Jaargang 1983 (17)

Uitgave nr. 14

Lees deze uitgave als PDF

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Aminoglutethimide bij gemetastaseerd mammacarcinoom

Inleiding
Farmacokinetiek
Werkingswijze
Ervaring in de praktijk
Bijwerkingen, interacties en contra-indicaties
Gebruik tijdens de graviditeit
Indicaties en doseringen
Conclusie, plaatsbepaling

Trefwoorden: aminoglutethimide, mammacarcinoom, cushingsyndroom

Lees artikel