Index - 2017

2020 / 2019 / 2018 / 2017  • Overig
  • Thema-artikelH
  • Let op!LO
  • Nieuw
A
aliskiren CBG 201779-84 EMA 201779-84 fibraten 201779-84 ivabradine 201779-84 nicorandil 201779-84 olmesartan 201779-84 richtlijnen 201779-84 standaarden 201779-84 te mijden 201779-84 amenorroe IUD 201787-90 anticonceptie 201787-90 koperhoudend spiraal 201787-90 levonorgestrelspiraal 201787-90 uterien bloedverlies 201787-90 anticonceptie IUD 201787-90 amenorroe 201787-90 koperhoudend spiraal 201787-90 levonorgestrelspiraal 201787-90 uterien bloedverlies 201787-90 antipsychotica cholinesteraseremmers 201743-48 hormonale suppletietherapie 201743-48 oestrogenen 201743-48 serotonineheropnameremmers 201743-48 urine-incontinentie 201743-48 α-blokkers 201743-48
B
begrijpelijkheid bijsluiters 201768-72 cbg 201768-72 ema 201768-72 leesbaarheid 201768-72 behandeling Moventig 201797-98 Naloxegol 201797-98 obstipatie 201797-98 opioïd 201797-98 bekkenbodemmeshes complicaties 201736-42 matjes 201736-42 medische hulpmiddelen 201736-42 prolaps 201736-42 registratie 201736-42 transvaginale meshplastiek 201736-42 bijsluiters begrijpelijkheid 201768-72 cbg 201768-72 ema 201768-72 leesbaarheid 201768-72 bijwerkingen CBG 201759-64 Lareb 201759-64 farmacovigilantie 201759-64 geneesmiddelenbewaking 201759-64 jaaroverzicht 2016 201751-58 maatschappelijke rol van de farmaceutische industrie en registratieautoriteit 201751-58 melden 201759-64 nieuwe geneesmiddelen 201751-58 ontwikkelingen 201751-58 oorzakelijk verband 201759-64
C
CBG EMA 201779-84 Lareb 201759-64 aliskiren 201779-84 bijwerkingen 201759-64 farmacovigilantie 201759-64 fibraten 201779-84 geneesmiddelenbewaking 201759-64 ivabradine 201779-84 melden 201759-64 nicorandil 201779-84 olmesartan 201779-84 oorzakelijk verband 201759-64 richtlijnen 201779-84 standaarden 201779-84 te mijden 201779-84 cbg begrijpelijkheid 201768-72 bijsluiters 201768-72 ema 201768-72 leesbaarheid 201768-72 cholinesteraseremmers antipsychotica 201743-48 hormonale suppletietherapie 201743-48 oestrogenen 201743-48 serotonineheropnameremmers 201743-48 urine-incontinentie 201743-48 α-blokkers 201743-48 complicaties bekkenbodemmeshes 201736-42 matjes 201736-42 medische hulpmiddelen 201736-42 prolaps 201736-42 registratie 201736-42 transvaginale meshplastiek 201736-42 conditionering driearmig onderzoek 201713-20 nocebo 201713-20 placebo 201713-20 therapietrouw 201713-20 verwachting 201713-20 vierarmig onderzoek 201713-20 corticosteroïden dosisaerosol 201725-33 parasympathicolytica 201725-33 poederinhalator 201725-33 vernevelaar 201725-33 voorzetkamer 201725-33 β2-sympathicomimetica 201725-33
D
dosisaerosol corticosteroïden 201725-33 parasympathicolytica 201725-33 poederinhalator 201725-33 vernevelaar 201725-33 voorzetkamer 201725-33 β2-sympathicomimetica 201725-33 driearmig onderzoek conditionering 201713-20 nocebo 201713-20 placebo 201713-20 therapietrouw 201713-20 verwachting 201713-20 vierarmig onderzoek 201713-20
E
ema begrijpelijkheid 201768-72 bijsluiters 201768-72 cbg 201768-72 leesbaarheid 201768-72 EMA CBG 201779-84 aliskiren 201779-84 fibraten 201779-84 ivabradine 201779-84 nicorandil 201779-84 olmesartan 201779-84 richtlijnen 201779-84 standaarden 201779-84 te mijden 201779-84
F
farmacovigilantie CBG 201759-64 Lareb 201759-64 bijwerkingen 201759-64 geneesmiddelenbewaking 201759-64 melden 201759-64 oorzakelijk verband 201759-64 fibraten CBG 201779-84 EMA 201779-84 aliskiren 201779-84 ivabradine 201779-84 nicorandil 201779-84 olmesartan 201779-84 richtlijnen 201779-84 standaarden 201779-84 te mijden 201779-84
G
geneesmiddelenbewaking CBG 201759-64 Lareb 201759-64 bijwerkingen 201759-64 farmacovigilantie 201759-64 melden 201759-64 oorzakelijk verband 201759-64
H
hormonale suppletietherapie antipsychotica 201743-48 cholinesteraseremmers 201743-48 oestrogenen 201743-48 serotonineheropnameremmers 201743-48 urine-incontinentie 201743-48 α-blokkers 201743-48
I
IUD amenorroe 201787-90 anticonceptie 201787-90 koperhoudend spiraal 201787-90 levonorgestrelspiraal 201787-90 uterien bloedverlies 201787-90 ivabradine CBG 201779-84 EMA 201779-84 aliskiren 201779-84 fibraten 201779-84 nicorandil 201779-84 olmesartan 201779-84 richtlijnen 201779-84 standaarden 201779-84 te mijden 201779-84
J
jaaroverzicht 2016 bijwerkingen 201751-58 maatschappelijke rol van de farmaceutische industrie en registratieautoriteit 201751-58 nieuwe geneesmiddelen 201751-58 ontwikkelingen 201751-58
K
koperhoudend spiraal IUD 201787-90 amenorroe 201787-90 anticonceptie 201787-90 levonorgestrelspiraal 201787-90 uterien bloedverlies 201787-90
L
Lareb CBG 201759-64 bijwerkingen 201759-64 farmacovigilantie 201759-64 geneesmiddelenbewaking 201759-64 melden 201759-64 oorzakelijk verband 201759-64 leesbaarheid begrijpelijkheid 201768-72 bijsluiters 201768-72 cbg 201768-72 ema 201768-72 levonorgestrelspiraal IUD 201787-90 amenorroe 201787-90 anticonceptie 201787-90 koperhoudend spiraal 201787-90 uterien bloedverlies 201787-90
M
maatschappelijke rol van de farmaceutische industrie en registratieautoriteit bijwerkingen 201751-58 jaaroverzicht 2016 201751-58 nieuwe geneesmiddelen 201751-58 ontwikkelingen 201751-58 matjes bekkenbodemmeshes 201736-42 complicaties 201736-42 medische hulpmiddelen 201736-42 prolaps 201736-42 registratie 201736-42 transvaginale meshplastiek 201736-42 medische hulpmiddelen bekkenbodemmeshes 201736-42 complicaties 201736-42 matjes 201736-42 prolaps 201736-42 registratie 201736-42 transvaginale meshplastiek 201736-42 melden CBG 201759-64 Lareb 201759-64 bijwerkingen 201759-64 farmacovigilantie 201759-64 geneesmiddelenbewaking 201759-64 oorzakelijk verband 201759-64 Moventig Naloxegol 201797-98 behandeling 201797-98 obstipatie 201797-98 opioïd 201797-98
N
Naloxegol Moventig 201797-98 behandeling 201797-98 obstipatie 201797-98 opioïd 201797-98 nicorandil CBG 201779-84 EMA 201779-84 aliskiren 201779-84 fibraten 201779-84 ivabradine 201779-84 olmesartan 201779-84 richtlijnen 201779-84 standaarden 201779-84 te mijden 201779-84 nieuwe geneesmiddelen bijwerkingen 201751-58 jaaroverzicht 2016 201751-58 maatschappelijke rol van de farmaceutische industrie en registratieautoriteit 201751-58 ontwikkelingen 201751-58 nieuwe geneesmiddelen 2006 pilwaarderingen 20172-9 terugblik 20172-9 nocebo conditionering 201713-20 driearmig onderzoek 201713-20 placebo 201713-20 therapietrouw 201713-20 verwachting 201713-20 vierarmig onderzoek 201713-20
O
obstipatie Moventig 201797-98 Naloxegol 201797-98 behandeling 201797-98 opioïd 201797-98 oestrogenen antipsychotica 201743-48 cholinesteraseremmers 201743-48 hormonale suppletietherapie 201743-48 serotonineheropnameremmers 201743-48 urine-incontinentie 201743-48 α-blokkers 201743-48 olmesartan CBG 201779-84 EMA 201779-84 aliskiren 201779-84 fibraten 201779-84 ivabradine 201779-84 nicorandil 201779-84 richtlijnen 201779-84 standaarden 201779-84 te mijden 201779-84 ontwikkelingen bijwerkingen 201751-58 jaaroverzicht 2016 201751-58 maatschappelijke rol van de farmaceutische industrie en registratieautoriteit 201751-58 nieuwe geneesmiddelen 201751-58 oorzakelijk verband CBG 201759-64 Lareb 201759-64 bijwerkingen 201759-64 farmacovigilantie 201759-64 geneesmiddelenbewaking 201759-64 melden 201759-64 opioïd Moventig 201797-98 Naloxegol 201797-98 behandeling 201797-98 obstipatie 201797-98 opioïden 201784-85 opioïden opioïd 201784-85
P
parasympathicolytica corticosteroïden 201725-33 dosisaerosol 201725-33 poederinhalator 201725-33 vernevelaar 201725-33 voorzetkamer 201725-33 β2-sympathicomimetica 201725-33 pilwaarderingen nieuwe geneesmiddelen 2006 20172-9 terugblik 20172-9 placebo conditionering 201713-20 driearmig onderzoek 201713-20 nocebo 201713-20 therapietrouw 201713-20 verwachting 201713-20 vierarmig onderzoek 201713-20 poederinhalator corticosteroïden 201725-33 dosisaerosol 201725-33 parasympathicolytica 201725-33 vernevelaar 201725-33 voorzetkamer 201725-33 β2-sympathicomimetica 201725-33 prolaps bekkenbodemmeshes 201736-42 complicaties 201736-42 matjes 201736-42 medische hulpmiddelen 201736-42 registratie 201736-42 transvaginale meshplastiek 201736-42
R
registratie bekkenbodemmeshes 201736-42 complicaties 201736-42 matjes 201736-42 medische hulpmiddelen 201736-42 prolaps 201736-42 transvaginale meshplastiek 201736-42 richtlijnen CBG 201779-84 EMA 201779-84 aliskiren 201779-84 fibraten 201779-84 ivabradine 201779-84 nicorandil 201779-84 olmesartan 201779-84 standaarden 201779-84 te mijden 201779-84
S
serotonineheropnameremmers antipsychotica 201743-48 cholinesteraseremmers 201743-48 hormonale suppletietherapie 201743-48 oestrogenen 201743-48 urine-incontinentie 201743-48 α-blokkers 201743-48 standaarden CBG 201779-84 EMA 201779-84 aliskiren 201779-84 fibraten 201779-84 ivabradine 201779-84 nicorandil 201779-84 olmesartan 201779-84 richtlijnen 201779-84 te mijden 201779-84
T
te mijden CBG 201779-84 EMA 201779-84 aliskiren 201779-84 fibraten 201779-84 ivabradine 201779-84 nicorandil 201779-84 olmesartan 201779-84 richtlijnen 201779-84 standaarden 201779-84 terugblik nieuwe geneesmiddelen 2006 20172-9 pilwaarderingen 20172-9 therapietrouw conditionering 201713-20 driearmig onderzoek 201713-20 nocebo 201713-20 placebo 201713-20 verwachting 201713-20 vierarmig onderzoek 201713-20 transvaginale meshplastiek bekkenbodemmeshes 201736-42 complicaties 201736-42 matjes 201736-42 medische hulpmiddelen 201736-42 prolaps 201736-42 registratie 201736-42
U
urine-incontinentie antipsychotica 201743-48 cholinesteraseremmers 201743-48 hormonale suppletietherapie 201743-48 oestrogenen 201743-48 serotonineheropnameremmers 201743-48 α-blokkers 201743-48 uterien bloedverlies IUD 201787-90 amenorroe 201787-90 anticonceptie 201787-90 koperhoudend spiraal 201787-90 levonorgestrelspiraal 201787-90
V
vernevelaar corticosteroïden 201725-33 dosisaerosol 201725-33 parasympathicolytica 201725-33 poederinhalator 201725-33 voorzetkamer 201725-33 β2-sympathicomimetica 201725-33 verwachting conditionering 201713-20 driearmig onderzoek 201713-20 nocebo 201713-20 placebo 201713-20 therapietrouw 201713-20 vierarmig onderzoek 201713-20 vierarmig onderzoek conditionering 201713-20 driearmig onderzoek 201713-20 nocebo 201713-20 placebo 201713-20 therapietrouw 201713-20 verwachting 201713-20 voorzetkamer corticosteroïden 201725-33 dosisaerosol 201725-33 parasympathicolytica 201725-33 poederinhalator 201725-33 vernevelaar 201725-33 β2-sympathicomimetica 201725-33
α-blokkers antipsychotica 201743-48 cholinesteraseremmers 201743-48 hormonale suppletietherapie 201743-48 oestrogenen 201743-48 serotonineheropnameremmers 201743-48 urine-incontinentie 201743-48 β2-sympathicomimetica corticosteroïden 201725-33 dosisaerosol 201725-33 parasympathicolytica 201725-33 poederinhalator 201725-33 vernevelaar 201725-33 voorzetkamer 201725-33