artikel