Index - 2019

2019 / 2018 / 2017 / 2016  • Overig
  • Thema-artikelH
  • Let op!LO
  • Nieuw
-
- bij verhoogde bloeddruk Remeron® 201966-68 antidepressivum 201966-68 benzodiazepinereceptoragonisten 201966-68 mirtazapine 201966-68 slaapproblemen 201966-68
A
acetylsalicylzuur bloedingen 201920-21 bloedingen 201922-24 diabetes 201920-21 hartvaatziekte 201920-21 preventie 201922-24 actinische keratose huidaandoeningen 2019 maligne ontaarding 2019 zonlicht 2019 alfa-linoleenzuur cardiovasculaire aandoeningen 201917-19 omega-3-vetzuren 201917-19 anticonceptie Pearl-index 201961-65 betrouwbaarheid 201961-65 fertility tracking apps 201961-65 medische hulpmiddelen 201961-65 natuurlijke geboorteregeling 201961-65 perfect use 201961-65 typical use 201961-65 zwangerschap 201961-65 antidepressivum - bij verhoogde bloeddruk 201966-68 Remeron® 201966-68 benzodiazepinereceptoragonisten 201966-68 mirtazapine 201966-68 slaapproblemen 201966-68 antipsychotica delier 201949-53 haloperidol 201949-53 antiretrovirale middelen HIV 201974-78 pre-expositie profylaxe 201974-78
B
basaalcelcarcinoom huidkanker 201932-36 hydrochloorthiazide 201932-36 plaveiselcelcarcinoom 201932-36 benzodiazepinereceptoragonisten - bij verhoogde bloeddruk 201966-68 Remeron® 201966-68 antidepressivum 201966-68 mirtazapine 201966-68 slaapproblemen 201966-68 betamethason calcipotriol 2019 psoriasis 2019 betrouwbaarheid Pearl-index 201961-65 anticonceptie 201961-65 fertility tracking apps 201961-65 medische hulpmiddelen 201961-65 natuurlijke geboorteregeling 201961-65 perfect use 201961-65 typical use 201961-65 zwangerschap 201961-65 bloedingen acetylsalicylzuur 201920-21 acetylsalicylzuur 201922-24 diabetes 201920-21 hartvaatziekte 201920-21 preventie 201922-24 borstkanker QT-interval 201925-31 monaleesa 201925-31 oncologie 201925-31 ribociclib 201925-31
C
calcipotriol betamethason 2019 psoriasis 2019 cardiovasculair risico cohortonderzoek 201912-15 diclofenac 201912-15 ibuprofen 201912-15 naproxen 201912-15 paracetamol 201912-15 rofecoxib 201912-15 cardiovasculaire aandoeningen alfa-linoleenzuur 201917-19 omega-3-vetzuren 201917-19 chronische pijn opioïden 201969-73 pijnbestrijding 201969-73 verslaving 201969-73 cohortonderzoek cardiovasculair risico 201912-15 diclofenac 201912-15 ibuprofen 201912-15 naproxen 201912-15 paracetamol 201912-15 rofecoxib 201912-15
D
delier antipsychotica 201949-53 haloperidol 201949-53 depressie hormonale anticonceptie 201954-60 stemmingswisselingen 201954-60 diabetes acetylsalicylzuur 201920-21 bloedingen 201920-21 hartvaatziekte 201920-21 diclofenac cardiovasculair risico 201912-15 cohortonderzoek 201912-15 ibuprofen 201912-15 naproxen 201912-15 paracetamol 201912-15 rofecoxib 201912-15 dimethylfumaraat mono-ethylfumaraat 201944-47 plaque psoriasis 201944-47
F
fertility tracking apps Pearl-index 201961-65 anticonceptie 201961-65 betrouwbaarheid 201961-65 medische hulpmiddelen 201961-65 natuurlijke geboorteregeling 201961-65 perfect use 201961-65 typical use 201961-65 zwangerschap 201961-65
G
gastro-intestinale bijwerkingen van- gereguleerde afgifte 201938-43 metformine 201938-43 gereguleerde afgifte gastro-intestinale bijwerkingen van- 201938-43 metformine 201938-43
H
haloperidol antipsychotica 201949-53 delier 201949-53 hartvaatziekte acetylsalicylzuur 201920-21 bloedingen 201920-21 diabetes 201920-21 HIV antiretrovirale middelen 201974-78 pre-expositie profylaxe 201974-78 hormonale anticonceptie depressie 201954-60 stemmingswisselingen 201954-60 huidaandoeningen actinische keratose 2019 maligne ontaarding 2019 zonlicht 2019 huidkanker basaalcelcarcinoom 201932-36 hydrochloorthiazide 201932-36 plaveiselcelcarcinoom 201932-36 hydrochloorthiazide basaalcelcarcinoom 201932-36 huidkanker 201932-36 plaveiselcelcarcinoom 201932-36
I
ibuprofen cardiovasculair risico 201912-15 cohortonderzoek 201912-15 diclofenac 201912-15 naproxen 201912-15 paracetamol 201912-15 rofecoxib 201912-15 irrelevante uitkomstmaten klinische relevantie 20191-11 non-inferioriteitsonderzoek 20191-11
K
klinische relevantie irrelevante uitkomstmaten 20191-11 non-inferioriteitsonderzoek 20191-11
M
maligne ontaarding actinische keratose 2019 huidaandoeningen 2019 zonlicht 2019 medische hulpmiddelen Pearl-index 201961-65 anticonceptie 201961-65 betrouwbaarheid 201961-65 fertility tracking apps 201961-65 natuurlijke geboorteregeling 201961-65 perfect use 201961-65 typical use 201961-65 zwangerschap 201961-65 metformine gastro-intestinale bijwerkingen van- 201938-43 gereguleerde afgifte 201938-43 mirtazapine - bij verhoogde bloeddruk 201966-68 Remeron® 201966-68 antidepressivum 201966-68 benzodiazepinereceptoragonisten 201966-68 slaapproblemen 201966-68 monaleesa QT-interval 201925-31 borstkanker 201925-31 oncologie 201925-31 ribociclib 201925-31 mono-ethylfumaraat dimethylfumaraat 201944-47 plaque psoriasis 201944-47
N
naproxen cardiovasculair risico 201912-15 cohortonderzoek 201912-15 diclofenac 201912-15 ibuprofen 201912-15 paracetamol 201912-15 rofecoxib 201912-15 natuurlijke geboorteregeling Pearl-index 201961-65 anticonceptie 201961-65 betrouwbaarheid 201961-65 fertility tracking apps 201961-65 medische hulpmiddelen 201961-65 perfect use 201961-65 typical use 201961-65 zwangerschap 201961-65 non-inferioriteitsonderzoek irrelevante uitkomstmaten 20191-11 klinische relevantie 20191-11
O
omega-3-vetzuren alfa-linoleenzuur 201917-19 cardiovasculaire aandoeningen 201917-19 oncologie QT-interval 201925-31 borstkanker 201925-31 monaleesa 201925-31 ribociclib 201925-31 opioïden chronische pijn 201969-73 pijnbestrijding 201969-73 verslaving 201969-73
P
paracetamol cardiovasculair risico 201912-15 cohortonderzoek 201912-15 diclofenac 201912-15 ibuprofen 201912-15 naproxen 201912-15 rofecoxib 201912-15 Pearl-index anticonceptie 201961-65 betrouwbaarheid 201961-65 fertility tracking apps 201961-65 medische hulpmiddelen 201961-65 natuurlijke geboorteregeling 201961-65 perfect use 201961-65 typical use 201961-65 zwangerschap 201961-65 perfect use Pearl-index 201961-65 anticonceptie 201961-65 betrouwbaarheid 201961-65 fertility tracking apps 201961-65 medische hulpmiddelen 201961-65 natuurlijke geboorteregeling 201961-65 typical use 201961-65 zwangerschap 201961-65 pijnbestrijding chronische pijn 201969-73 opioïden 201969-73 verslaving 201969-73 plaque psoriasis dimethylfumaraat 201944-47 mono-ethylfumaraat 201944-47 plaveiselcelcarcinoom basaalcelcarcinoom 201932-36 huidkanker 201932-36 hydrochloorthiazide 201932-36 pre-expositie profylaxe HIV 201974-78 antiretrovirale middelen 201974-78 preventie acetylsalicylzuur 201922-24 bloedingen 201922-24 psoriasis betamethason 2019 calcipotriol 2019
Q
QT-interval borstkanker 201925-31 monaleesa 201925-31 oncologie 201925-31 ribociclib 201925-31
R
Remeron® - bij verhoogde bloeddruk 201966-68 antidepressivum 201966-68 benzodiazepinereceptoragonisten 201966-68 mirtazapine 201966-68 slaapproblemen 201966-68 ribociclib QT-interval 201925-31 borstkanker 201925-31 monaleesa 201925-31 oncologie 201925-31 rofecoxib cardiovasculair risico 201912-15 cohortonderzoek 201912-15 diclofenac 201912-15 ibuprofen 201912-15 naproxen 201912-15 paracetamol 201912-15
S
slaapproblemen - bij verhoogde bloeddruk 201966-68 Remeron® 201966-68 antidepressivum 201966-68 benzodiazepinereceptoragonisten 201966-68 mirtazapine 201966-68 stemmingswisselingen depressie 201954-60 hormonale anticonceptie 201954-60
T
typical use Pearl-index 201961-65 anticonceptie 201961-65 betrouwbaarheid 201961-65 fertility tracking apps 201961-65 medische hulpmiddelen 201961-65 natuurlijke geboorteregeling 201961-65 perfect use 201961-65 zwangerschap 201961-65
V
verslaving chronische pijn 201969-73 opioïden 201969-73 pijnbestrijding 201969-73
Z
zonlicht actinische keratose 2019 huidaandoeningen 2019 maligne ontaarding 2019 zwangerschap Pearl-index 201961-65 anticonceptie 201961-65 betrouwbaarheid 201961-65 fertility tracking apps 201961-65 medische hulpmiddelen 201961-65 natuurlijke geboorteregeling 201961-65 perfect use 201961-65 typical use 201961-65