Index - 2019

2022 / 2021 / 2020 / 2019  • Overig
  • Thema-artikelH
  • Let op!LO
  • Nieuw
-
- bij verhoogde bloeddruk Remeron® 201966-68 antidepressivum 201966-68 benzodiazepinereceptoragonisten 201966-68 mirtazapine 201966-68 slaapproblemen 201966-68
A
acetylsalicylzuur bloedingen 201920-21 bloedingen 201922-24 diabetes 201920-21 hartvaatziekte 201920-21 preventie 201922-24 actinische keratose huidaandoeningen 201981-85 maligne ontaarding 201981-85 zonlicht 201981-85 alfa-linoleenzuur cardiovasculaire aandoeningen 201917-19 omega-3-vetzuren 201917-19 anticonceptie Pearl-index 201961-65 betrouwbaarheid 201961-65 fertility tracking apps 201961-65 medische hulpmiddelen 201961-65 natuurlijke geboorteregeling 201961-65 perfect use 201961-65 typical use 201961-65 zwangerschap 201961-65 antidepressivum - bij verhoogde bloeddruk 201966-68 Remeron® 201966-68 benzodiazepinereceptoragonisten 201966-68 mirtazapine 201966-68 slaapproblemen 201966-68 antidepressivum mirtazapine REM-slaap 2019102-105 depressie 2019102-105 slaapmiddelen 2019102-105 slaapstoornis 2019102-105 antipsychotica delier 201949-53 haloperidol 201949-53 antiretrovirale middelen HIV 201974-78 pre-expositie profylaxe 201974-78 artikelstructuur digitaal 2019101 editorial 2019101 hoofdredacteur 2019101 schrijfstijl 2019101
B
basaalcelcarcinoom huidkanker 201932-36 hydrochloorthiazide 201932-36 plaveiselcelcarcinoom 201932-36 benzodiazepinereceptoragonisten - bij verhoogde bloeddruk 201966-68 Remeron® 201966-68 antidepressivum 201966-68 mirtazapine 201966-68 slaapproblemen 201966-68 betamethason calcipotriol 201986-90 psoriasis 201986-90 betrouwbaarheid Pearl-index 201961-65 anticonceptie 201961-65 fertility tracking apps 201961-65 medische hulpmiddelen 201961-65 natuurlijke geboorteregeling 201961-65 perfect use 201961-65 typical use 201961-65 zwangerschap 201961-65 bloedingen acetylsalicylzuur 201920-21 acetylsalicylzuur 201922-24 diabetes 201920-21 hartvaatziekte 201920-21 preventie 201922-24 borstkanker QT-interval 201925-31 monaleesa 201925-31 oncologie 201925-31 ribociclib 201925-31
C
calcipotriol betamethason 201986-90 psoriasis 201986-90 cardiovasculair risico cohortonderzoek 201912-15 diclofenac 201912-15 ibuprofen 201912-15 naproxen 201912-15 paracetamol 201912-15 rofecoxib 201912-15 cardiovasculaire aandoeningen alfa-linoleenzuur 201917-19 omega-3-vetzuren 201917-19 chronische pijn opioïden 201969-73 pijnbestrijding 201969-73 verslaving 201969-73 cirrose DILI 2019106-111 lever 2019106-111 leverenzym 2019106-111 leverschade 2019106-111 levertoxiciteit 2019106-111 cohortonderzoek cardiovasculair risico 201912-15 diclofenac 201912-15 ibuprofen 201912-15 naproxen 201912-15 paracetamol 201912-15 rofecoxib 201912-15 commercie klinische relevantie 201997-100 medische hulpmiddelen 201997-100 technisch medewerker 201997-100
D
delier antipsychotica 201949-53 haloperidol 201949-53 depressie REM-slaap 2019102-105 antidepressivum mirtazapine 2019102-105 hormonale anticonceptie 201954-60 slaapmiddelen 2019102-105 slaapstoornis 2019102-105 stemmingswisselingen 201954-60 diabetes acetylsalicylzuur 201920-21 bloedingen 201920-21 hartvaatziekte 201920-21 diabetes mellitus insuline 201993-96 insulinepomp 201993-96 kinderen 201993-96 diclofenac cardiovasculair risico 201912-15 cohortonderzoek 201912-15 ibuprofen 201912-15 naproxen 201912-15 paracetamol 201912-15 rofecoxib 201912-15 digitaal artikelstructuur 2019101 editorial 2019101 hoofdredacteur 2019101 schrijfstijl 2019101 DILI cirrose 2019106-111 lever 2019106-111 leverenzym 2019106-111 leverschade 2019106-111 levertoxiciteit 2019106-111 dimethylfumaraat mono-ethylfumaraat 201944-47 plaque psoriasis 201944-47
E
editorial artikelstructuur 2019101 digitaal 2019101 hoofdredacteur 2019101 schrijfstijl 2019101
F
fertility tracking apps Pearl-index 201961-65 anticonceptie 201961-65 betrouwbaarheid 201961-65 medische hulpmiddelen 201961-65 natuurlijke geboorteregeling 201961-65 perfect use 201961-65 typical use 201961-65 zwangerschap 201961-65
G
gastro-intestinale bijwerkingen van- gereguleerde afgifte 201938-43 metformine 201938-43 gereguleerde afgifte gastro-intestinale bijwerkingen van- 201938-43 metformine 201938-43
H
haloperidol antipsychotica 201949-53 delier 201949-53 hartvaatziekte acetylsalicylzuur 201920-21 bloedingen 201920-21 diabetes 201920-21 HIV antiretrovirale middelen 201974-78 pre-expositie profylaxe 201974-78 hoofdredacteur artikelstructuur 2019101 digitaal 2019101 editorial 2019101 schrijfstijl 2019101 hormonale anticonceptie depressie 201954-60 stemmingswisselingen 201954-60 huidaandoeningen actinische keratose 201981-85 maligne ontaarding 201981-85 zonlicht 201981-85 huidkanker basaalcelcarcinoom 201932-36 hydrochloorthiazide 201932-36 plaveiselcelcarcinoom 201932-36 hydrochloorthiazide basaalcelcarcinoom 201932-36 huidkanker 201932-36 plaveiselcelcarcinoom 201932-36
I
ibuprofen cardiovasculair risico 201912-15 cohortonderzoek 201912-15 diclofenac 201912-15 naproxen 201912-15 paracetamol 201912-15 rofecoxib 201912-15 insuline diabetes mellitus 201993-96 insulinepomp 201993-96 kinderen 201993-96 insulinepomp diabetes mellitus 201993-96 insuline 201993-96 kinderen 201993-96 irrelevante uitkomstmaten klinische relevantie 20191-11 non-inferioriteitsonderzoek 20191-11
K
kinderen diabetes mellitus 201993-96 insuline 201993-96 insulinepomp 201993-96 klinische relevantie commercie 201997-100 irrelevante uitkomstmaten 20191-11 medische hulpmiddelen 201997-100 non-inferioriteitsonderzoek 20191-11 technisch medewerker 201997-100
L
lever DILI 2019106-111 cirrose 2019106-111 leverenzym 2019106-111 leverschade 2019106-111 levertoxiciteit 2019106-111 leverenzym DILI 2019106-111 cirrose 2019106-111 lever 2019106-111 leverschade 2019106-111 levertoxiciteit 2019106-111 leverschade DILI 2019106-111 cirrose 2019106-111 lever 2019106-111 leverenzym 2019106-111 levertoxiciteit 2019106-111 levertoxiciteit DILI 2019106-111 cirrose 2019106-111 lever 2019106-111 leverenzym 2019106-111 leverschade 2019106-111
M
maligne ontaarding actinische keratose 201981-85 huidaandoeningen 201981-85 zonlicht 201981-85 medische hulpmiddelen Pearl-index 201961-65 anticonceptie 201961-65 betrouwbaarheid 201961-65 commercie 201997-100 fertility tracking apps 201961-65 klinische relevantie 201997-100 natuurlijke geboorteregeling 201961-65 perfect use 201961-65 technisch medewerker 201997-100 typical use 201961-65 zwangerschap 201961-65 metformine gastro-intestinale bijwerkingen van- 201938-43 gereguleerde afgifte 201938-43 mirtazapine - bij verhoogde bloeddruk 201966-68 Remeron® 201966-68 antidepressivum 201966-68 benzodiazepinereceptoragonisten 201966-68 slaapproblemen 201966-68 monaleesa QT-interval 201925-31 borstkanker 201925-31 oncologie 201925-31 ribociclib 201925-31 mono-ethylfumaraat dimethylfumaraat 201944-47 plaque psoriasis 201944-47
N
naproxen cardiovasculair risico 201912-15 cohortonderzoek 201912-15 diclofenac 201912-15 ibuprofen 201912-15 paracetamol 201912-15 rofecoxib 201912-15 natuurlijke geboorteregeling Pearl-index 201961-65 anticonceptie 201961-65 betrouwbaarheid 201961-65 fertility tracking apps 201961-65 medische hulpmiddelen 201961-65 perfect use 201961-65 typical use 201961-65 zwangerschap 201961-65 non-inferioriteitsonderzoek irrelevante uitkomstmaten 20191-11 klinische relevantie 20191-11
O
omega-3-vetzuren alfa-linoleenzuur 201917-19 cardiovasculaire aandoeningen 201917-19 oncologie QT-interval 201925-31 borstkanker 201925-31 monaleesa 201925-31 ribociclib 201925-31 opioïden chronische pijn 201969-73 pijnbestrijding 201969-73 verslaving 201969-73
P
paracetamol cardiovasculair risico 201912-15 cohortonderzoek 201912-15 diclofenac 201912-15 ibuprofen 201912-15 naproxen 201912-15 rofecoxib 201912-15 Pearl-index anticonceptie 201961-65 betrouwbaarheid 201961-65 fertility tracking apps 201961-65 medische hulpmiddelen 201961-65 natuurlijke geboorteregeling 201961-65 perfect use 201961-65 typical use 201961-65 zwangerschap 201961-65 perfect use Pearl-index 201961-65 anticonceptie 201961-65 betrouwbaarheid 201961-65 fertility tracking apps 201961-65 medische hulpmiddelen 201961-65 natuurlijke geboorteregeling 201961-65 typical use 201961-65 zwangerschap 201961-65 pijnbestrijding chronische pijn 201969-73 opioïden 201969-73 verslaving 201969-73 plaque psoriasis dimethylfumaraat 201944-47 mono-ethylfumaraat 201944-47 plaveiselcelcarcinoom basaalcelcarcinoom 201932-36 huidkanker 201932-36 hydrochloorthiazide 201932-36 pre-expositie profylaxe HIV 201974-78 antiretrovirale middelen 201974-78 preventie acetylsalicylzuur 201922-24 bloedingen 201922-24 psoriasis betamethason 201986-90 calcipotriol 201986-90
Q
QT-interval borstkanker 201925-31 monaleesa 201925-31 oncologie 201925-31 ribociclib 201925-31
R
REM-slaap antidepressivum mirtazapine 2019102-105 depressie 2019102-105 slaapmiddelen 2019102-105 slaapstoornis 2019102-105 Remeron® - bij verhoogde bloeddruk 201966-68 antidepressivum 201966-68 benzodiazepinereceptoragonisten 201966-68 mirtazapine 201966-68 slaapproblemen 201966-68 ribociclib QT-interval 201925-31 borstkanker 201925-31 monaleesa 201925-31 oncologie 201925-31 rofecoxib cardiovasculair risico 201912-15 cohortonderzoek 201912-15 diclofenac 201912-15 ibuprofen 201912-15 naproxen 201912-15 paracetamol 201912-15
S
schrijfstijl artikelstructuur 2019101 digitaal 2019101 editorial 2019101 hoofdredacteur 2019101 slaapmiddelen REM-slaap 2019102-105 antidepressivum mirtazapine 2019102-105 depressie 2019102-105 slaapstoornis 2019102-105 slaapproblemen - bij verhoogde bloeddruk 201966-68 Remeron® 201966-68 antidepressivum 201966-68 benzodiazepinereceptoragonisten 201966-68 mirtazapine 201966-68 slaapstoornis REM-slaap 2019102-105 antidepressivum mirtazapine 2019102-105 depressie 2019102-105 slaapmiddelen 2019102-105 stemmingswisselingen depressie 201954-60 hormonale anticonceptie 201954-60
T
technisch medewerker commercie 201997-100 klinische relevantie 201997-100 medische hulpmiddelen 201997-100 typical use Pearl-index 201961-65 anticonceptie 201961-65 betrouwbaarheid 201961-65 fertility tracking apps 201961-65 medische hulpmiddelen 201961-65 natuurlijke geboorteregeling 201961-65 perfect use 201961-65 zwangerschap 201961-65
V
verslaving chronische pijn 201969-73 opioïden 201969-73 pijnbestrijding 201969-73
Z
zonlicht actinische keratose 201981-85 huidaandoeningen 201981-85 maligne ontaarding 201981-85 zwangerschap Pearl-index 201961-65 anticonceptie 201961-65 betrouwbaarheid 201961-65 fertility tracking apps 201961-65 medische hulpmiddelen 201961-65 natuurlijke geboorteregeling 201961-65 perfect use 201961-65 typical use 201961-65