Index - 2016

2019 / 2018 / 2017 / 2016  • Overig
  • Thema-artikelH
  • Let op!LO
  • Nieuw
A
aclidinium COPD 201615-21 combinatiepreparaten 201615-21 formoterol 201615-21 glycopyrronium 201615-21 indacaterol 201615-21 olodaterol 201615-21 parasympathicolytica 201615-21 therapietrouw 201615-21 tiotropium 201615-21 umeclidinium 201615-21 vilanterol 201615-21 β2-sympathicomimetica 201615-21 ADHD bij kinderen en volwassenen Inspectie voor de Gezondheidszorg 201653-54 methylfenidaat 201653-54 registratieautoriteiten 201653-54 alcohol androgene anabole steroïden 201675-83 cannabinoïden 201675-83 diuretica 201675-83 doping 201675-83 erytropoëtine 201675-83 erytropoëtische groeifactoren 201675-83 glucocorticosteroïden 201675-83 groeihormoon 201675-83 hormoon- en metabole modulatoren 201675-83 maskerende middelen 201675-83 opioïden 201675-83 overige anabole steroïden 201675-83 overige peptide hormonen en aanverwante middelen 201675-83 sportgeneeskunde 201675-83 stimulantia 201675-83 β-sympathicolytica 201675-83 β-sympathicomimetica 201675-83 androgene anabole steroïden alcohol 201675-83 cannabinoïden 201675-83 diuretica 201675-83 doping 201675-83 erytropoëtine 201675-83 erytropoëtische groeifactoren 201675-83 glucocorticosteroïden 201675-83 groeihormoon 201675-83 hormoon- en metabole modulatoren 201675-83 maskerende middelen 201675-83 opioïden 201675-83 overige anabole steroïden 201675-83 overige peptide hormonen en aanverwante middelen 201675-83 sportgeneeskunde 201675-83 stimulantia 201675-83 β-sympathicolytica 201675-83 β-sympathicomimetica 201675-83 anogenitale wratten Cervarix 2016112-122 Gardasil 2016112-122 HPV 2016112-122 Rijksvaccinatieprogramma 2016112-122 bivalent vaccin 2016112-122 cervixcarcinoom 2016112-122 humaan papillomavirus 2016112-122 nonavalent vaccin 2016112-122 quadrivalent vaccin 2016112-122 antidepressiva Hawthorne-effect 2016135-144 antipsychotica 2016135-144 co-interventies 2016135-144 colitis ulcerosa 2016135-144 epilepsie 2016135-144 natuurlijk beloop 2016135-144 niet-specifieke effecten 2016135-144 nocebo-effect 2016135-144 placebo 2016135-144 placebo-effecten 2016135-144 placeborespons 2016135-144 sociaal wenselijk gedrag 2016135-144 ziekte van Crohn 2016135-144 zorgverlener-patiëntinteractie 2016135-144 antipsychotica Hawthorne-effect 2016135-144 antidepressiva 2016135-144 co-interventies 2016135-144 colitis ulcerosa 2016135-144 epilepsie 2016135-144 natuurlijk beloop 2016135-144 niet-specifieke effecten 2016135-144 nocebo-effect 2016135-144 placebo 2016135-144 placebo-effecten 2016135-144 placeborespons 2016135-144 sociaal wenselijk gedrag 2016135-144 ziekte van Crohn 2016135-144 zorgverlener-patiëntinteractie 2016135-144 antistolling DOAC’s 201628-34 NOAC’s 201628-34 apixaban 201641-50 cumarinederivaten 201628-34 cumarinederivaten 201641-50 dabigatran 201628-34 dabigatran 201641-50 directe trombineremmers 201628-34 directe trombineremmers 201641-50 edoxaban 201641-50 factor Xa-remmers 201641-50 heparinegroep 201628-34 heparinegroep 201641-50 rivaroxaban 201641-50 trombocytenaggregatieremmers 201628-34 trombocytenaggregatieremmers 201641-50  warfarine 201641-50 apixaban antistolling 201641-50 cumarinederivaten 201641-50 dabigatran 201641-50 directe trombineremmers 201641-50 edoxaban 201641-50 factor Xa-remmers 201641-50 heparinegroep 201641-50 rivaroxaban 201641-50 trombocytenaggregatieremmers 201641-50  warfarine 201641-50
B
beenulcera chronische wonden 201689-98 decubitusulcera 201689-98 diabetische ulcera 201689-98 honing 201689-98 jodium 201689-98 povidonjodium en cadexomeerjodium 201689-98 ulcus cruris arteriosum 201689-98 ulcus cruris venosum 201689-98 wondbedekkers 201689-98 zilver 201689-98 bivalent vaccin Cervarix 2016112-122 Gardasil 2016112-122 HPV 2016112-122 Rijksvaccinatieprogramma 2016112-122 anogenitale wratten 2016112-122 cervixcarcinoom 2016112-122 humaan papillomavirus 2016112-122 nonavalent vaccin 2016112-122 quadrivalent vaccin 2016112-122
C
cannabinoïden alcohol 201675-83 androgene anabole steroïden 201675-83 diuretica 201675-83 doping 201675-83 erytropoëtine 201675-83 erytropoëtische groeifactoren 201675-83 glucocorticosteroïden 201675-83 groeihormoon 201675-83 hormoon- en metabole modulatoren 201675-83 maskerende middelen 201675-83 opioïden 201675-83 overige anabole steroïden 201675-83 overige peptide hormonen en aanverwante middelen 201675-83 sportgeneeskunde 201675-83 stimulantia 201675-83 β-sympathicolytica 201675-83 β-sympathicomimetica 201675-83 Cervarix Gardasil 2016112-122 HPV 2016112-122 Rijksvaccinatieprogramma 2016112-122 anogenitale wratten 2016112-122 bivalent vaccin 2016112-122 cervixcarcinoom 2016112-122 humaan papillomavirus 2016112-122 nonavalent vaccin 2016112-122 quadrivalent vaccin 2016112-122 cervixcarcinoom Cervarix 2016112-122 Gardasil 2016112-122 HPV 2016112-122 Rijksvaccinatieprogramma 2016112-122 anogenitale wratten 2016112-122 bivalent vaccin 2016112-122 humaan papillomavirus 2016112-122 nonavalent vaccin 2016112-122 quadrivalent vaccin 2016112-122 chronische wonden beenulcera 201689-98 decubitusulcera 201689-98 diabetische ulcera 201689-98 honing 201689-98 jodium 201689-98 povidonjodium en cadexomeerjodium 201689-98 ulcus cruris arteriosum 201689-98 ulcus cruris venosum 201689-98 wondbedekkers 201689-98 zilver 201689-98 co-interventies Hawthorne-effect 2016135-144 antidepressiva 2016135-144 antipsychotica 2016135-144 colitis ulcerosa 2016135-144 epilepsie 2016135-144 natuurlijk beloop 2016135-144 niet-specifieke effecten 2016135-144 nocebo-effect 2016135-144 placebo 2016135-144 placebo-effecten 2016135-144 placeborespons 2016135-144 sociaal wenselijk gedrag 2016135-144 ziekte van Crohn 2016135-144 zorgverlener-patiëntinteractie 2016135-144 colitis ulcerosa Hawthorne-effect 2016135-144 antidepressiva 2016135-144 antipsychotica 2016135-144 co-interventies 2016135-144 epilepsie 2016135-144 natuurlijk beloop 2016135-144 niet-specifieke effecten 2016135-144 nocebo-effect 2016135-144 placebo 2016135-144 placebo-effecten 2016135-144 placeborespons 2016135-144 sociaal wenselijk gedrag 2016135-144 ziekte van Crohn 2016135-144 zorgverlener-patiëntinteractie 2016135-144 combinatiepreparaten COPD 201615-21 aclidinium 201615-21 formoterol 201615-21 glycopyrronium 201615-21 indacaterol 201615-21 olodaterol 201615-21 parasympathicolytica 201615-21 therapietrouw 201615-21 tiotropium 201615-21 umeclidinium 201615-21 vilanterol 201615-21 β2-sympathicomimetica 201615-21 COPD aclidinium 201615-21 combinatiepreparaten 201615-21 formoterol 201615-21 glycopyrronium 201615-21 indacaterol 201615-21 olodaterol 201615-21 parasympathicolytica 201615-21 therapietrouw 201615-21 tiotropium 201615-21 umeclidinium 201615-21 vilanterol 201615-21 β2-sympathicomimetica 201615-21 cumarinederivaten DOAC’s 201628-34 NOAC’s 201628-34 antistolling 201628-34 antistolling 201641-50 apixaban 201641-50 dabigatran 201628-34 dabigatran 201641-50 directe trombineremmers 201628-34 directe trombineremmers 201641-50 edoxaban 201641-50 factor Xa-remmers 201641-50 heparinegroep 201628-34 heparinegroep 201641-50 rivaroxaban 201641-50 trombocytenaggregatieremmers 201628-34 trombocytenaggregatieremmers 201641-50  warfarine 201641-50
D
dabigatran DOAC’s 201628-34 NOAC’s 201628-34 antistolling 201628-34 antistolling 201641-50 apixaban 201641-50 cumarinederivaten 201628-34 cumarinederivaten 201641-50 directe trombineremmers 201628-34 directe trombineremmers 201641-50 edoxaban 201641-50 factor Xa-remmers 201641-50 heparinegroep 201628-34 heparinegroep 201641-50 rivaroxaban 201641-50 trombocytenaggregatieremmers 201628-34 trombocytenaggregatieremmers 201641-50  warfarine 201641-50 decubitusulcera beenulcera 201689-98 chronische wonden 201689-98 diabetische ulcera 201689-98 honing 201689-98 jodium 201689-98 povidonjodium en cadexomeerjodium 201689-98 ulcus cruris arteriosum 201689-98 ulcus cruris venosum 201689-98 wondbedekkers 201689-98 zilver 201689-98 diabetische ulcera beenulcera 201689-98 chronische wonden 201689-98 decubitusulcera 201689-98 honing 201689-98 jodium 201689-98 povidonjodium en cadexomeerjodium 201689-98 ulcus cruris arteriosum 201689-98 ulcus cruris venosum 201689-98 wondbedekkers 201689-98 zilver 201689-98 directe trombineremmers DOAC’s 201628-34 NOAC’s 201628-34 antistolling 201628-34 antistolling 201641-50 apixaban 201641-50 cumarinederivaten 201628-34 cumarinederivaten 201641-50 dabigatran 201628-34 dabigatran 201641-50 edoxaban 201641-50 factor Xa-remmers 201641-50 heparinegroep 201628-34 heparinegroep 201641-50 rivaroxaban 201641-50 trombocytenaggregatieremmers 201628-34 trombocytenaggregatieremmers 201641-50  warfarine 201641-50 diuretica alcohol 201675-83 androgene anabole steroïden 201675-83 cannabinoïden 201675-83 doping 201675-83 erytropoëtine 201675-83 erytropoëtische groeifactoren 201675-83 glucocorticosteroïden 201675-83 groeihormoon 201675-83 hormoon- en metabole modulatoren 201675-83 maskerende middelen 201675-83 opioïden 201675-83 overige anabole steroïden 201675-83 overige peptide hormonen en aanverwante middelen 201675-83 sportgeneeskunde 201675-83 stimulantia 201675-83 β-sympathicolytica 201675-83 β-sympathicomimetica 201675-83 DOAC’s NOAC’s 201628-34 antistolling 201628-34 cumarinederivaten 201628-34 dabigatran 201628-34 directe trombineremmers 201628-34 heparinegroep 201628-34 trombocytenaggregatieremmers 201628-34 doping alcohol 201675-83 androgene anabole steroïden 201675-83 cannabinoïden 201675-83 diuretica 201675-83 erytropoëtine 201675-83 erytropoëtische groeifactoren 201675-83 glucocorticosteroïden 201675-83 groeihormoon 201675-83 hormoon- en metabole modulatoren 201675-83 maskerende middelen 201675-83 opioïden 201675-83 overige anabole steroïden 201675-83 overige peptide hormonen en aanverwante middelen 201675-83 sportgeneeskunde 201675-83 stimulantia 201675-83 β-sympathicolytica 201675-83 β-sympathicomimetica 201675-83
E
edoxaban antistolling 201641-50 apixaban 201641-50 cumarinederivaten 201641-50 dabigatran 201641-50 directe trombineremmers 201641-50 factor Xa-remmers 201641-50 heparinegroep 201641-50 rivaroxaban 201641-50 trombocytenaggregatieremmers 201641-50  warfarine 201641-50 epilepsie Hawthorne-effect 2016135-144 antidepressiva 2016135-144 antipsychotica 2016135-144 co-interventies 2016135-144 colitis ulcerosa 2016135-144 natuurlijk beloop 2016135-144 niet-specifieke effecten 2016135-144 nocebo-effect 2016135-144 placebo 2016135-144 placebo-effecten 2016135-144 placeborespons 2016135-144 sociaal wenselijk gedrag 2016135-144 ziekte van Crohn 2016135-144 zorgverlener-patiëntinteractie 2016135-144 erytropoëtine alcohol 201675-83 androgene anabole steroïden 201675-83 cannabinoïden 201675-83 diuretica 201675-83 doping 201675-83 erytropoëtische groeifactoren 201675-83 glucocorticosteroïden 201675-83 groeihormoon 201675-83 hormoon- en metabole modulatoren 201675-83 maskerende middelen 201675-83 opioïden 201675-83 overige anabole steroïden 201675-83 overige peptide hormonen en aanverwante middelen 201675-83 sportgeneeskunde 201675-83 stimulantia 201675-83 β-sympathicolytica 201675-83 β-sympathicomimetica 201675-83 erytropoëtische groeifactoren alcohol 201675-83 androgene anabole steroïden 201675-83 cannabinoïden 201675-83 diuretica 201675-83 doping 201675-83 erytropoëtine 201675-83 glucocorticosteroïden 201675-83 groeihormoon 201675-83 hormoon- en metabole modulatoren 201675-83 maskerende middelen 201675-83 opioïden 201675-83 overige anabole steroïden 201675-83 overige peptide hormonen en aanverwante middelen 201675-83 sportgeneeskunde 201675-83 stimulantia 201675-83 β-sympathicolytica 201675-83 β-sympathicomimetica 201675-83
F
factor Xa-remmers antistolling 201641-50 apixaban 201641-50 cumarinederivaten 201641-50 dabigatran 201641-50 directe trombineremmers 201641-50 edoxaban 201641-50 heparinegroep 201641-50 rivaroxaban 201641-50 trombocytenaggregatieremmers 201641-50  warfarine 201641-50 farmaceutische industrie psychiatrie 201699-110 psychofarmaca 201699-110 symposium Geneesmiddelenbulletin 201699-110 wetenschap en economie 201699-110 formoterol COPD 201615-21 aclidinium 201615-21 combinatiepreparaten 201615-21 glycopyrronium 201615-21 indacaterol 201615-21 olodaterol 201615-21 parasympathicolytica 201615-21 therapietrouw 201615-21 tiotropium 201615-21 umeclidinium 201615-21 vilanterol 201615-21 β2-sympathicomimetica 201615-21
G
Gardasil Cervarix 2016112-122 HPV 2016112-122 Rijksvaccinatieprogramma 2016112-122 anogenitale wratten 2016112-122 bivalent vaccin 2016112-122 cervixcarcinoom 2016112-122 humaan papillomavirus 2016112-122 nonavalent vaccin 2016112-122 quadrivalent vaccin 2016112-122 glucocorticosteroïden alcohol 201675-83 androgene anabole steroïden 201675-83 cannabinoïden 201675-83 diuretica 201675-83 doping 201675-83 erytropoëtine 201675-83 erytropoëtische groeifactoren 201675-83 groeihormoon 201675-83 hormoon- en metabole modulatoren 201675-83 maskerende middelen 201675-83 opioïden 201675-83 overige anabole steroïden 201675-83 overige peptide hormonen en aanverwante middelen 201675-83 sportgeneeskunde 201675-83 stimulantia 201675-83 β-sympathicolytica 201675-83 β-sympathicomimetica 201675-83 glycopyrronium COPD 201615-21 aclidinium 201615-21 combinatiepreparaten 201615-21 formoterol 201615-21 indacaterol 201615-21 olodaterol 201615-21 parasympathicolytica 201615-21 therapietrouw 201615-21 tiotropium 201615-21 umeclidinium 201615-21 vilanterol 201615-21 β2-sympathicomimetica 201615-21 groeihormoon alcohol 201675-83 androgene anabole steroïden 201675-83 cannabinoïden 201675-83 diuretica 201675-83 doping 201675-83 erytropoëtine 201675-83 erytropoëtische groeifactoren 201675-83 glucocorticosteroïden 201675-83 hormoon- en metabole modulatoren 201675-83 maskerende middelen 201675-83 opioïden 201675-83 overige anabole steroïden 201675-83 overige peptide hormonen en aanverwante middelen 201675-83 sportgeneeskunde 201675-83 stimulantia 201675-83 β-sympathicolytica 201675-83 β-sympathicomimetica 201675-83
H
Hawthorne-effect antidepressiva 2016135-144 antipsychotica 2016135-144 co-interventies 2016135-144 colitis ulcerosa 2016135-144 epilepsie 2016135-144 natuurlijk beloop 2016135-144 niet-specifieke effecten 2016135-144 nocebo-effect 2016135-144 placebo 2016135-144 placebo-effecten 2016135-144 placeborespons 2016135-144 sociaal wenselijk gedrag 2016135-144 ziekte van Crohn 2016135-144 zorgverlener-patiëntinteractie 2016135-144 heparinegroep DOAC’s 201628-34 NOAC’s 201628-34 antistolling 201628-34 antistolling 201641-50 apixaban 201641-50 cumarinederivaten 201628-34 cumarinederivaten 201641-50 dabigatran 201628-34 dabigatran 201641-50 directe trombineremmers 201628-34 directe trombineremmers 201641-50 edoxaban 201641-50 factor Xa-remmers 201641-50 rivaroxaban 201641-50 trombocytenaggregatieremmers 201628-34 trombocytenaggregatieremmers 201641-50  warfarine 201641-50 honing beenulcera 201689-98 chronische wonden 201689-98 decubitusulcera 201689-98 diabetische ulcera 201689-98 jodium 201689-98 povidonjodium en cadexomeerjodium 201689-98 ulcus cruris arteriosum 201689-98 ulcus cruris venosum 201689-98 wondbedekkers 201689-98 zilver 201689-98 hormoon- en metabole modulatoren alcohol 201675-83 androgene anabole steroïden 201675-83 cannabinoïden 201675-83 diuretica 201675-83 doping 201675-83 erytropoëtine 201675-83 erytropoëtische groeifactoren 201675-83 glucocorticosteroïden 201675-83 groeihormoon 201675-83 maskerende middelen 201675-83 opioïden 201675-83 overige anabole steroïden 201675-83 overige peptide hormonen en aanverwante middelen 201675-83 sportgeneeskunde 201675-83 stimulantia 201675-83 β-sympathicolytica 201675-83 β-sympathicomimetica 201675-83 HPV Cervarix 2016112-122 Gardasil 2016112-122 Rijksvaccinatieprogramma 2016112-122 anogenitale wratten 2016112-122 bivalent vaccin 2016112-122 cervixcarcinoom 2016112-122 humaan papillomavirus 2016112-122 nonavalent vaccin 2016112-122 quadrivalent vaccin 2016112-122 humaan papillomavirus Cervarix 2016112-122 Gardasil 2016112-122 HPV 2016112-122 Rijksvaccinatieprogramma 2016112-122 anogenitale wratten 2016112-122 bivalent vaccin 2016112-122 cervixcarcinoom 2016112-122 nonavalent vaccin 2016112-122 quadrivalent vaccin 2016112-122
I
indacaterol COPD 201615-21 aclidinium 201615-21 combinatiepreparaten 201615-21 formoterol 201615-21 glycopyrronium 201615-21 olodaterol 201615-21 parasympathicolytica 201615-21 therapietrouw 201615-21 tiotropium 201615-21 umeclidinium 201615-21 vilanterol 201615-21 β2-sympathicomimetica 201615-21 Inspectie voor de Gezondheidszorg ADHD bij kinderen en volwassenen 201653-54 methylfenidaat 201653-54 registratieautoriteiten 201653-54
J
jodium beenulcera 201689-98 chronische wonden 201689-98 decubitusulcera 201689-98 diabetische ulcera 201689-98 honing 201689-98 povidonjodium en cadexomeerjodium 201689-98 ulcus cruris arteriosum 201689-98 ulcus cruris venosum 201689-98 wondbedekkers 201689-98 zilver 201689-98
M
maskerende middelen alcohol 201675-83 androgene anabole steroïden 201675-83 cannabinoïden 201675-83 diuretica 201675-83 doping 201675-83 erytropoëtine 201675-83 erytropoëtische groeifactoren 201675-83 glucocorticosteroïden 201675-83 groeihormoon 201675-83 hormoon- en metabole modulatoren 201675-83 opioïden 201675-83 overige anabole steroïden 201675-83 overige peptide hormonen en aanverwante middelen 201675-83 sportgeneeskunde 201675-83 stimulantia 201675-83 β-sympathicolytica 201675-83 β-sympathicomimetica 201675-83 methylfenidaat ADHD bij kinderen en volwassenen 201653-54 Inspectie voor de Gezondheidszorg 201653-54 registratieautoriteiten 201653-54
N
natuurlijk beloop Hawthorne-effect 2016135-144 antidepressiva 2016135-144 antipsychotica 2016135-144 co-interventies 2016135-144 colitis ulcerosa 2016135-144 epilepsie 2016135-144 niet-specifieke effecten 2016135-144 nocebo-effect 2016135-144 placebo 2016135-144 placebo-effecten 2016135-144 placeborespons 2016135-144 sociaal wenselijk gedrag 2016135-144 ziekte van Crohn 2016135-144 zorgverlener-patiëntinteractie 2016135-144 niet-specifieke effecten Hawthorne-effect 2016135-144 antidepressiva 2016135-144 antipsychotica 2016135-144 co-interventies 2016135-144 colitis ulcerosa 2016135-144 epilepsie 2016135-144 natuurlijk beloop 2016135-144 nocebo-effect 2016135-144 placebo 2016135-144 placebo-effecten 2016135-144 placeborespons 2016135-144 sociaal wenselijk gedrag 2016135-144 ziekte van Crohn 2016135-144 zorgverlener-patiëntinteractie 2016135-144 nieuwe geneesmiddelen 2005 pilwaarderingen 201610-14 terugblik 201610-14 NOAC’s DOAC’s 201628-34 antistolling 201628-34 cumarinederivaten 201628-34 dabigatran 201628-34 directe trombineremmers 201628-34 heparinegroep 201628-34 trombocytenaggregatieremmers 201628-34 nocebo-effect Hawthorne-effect 2016135-144 antidepressiva 2016135-144 antipsychotica 2016135-144 co-interventies 2016135-144 colitis ulcerosa 2016135-144 epilepsie 2016135-144 natuurlijk beloop 2016135-144 niet-specifieke effecten 2016135-144 placebo 2016135-144 placebo-effecten 2016135-144 placeborespons 2016135-144 sociaal wenselijk gedrag 2016135-144 ziekte van Crohn 2016135-144 zorgverlener-patiëntinteractie 2016135-144 nonavalent vaccin Cervarix 2016112-122 Gardasil 2016112-122 HPV 2016112-122 Rijksvaccinatieprogramma 2016112-122 anogenitale wratten 2016112-122 bivalent vaccin 2016112-122 cervixcarcinoom 2016112-122 humaan papillomavirus 2016112-122 quadrivalent vaccin 2016112-122
O
olodaterol COPD 201615-21 aclidinium 201615-21 combinatiepreparaten 201615-21 formoterol 201615-21 glycopyrronium 201615-21 indacaterol 201615-21 parasympathicolytica 201615-21 therapietrouw 201615-21 tiotropium 201615-21 umeclidinium 201615-21 vilanterol 201615-21 β2-sympathicomimetica 201615-21 opioïden alcohol 201675-83 androgene anabole steroïden 201675-83 cannabinoïden 201675-83 diuretica 201675-83 doping 201675-83 erytropoëtine 201675-83 erytropoëtische groeifactoren 201675-83 glucocorticosteroïden 201675-83 groeihormoon 201675-83 hormoon- en metabole modulatoren 201675-83 maskerende middelen 201675-83 overige anabole steroïden 201675-83 overige peptide hormonen en aanverwante middelen 201675-83 sportgeneeskunde 201675-83 stimulantia 201675-83 β-sympathicolytica 201675-83 β-sympathicomimetica 201675-83 overige anabole steroïden alcohol 201675-83 androgene anabole steroïden 201675-83 cannabinoïden 201675-83 diuretica 201675-83 doping 201675-83 erytropoëtine 201675-83 erytropoëtische groeifactoren 201675-83 glucocorticosteroïden 201675-83 groeihormoon 201675-83 hormoon- en metabole modulatoren 201675-83 maskerende middelen 201675-83 opioïden 201675-83 overige peptide hormonen en aanverwante middelen 201675-83 sportgeneeskunde 201675-83 stimulantia 201675-83 β-sympathicolytica 201675-83 β-sympathicomimetica 201675-83 overige peptide hormonen en aanverwante middelen alcohol 201675-83 androgene anabole steroïden 201675-83 cannabinoïden 201675-83 diuretica 201675-83 doping 201675-83 erytropoëtine 201675-83 erytropoëtische groeifactoren 201675-83 glucocorticosteroïden 201675-83 groeihormoon 201675-83 hormoon- en metabole modulatoren 201675-83 maskerende middelen 201675-83 opioïden 201675-83 overige anabole steroïden 201675-83 sportgeneeskunde 201675-83 stimulantia 201675-83 β-sympathicolytica 201675-83 β-sympathicomimetica 201675-83
P
parasympathicolytica COPD 201615-21 aclidinium 201615-21 combinatiepreparaten 201615-21 formoterol 201615-21 glycopyrronium 201615-21 indacaterol 201615-21 olodaterol 201615-21 therapietrouw 201615-21 tiotropium 201615-21 umeclidinium 201615-21 vilanterol 201615-21 β2-sympathicomimetica 201615-21 pilwaarderingen nieuwe geneesmiddelen 2005 201610-14 terugblik 201610-14 placebo Hawthorne-effect 2016135-144 antidepressiva 2016135-144 antipsychotica 2016135-144 co-interventies 2016135-144 colitis ulcerosa 2016135-144 epilepsie 2016135-144 natuurlijk beloop 2016135-144 niet-specifieke effecten 2016135-144 nocebo-effect 2016135-144 placebo-effecten 2016135-144 placeborespons 2016135-144 sociaal wenselijk gedrag 2016135-144 ziekte van Crohn 2016135-144 zorgverlener-patiëntinteractie 2016135-144 placebo-effecten Hawthorne-effect 2016135-144 antidepressiva 2016135-144 antipsychotica 2016135-144 co-interventies 2016135-144 colitis ulcerosa 2016135-144 epilepsie 2016135-144 natuurlijk beloop 2016135-144 niet-specifieke effecten 2016135-144 nocebo-effect 2016135-144 placebo 2016135-144 placeborespons 2016135-144 sociaal wenselijk gedrag 2016135-144 ziekte van Crohn 2016135-144 zorgverlener-patiëntinteractie 2016135-144 placeborespons Hawthorne-effect 2016135-144 antidepressiva 2016135-144 antipsychotica 2016135-144 co-interventies 2016135-144 colitis ulcerosa 2016135-144 epilepsie 2016135-144 natuurlijk beloop 2016135-144 niet-specifieke effecten 2016135-144 nocebo-effect 2016135-144 placebo 2016135-144 placebo-effecten 2016135-144 sociaal wenselijk gedrag 2016135-144 ziekte van Crohn 2016135-144 zorgverlener-patiëntinteractie 2016135-144 povidonjodium en cadexomeerjodium beenulcera 201689-98 chronische wonden 201689-98 decubitusulcera 201689-98 diabetische ulcera 201689-98 honing 201689-98 jodium 201689-98 ulcus cruris arteriosum 201689-98 ulcus cruris venosum 201689-98 wondbedekkers 201689-98 zilver 201689-98 psychiatrie farmaceutische industrie 201699-110 psychofarmaca 201699-110 symposium Geneesmiddelenbulletin 201699-110 wetenschap en economie 201699-110 psychofarmaca farmaceutische industrie 201699-110 psychiatrie 201699-110 symposium Geneesmiddelenbulletin 201699-110 wetenschap en economie 201699-110
Q
quadrivalent vaccin Cervarix 2016112-122 Gardasil 2016112-122 HPV 2016112-122 Rijksvaccinatieprogramma 2016112-122 anogenitale wratten 2016112-122 bivalent vaccin 2016112-122 cervixcarcinoom 2016112-122 humaan papillomavirus 2016112-122 nonavalent vaccin 2016112-122
R
registratieautoriteiten ADHD bij kinderen en volwassenen 201653-54 Inspectie voor de Gezondheidszorg 201653-54 methylfenidaat 201653-54 Rijksvaccinatieprogramma Cervarix 2016112-122 Gardasil 2016112-122 HPV 2016112-122 anogenitale wratten 2016112-122 bivalent vaccin 2016112-122 cervixcarcinoom 2016112-122 humaan papillomavirus 2016112-122 nonavalent vaccin 2016112-122 quadrivalent vaccin 2016112-122 rivaroxaban antistolling 201641-50 apixaban 201641-50 cumarinederivaten 201641-50 dabigatran 201641-50 directe trombineremmers 201641-50 edoxaban 201641-50 factor Xa-remmers 201641-50 heparinegroep 201641-50 trombocytenaggregatieremmers 201641-50  warfarine 201641-50
S
sociaal wenselijk gedrag Hawthorne-effect 2016135-144 antidepressiva 2016135-144 antipsychotica 2016135-144 co-interventies 2016135-144 colitis ulcerosa 2016135-144 epilepsie 2016135-144 natuurlijk beloop 2016135-144 niet-specifieke effecten 2016135-144 nocebo-effect 2016135-144 placebo 2016135-144 placebo-effecten 2016135-144 placeborespons 2016135-144 ziekte van Crohn 2016135-144 zorgverlener-patiëntinteractie 2016135-144 sportgeneeskunde alcohol 201675-83 androgene anabole steroïden 201675-83 cannabinoïden 201675-83 diuretica 201675-83 doping 201675-83 erytropoëtine 201675-83 erytropoëtische groeifactoren 201675-83 glucocorticosteroïden 201675-83 groeihormoon 201675-83 hormoon- en metabole modulatoren 201675-83 maskerende middelen 201675-83 opioïden 201675-83 overige anabole steroïden 201675-83 overige peptide hormonen en aanverwante middelen 201675-83 stimulantia 201675-83 β-sympathicolytica 201675-83 β-sympathicomimetica 201675-83 stimulantia alcohol 201675-83 androgene anabole steroïden 201675-83 cannabinoïden 201675-83 diuretica 201675-83 doping 201675-83 erytropoëtine 201675-83 erytropoëtische groeifactoren 201675-83 glucocorticosteroïden 201675-83 groeihormoon 201675-83 hormoon- en metabole modulatoren 201675-83 maskerende middelen 201675-83 opioïden 201675-83 overige anabole steroïden 201675-83 overige peptide hormonen en aanverwante middelen 201675-83 sportgeneeskunde 201675-83 β-sympathicolytica 201675-83 β-sympathicomimetica 201675-83 symposium Geneesmiddelenbulletin farmaceutische industrie 201699-110 psychiatrie 201699-110 psychofarmaca 201699-110 wetenschap en economie 201699-110
T
terugblik nieuwe geneesmiddelen 2005 201610-14 pilwaarderingen 201610-14 therapietrouw COPD 201615-21 aclidinium 201615-21 combinatiepreparaten 201615-21 formoterol 201615-21 glycopyrronium 201615-21 indacaterol 201615-21 olodaterol 201615-21 parasympathicolytica 201615-21 tiotropium 201615-21 umeclidinium 201615-21 vilanterol 201615-21 β2-sympathicomimetica 201615-21 tiotropium COPD 201615-21 aclidinium 201615-21 combinatiepreparaten 201615-21 formoterol 201615-21 glycopyrronium 201615-21 indacaterol 201615-21 olodaterol 201615-21 parasympathicolytica 201615-21 therapietrouw 201615-21 umeclidinium 201615-21 vilanterol 201615-21 β2-sympathicomimetica 201615-21 trombocytenaggregatieremmers DOAC’s 201628-34 NOAC’s 201628-34 antistolling 201628-34 antistolling 201641-50 apixaban 201641-50 cumarinederivaten 201628-34 cumarinederivaten 201641-50 dabigatran 201628-34 dabigatran 201641-50 directe trombineremmers 201628-34 directe trombineremmers 201641-50 edoxaban 201641-50 factor Xa-remmers 201641-50 heparinegroep 201628-34 heparinegroep 201641-50 rivaroxaban 201641-50  warfarine 201641-50
U
ulcus cruris arteriosum beenulcera 201689-98 chronische wonden 201689-98 decubitusulcera 201689-98 diabetische ulcera 201689-98 honing 201689-98 jodium 201689-98 povidonjodium en cadexomeerjodium 201689-98 ulcus cruris venosum 201689-98 wondbedekkers 201689-98 zilver 201689-98 ulcus cruris venosum beenulcera 201689-98 chronische wonden 201689-98 decubitusulcera 201689-98 diabetische ulcera 201689-98 honing 201689-98 jodium 201689-98 povidonjodium en cadexomeerjodium 201689-98 ulcus cruris arteriosum 201689-98 wondbedekkers 201689-98 zilver 201689-98 umeclidinium COPD 201615-21 aclidinium 201615-21 combinatiepreparaten 201615-21 formoterol 201615-21 glycopyrronium 201615-21 indacaterol 201615-21 olodaterol 201615-21 parasympathicolytica 201615-21 therapietrouw 201615-21 tiotropium 201615-21 vilanterol 201615-21 β2-sympathicomimetica 201615-21
V
vilanterol COPD 201615-21 aclidinium 201615-21 combinatiepreparaten 201615-21 formoterol 201615-21 glycopyrronium 201615-21 indacaterol 201615-21 olodaterol 201615-21 parasympathicolytica 201615-21 therapietrouw 201615-21 tiotropium 201615-21 umeclidinium 201615-21 β2-sympathicomimetica 201615-21
W
wetenschap en economie farmaceutische industrie 201699-110 psychiatrie 201699-110 psychofarmaca 201699-110 symposium Geneesmiddelenbulletin 201699-110 wondbedekkers beenulcera 201689-98 chronische wonden 201689-98 decubitusulcera 201689-98 diabetische ulcera 201689-98 honing 201689-98 jodium 201689-98 povidonjodium en cadexomeerjodium 201689-98 ulcus cruris arteriosum 201689-98 ulcus cruris venosum 201689-98 zilver 201689-98
Z
ziekte van Crohn Hawthorne-effect 2016135-144 antidepressiva 2016135-144 antipsychotica 2016135-144 co-interventies 2016135-144 colitis ulcerosa 2016135-144 epilepsie 2016135-144 natuurlijk beloop 2016135-144 niet-specifieke effecten 2016135-144 nocebo-effect 2016135-144 placebo 2016135-144 placebo-effecten 2016135-144 placeborespons 2016135-144 sociaal wenselijk gedrag 2016135-144 zorgverlener-patiëntinteractie 2016135-144 zilver beenulcera 201689-98 chronische wonden 201689-98 decubitusulcera 201689-98 diabetische ulcera 201689-98 honing 201689-98 jodium 201689-98 povidonjodium en cadexomeerjodium 201689-98 ulcus cruris arteriosum 201689-98 ulcus cruris venosum 201689-98 wondbedekkers 201689-98 zorgverlener-patiëntinteractie Hawthorne-effect 2016135-144 antidepressiva 2016135-144 antipsychotica 2016135-144 co-interventies 2016135-144 colitis ulcerosa 2016135-144 epilepsie 2016135-144 natuurlijk beloop 2016135-144 niet-specifieke effecten 2016135-144 nocebo-effect 2016135-144 placebo 2016135-144 placebo-effecten 2016135-144 placeborespons 2016135-144 sociaal wenselijk gedrag 2016135-144 ziekte van Crohn 2016135-144
 warfarine antistolling 201641-50 apixaban 201641-50 cumarinederivaten 201641-50 dabigatran 201641-50 directe trombineremmers 201641-50 edoxaban 201641-50 factor Xa-remmers 201641-50 heparinegroep 201641-50 rivaroxaban 201641-50 trombocytenaggregatieremmers 201641-50
β-sympathicolytica alcohol 201675-83 androgene anabole steroïden 201675-83 cannabinoïden 201675-83 diuretica 201675-83 doping 201675-83 erytropoëtine 201675-83 erytropoëtische groeifactoren 201675-83 glucocorticosteroïden 201675-83 groeihormoon 201675-83 hormoon- en metabole modulatoren 201675-83 maskerende middelen 201675-83 opioïden 201675-83 overige anabole steroïden 201675-83 overige peptide hormonen en aanverwante middelen 201675-83 sportgeneeskunde 201675-83 stimulantia 201675-83 β-sympathicomimetica 201675-83 β-sympathicomimetica alcohol 201675-83 androgene anabole steroïden 201675-83 cannabinoïden 201675-83 diuretica 201675-83 doping 201675-83 erytropoëtine 201675-83 erytropoëtische groeifactoren 201675-83 glucocorticosteroïden 201675-83 groeihormoon 201675-83 hormoon- en metabole modulatoren 201675-83 maskerende middelen 201675-83 opioïden 201675-83 overige anabole steroïden 201675-83 overige peptide hormonen en aanverwante middelen 201675-83 sportgeneeskunde 201675-83 stimulantia 201675-83 β-sympathicolytica 201675-83 β2-sympathicomimetica COPD 201615-21 aclidinium 201615-21 combinatiepreparaten 201615-21 formoterol 201615-21 glycopyrronium 201615-21 indacaterol 201615-21 olodaterol 201615-21 parasympathicolytica 201615-21 therapietrouw 201615-21 tiotropium 201615-21 umeclidinium 201615-21 vilanterol 201615-21