Jaargang 1974 (8)

Uitgave nr. 2

Lees deze uitgave als PDF

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Langwerkende 'nitrieten' / Diethylstilbestrol en zwangerschap

Langwerkende 'nitrieten'
Farmacokinetiek en werkingsduur
Werkingsmechanisme
Vergelijking van langwerkende nitraten met nitroglycerine
Langdurige toepassing
Bijwerkingen
Plaatsbepaling
Literatuur

Trefwoorden: nitrieten, angina pectoris, pentanitrol isoso ...

Lees artikel