Geneesmiddelen

Artikelen over 'Geneesmiddelen'

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Tien jaar omalizumab

De registratie-indicatie van het anti-astmamiddel omalizumab in 2007 betrof ernstig allergisch astma bij patiënten vanaf 12 jaar. Bewijs voor klinisch relevante exacerbatie-afname volgens algemeen aanvaarde criteria was er toen nog nauwelijks. Vo ...

In het kort Lees artikel


Trimbow

Trimbow is een nieuwe aerosol waarin een inhalatiecorticosteroïde (beclometason) wordt gecombineerd met twee luchtwegverwijders, het langwerkende beta-2-sympathicomimeticum formoterol en het parasympathicolyticum glycopyrronium. Hoewel goedkoper ...

In het kort Lees artikel


Ad Kerremans stopt

Na 31 jaar neemt Ad Kerremans afscheid van het Geneesmiddelenbulletin. 1 mei 1986 kwam hij in de wetenschappelijke adviesraad van het Ge-Bu en 20 jaar later in de redactiecommissie. Al weer enige tijd geleden nam hij afscheid van het Elkerliek Zi ...

Lees artikel


Laatste nieuws

Afgelopen maanden heeft het Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu) een aantal veranderingen ondergaan. 

Er is een nieuwe website met een nieuwe domeinnaam: https://www.ge-bu.nl: denk aan het streepje, want anders komt u op een andere ‘site’. Het e-maila ...

Lees artikel


Controverse over profylactische urinezuurverlaging bij jicht

Jicht is een veelvoorkomende reumatische ziekte met heftig pijnlijke kortstondige artritisaanvallen. Om deze aanvallen en veronderstelde risico's op gewrichtsschade te voorkomen adviseren richtlijnen, geaccordeerd voornamelijk door reumatologen, ...

In het kort Lees artikel


Tien jaar sitagliptine

De eerste registratie van het anti-diabeticum sitagliptine (DPP-4-type) in 2007 (alleen in combinatie met metformine of pioglitazon) is inmiddels verder uitgebreid: als monotherapie bij metformine-contra-indicatie en in verschillende combinatieth ...

In het kort Lees artikel


Het Geneesmiddelenbulletin verandert

Het Geneesmiddelenbulletin verandert. Wat blijft is vanzelfsprekend onze onafhankelijkheid qua inhoud. Het ministerie van VWS blijft onze sponsor, waarvoor dank. Het doel is niet alleen het bevorderen van rationele farmacotherapie, maar ook dat v ...

Lees artikel


NHG-Standaard ‘Acne’

De herziene standaard ‘Acne’ van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) geeft richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met acne vulgaris en een ernstige vorm daarvan: acne conglobata.1 Zie ook de Gebu-Plaatsbe ...

Lees artikel


Naloxegol

Naloxegol (Moventig®) is geregistreerd voor ‘de behandeling van door opioïden geïnduceerde constipatie (OIC) bij volwassen patiënten met onvoldoende respons op laxeermiddel(en)’.1 De ’defined daily dose’ (DDD) is vastgesteld op 25 mg.

...

In het kort Lees artikel


Kuur antibiotica wel/niet afmaken?

Een tiental Engelse microbiologen en infectiologen heeft met een opiniestuk over de antibioticakuur in de British Medical Journal1 veel aandacht getrokken, ook in de vaderlandse media. Omdat verwarrende berichtgeving de opzet van behandelingen k ...

Lees artikel


Voedingssupplementen met rode gist rijst

Bij de drogist en in de apotheek zijn verschillende producten te koop die rode gist rijst bevatten. Rode gist rijst bevat de stof monacoline K waarvan wordt geclaimd dat het gebruik hiervan bijdraagt aan het behoud van normale cholesterolwaarden. ...

Lees artikel


Nog twee te gaan

Beste lezer,

Dit is de één na laatste papieren editie van het Geneesmiddelenbulletin  die gratis wordt verspreid via Medisch Contact en het Pharmaceutisch Weekblad. De laatste – nummer 12 van 2017 – verschijnt in 2018.
De digitale vernieuwing bie ...

Lees artikel


Kwaliteit van ’open access’-tijdschriften en -artikelen

Inleiding. In toenemende mate zijn tijdschriften en wetenschappelijke artikelen publiekelijk en gratis te raadplegen in zogenoemde ‘open access’-tijdschriften.

‘Open access’1
• Zonder financiële obstakels (gratis) heeft elke lezer toegang tot co ...

Lees artikel


Verhogen protonpompremmers het sterfterisico?

Achtergrond. Voor onderzoek naar bijwerkingen van geneesmiddelen is men doorgaans aangewezen op gecontroleerd observationeel onderzoek, bijvoorbeeld door een cohort gebruikers te volgen en te vergelijken met niet-gebruikers. Er is daarbij altijd ...

Lees artikel


Lithium en zwangerschap

Achtergrond. Van alle vrouwen in de vruchtbare levensfase heeft 1-1,5% een bipolaire stoornis. Lithium is een effectieve stemmingsstabilisator en het middel van eerste keus bij de behandeling van een bipolaire stoornis.
Het gebruik van lithium in ...

Lees artikel


Spiralen met levonorgestrel

Grootte van de spiraal. Zowel in een Cochrane review uit 20045 als in de literatuur daarna zijn geen gegevens gepubliceerd over problemen met het inbrengen van de LNG-IUD 52 ten opzichte van koperspiralen.

Een andere reden om een kleiner spiraal ...

Lees artikel


Gebu op naar 2018

Beste lezer,

Dit is de tweede van de vier laatste papieren edities van het Geneesmiddelenbulletin  die gratis verspreid worden via Medisch Contact en het Pharmaceutisch Weekblad.
De digitale vernieuwing in 2018 gaat het mogelijk maken om nieuwe a ...

Lees artikel


Overmatig gebruik van opioïden

Opioïdengebruik mondiaal in beeld. De universiteit van Wisconsin bracht in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het opioïdengebruik in de periode van 1964 tot 2015 per werelddeel en van een groot aantal landen cijfermatig in bee ...

Lees artikel


Te mijden geneesmiddelen I. Cardiovasculaire geneesmiddelen

In Europa hoeven fabrikanten voor de registratie van een nieuw geneesmiddel niet aan te tonen dat het beter werkt of veiliger is dan de al op de markt toegelaten geneesmiddelen met eenzelfde toepassing. Bij fase III-onderzoek wordt de werkzaamhei ...

Lees artikel


Subklinische hypothyreoïdie bij ouderen: behandelen?

Achtergrond. Hypothyreoïdie, meestal een gevolg van auto-immuunziekte, wordt vaak moeilijk herkend omdat de klachten aspecifiek zijn. Bepaling van schildklierstimulerend hormoon (TSH) geldt als de meest sensitieve screening voor primaire hypothyr ...

Lees artikel


De werkzaamheid van een testosteronbehandeling op de cognitieve functies van oudere mannen met een testosterontekort

Achtergrond. De meeste cognitieve functies, zoals verbaal en visueel geheugen en ruimtelijk inzicht, verminderen bij het ouder worden. De vraag is of testosteronsuppletie (capsule en gel) (merkloos, Andriol®, Androgel®, Testim®, Tostran®) bij oud ...

Lees artikel


Werkzaamheid en effectiviteit van influenzavaccinatie

In oktober 2011 publiceerde het Geneesmiddelenbulletin (Gebu 2011; 45: 109-117) een spraakmakend hoofdartikel met de titel Werkzaamheid en effectiviteit van influenzavaccinatie.

Onderzoek. Een recent onderzoeksverslag van een door de industrie g ...

Lees artikel


Werkt spironolacton toch bij hartfalen met intacte ejectiefractie?

Achtergrond.
In een ingezonden brief komen de auteurs van de ‘Treatment of Preserved Cardiac Function Heart Failure with an Aldosterone Antagonist’ (TOPCAT)-trial tot een onthutsende conclusie: het negatieve resultaat van hun onderzoek is veroorz ...

Lees artikel


Statines voor ouderen vanwege primaire preventie van arteriële ziekten?

Achtergrond.
Bij gezonde personen met uiteenlopende cardiovasculaire risicofactoren is het langdurig gebruik van een statine geassocieerd met minder arteriële accidenten en langere overleving (Gebu 2009; 43: 97-98).1 2 Voor een recent door de Gez ...

Lees artikel


Papier en digitaal

Beste lezer,

Papier en digitaal  Dit is de eerste van de vier laatste volledige papieren edities van het Geneesmiddelenbulletin (Gebu) die gratis verspreid worden via Medisch Contact of het Pharmaceutisch Weekblad.
Het Gebu  slaat een nieuwe weg ...

Lees artikel