Jaargang 1968 (2)

Uitgave nr. 21

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Antimicrobiële therapie V

Duur van de behandeling
Richtlijnen
Duur van de behandeling bij enkele infecties
Acute infecties van de bovenste luchtwegen
Longinfecties
Infecties van de urinewegen
Infecties van het maagdarmkanaal
Venerische infecties
Endocarditis
Acute bacteriële menin ...

Lees artikel