Jaargang 1968 (2)

Uitgave nr. 19

Lees deze uitgave als PDF

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Furosemide en ethacrynezuur opnieuw bezien / Multivitaminepreparaten in de chirurgie

Furosemide en ethacrynezuur opnieuw bezien
Farmacologie
Klinisch gebruik
Ongewenste werkingen
Conclusie
Literatuur

Trefwoorden: diuretica, urineretentie, longoedeem, kaliumdepletie, hypokaliemie

Multivitaminepreparaten in de chirurgie
Klinisch gebruik
I ...

Lees artikel