Jaargang 1970 (4)

Uitgave nr. 6

Lees deze uitgave als PDF

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


In kort bestek de macrolides / Uitsluitend op recept

De macrolides
Indeling macrolides
Combinatie van macrolides met andere antibiotica
Bijwerkingen
Indicaties
Contra-indicaties
Toedieningswijze, voorzorgen
Tabel

Trefwoorden: macrolides, antibiotica, erytromycine

Uitsluitend op recept

Trefwoorden: U.R.-be ...

Lees artikel