Index - 2019

2019 / 2018 / 2017 / 2016  • Overig
  • Thema-artikelH
  • Let op!LO
  • Nieuw
A
acetylsalicylzuur bloedingen 201920-21 bloedingen 201922-24 diabetes 201920-21 hartvaatziekte 201920-21 preventie 201922-24 alfa-linoleenzuur cardiovasculaire aandoeningen 201917-19 omega-3-vetzuren 201917-19 antipsychotica delier 2019 haloperidol 2019
B
basaalcelcarcinoom huidkanker 201932-36 hydrochloorthiazide 201932-36 plaveiselcelcarcinoom 201932-36 bloedingen acetylsalicylzuur 201920-21 acetylsalicylzuur 201922-24 diabetes 201920-21 hartvaatziekte 201920-21 preventie 201922-24 borstkanker QT-interval 201925-31 monaleesa 201925-31 oncologie 201925-31 ribociclib 201925-31
C
cardiovasculair risico cohortonderzoek 201912-15 diclofenac 201912-15 ibuprofen 201912-15 naproxen 201912-15 paracetamol 201912-15 rofecoxib 201912-15 cardiovasculaire aandoeningen alfa-linoleenzuur 201917-19 omega-3-vetzuren 201917-19 cohortonderzoek cardiovasculair risico 201912-15 diclofenac 201912-15 ibuprofen 201912-15 naproxen 201912-15 paracetamol 201912-15 rofecoxib 201912-15
D
delier antipsychotica 2019 haloperidol 2019 diabetes acetylsalicylzuur 201920-21 bloedingen 201920-21 hartvaatziekte 201920-21 diclofenac cardiovasculair risico 201912-15 cohortonderzoek 201912-15 ibuprofen 201912-15 naproxen 201912-15 paracetamol 201912-15 rofecoxib 201912-15 dimethylfumaraat mono-ethylfumaraat 201944-47 plaque psoriasis 201944-47
G
gastro-intestinale bijwerkingen van- gereguleerde afgifte 201938-43 metformine 201938-43 gereguleerde afgifte gastro-intestinale bijwerkingen van- 201938-43 metformine 201938-43
H
haloperidol antipsychotica 2019 delier 2019 hartvaatziekte acetylsalicylzuur 201920-21 bloedingen 201920-21 diabetes 201920-21 huidkanker basaalcelcarcinoom 201932-36 hydrochloorthiazide 201932-36 plaveiselcelcarcinoom 201932-36 hydrochloorthiazide basaalcelcarcinoom 201932-36 huidkanker 201932-36 plaveiselcelcarcinoom 201932-36
I
ibuprofen cardiovasculair risico 201912-15 cohortonderzoek 201912-15 diclofenac 201912-15 naproxen 201912-15 paracetamol 201912-15 rofecoxib 201912-15 irrelevante uitkomstmaten klinische relevantie 20191-11 non-inferioriteitsonderzoek 20191-11
K
klinische relevantie irrelevante uitkomstmaten 20191-11 non-inferioriteitsonderzoek 20191-11
M
metformine gastro-intestinale bijwerkingen van- 201938-43 gereguleerde afgifte 201938-43 monaleesa QT-interval 201925-31 borstkanker 201925-31 oncologie 201925-31 ribociclib 201925-31 mono-ethylfumaraat dimethylfumaraat 201944-47 plaque psoriasis 201944-47
N
naproxen cardiovasculair risico 201912-15 cohortonderzoek 201912-15 diclofenac 201912-15 ibuprofen 201912-15 paracetamol 201912-15 rofecoxib 201912-15 non-inferioriteitsonderzoek irrelevante uitkomstmaten 20191-11 klinische relevantie 20191-11
O
omega-3-vetzuren alfa-linoleenzuur 201917-19 cardiovasculaire aandoeningen 201917-19 oncologie QT-interval 201925-31 borstkanker 201925-31 monaleesa 201925-31 ribociclib 201925-31
P
paracetamol cardiovasculair risico 201912-15 cohortonderzoek 201912-15 diclofenac 201912-15 ibuprofen 201912-15 naproxen 201912-15 rofecoxib 201912-15 plaque psoriasis dimethylfumaraat 201944-47 mono-ethylfumaraat 201944-47 plaveiselcelcarcinoom basaalcelcarcinoom 201932-36 huidkanker 201932-36 hydrochloorthiazide 201932-36 preventie acetylsalicylzuur 201922-24 bloedingen 201922-24
Q
QT-interval borstkanker 201925-31 monaleesa 201925-31 oncologie 201925-31 ribociclib 201925-31
R
ribociclib QT-interval 201925-31 borstkanker 201925-31 monaleesa 201925-31 oncologie 201925-31 rofecoxib cardiovasculair risico 201912-15 cohortonderzoek 201912-15 diclofenac 201912-15 ibuprofen 201912-15 naproxen 201912-15 paracetamol 201912-15