Jaargang 1968 (2)

Uitgave nr. 5

Lees deze uitgave als PDF

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Chemotherapeutica voor de behandeling van solide maligne tumoren

Werking
Alkylerende stoffen
Antimetabolieten
Actinomycine D
Methylhydrazinederivaten
Hormonen
Bijwerkingen
Remming van de beenmergfunctie
Remming van het lymfogene- en reticulo-endotheliale systeem
Verschijnselen van de tractus digestivus
Invloed op de hui ...

Lees artikel