Jaargang 1968 (2)

Uitgave nr. 15

Lees deze uitgave als PDF

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Amfetaminen aan de teugel

Inleiding
Werkingen
Toxiciteit en bijwerkingen
Beeld bij intoxicatie
Contra-indicaties
Gewenning en verslaving
Indicaties
Maatschappelijk aspect
Conclusie
Literatuur
Tabel

Trefwoorden: sympathicomimetica, centraal zenuwstelsel, verslaving, Opiumwet, halluc ...

Lees artikel