Index - 2015

2019 / 2018 / 2017 / 2016  • Overig
  • Thema-artikelH
  • Let op!LO
  • Nieuw
A
acuut coronair syndroom asfyxie 201539-45 astma- en COPD-exacerbatie 201539-45 clusterhoofdpijn 201539-45 kamerlucht 201539-45 myocardinfarct 201539-45 saturatie 201539-45 toedieningssystemen 201539-45 vroeggeboorte 201539-45 zuurstof 201539-45 anti-epileptica SSRI’s 201564-70 antibiotica 2015 antidepressiva 201564-70 bijwerkingen 2015 bijwerkingen 201564-70 depressie 201564-70 depressieve klachten 201564-70 depressieve stoornis 201564-70 draaiduizeligheid 2015 duizeligheid 2015 efavirenz 201564-70 evenwichtsstoornissen 2015 geneesmiddelen 2015 geneesmiddelen 201564-70 isotretinoïne 201564-70 malariamiddelen 2015 mefloquine 201564-70 montelukast 201564-70 ontwenningsmiddelen 201564-70 suïcidaliteit 201564-70 suïcide 201564-70 varenicline 201564-70 vertigo 2015 α-blokkers 2015 antibiotica anti-epileptica 2015 bijwerkingen 2015 draaiduizeligheid 2015 duizeligheid 2015 evenwichtsstoornissen 2015 geneesmiddelen 2015 malariamiddelen 2015 vertigo 2015 α-blokkers 2015 antidepressiva SSRI’s 201564-70 anti-epileptica 201564-70 antipsychotica 201575-80 astmamiddelen 201575-80 bijwerkingen 201564-70 cariës 201575-80 depressie 201564-70 depressieve klachten 201564-70 depressieve stoornis 201564-70 efavirenz 201564-70 erosie 201575-80 geneesmiddelen 201564-70 isotretinoïne 201564-70 lithium 201575-80 mefloquine 201564-70 montelukast 201564-70 ontwenningsmiddelen 201564-70 retinoïden 201575-80 speekselproductie 201575-80 suikerbevattende geneesmiddelen 201575-80 suïcidaliteit 201564-70 suïcide 201564-70 systemische geneesmiddelen 201575-80 varenicline 201564-70 antipsychotica antidepressiva 201575-80 astmamiddelen 201575-80 cariës 201575-80 erosie 201575-80 lithium 201575-80 retinoïden 201575-80 speekselproductie 201575-80 suikerbevattende geneesmiddelen 201575-80 systemische geneesmiddelen 201575-80 asfyxie acuut coronair syndroom 201539-45 astma- en COPD-exacerbatie 201539-45 clusterhoofdpijn 201539-45 kamerlucht 201539-45 myocardinfarct 201539-45 saturatie 201539-45 toedieningssystemen 201539-45 vroeggeboorte 201539-45 zuurstof 201539-45 astma- en COPD-exacerbatie acuut coronair syndroom 201539-45 asfyxie 201539-45 clusterhoofdpijn 201539-45 kamerlucht 201539-45 myocardinfarct 201539-45 saturatie 201539-45 toedieningssystemen 201539-45 vroeggeboorte 201539-45 zuurstof 201539-45 astmamiddelen antidepressiva 201575-80 antipsychotica 201575-80 cariës 201575-80 erosie 201575-80 lithium 201575-80 retinoïden 201575-80 speekselproductie 201575-80 suikerbevattende geneesmiddelen 201575-80 systemische geneesmiddelen 201575-80
B
bias farmaceutische industrie 2015123-130 financiering 2015123-130 gerandomiseerd onderzoek 2015123-130 ghostwriting 2015123-130 klinisch onderzoek 2015123-130 sponsorship-bias 2015123-130 bijwerkingen SSRI’s 201564-70 anti-epileptica 2015 anti-epileptica 201564-70 antibiotica 2015 antidepressiva 201564-70 depressie 201564-70 depressieve klachten 201564-70 depressieve stoornis 201564-70 draaiduizeligheid 2015 duizeligheid 2015 efavirenz 201564-70 evenwichtsstoornissen 2015 geneesmiddelen 2015 geneesmiddelen 201564-70 isotretinoïne 201564-70 jaaroverzicht 2014 20152-10 maatschappelijke rol van de farmaceutische industrie en registratieautoriteit 20152-10 malariamiddelen 2015 mefloquine 201564-70 montelukast 201564-70 nieuwe geneesmiddelen 20152-10 ontwenningsmiddelen 201564-70 ontwikkelingen 20152-10 suïcidaliteit 201564-70 suïcide 201564-70 varenicline 201564-70 vertigo 2015 α-blokkers 2015 blockbuster MSZ-geneesmiddelen 2015135-142 dure geneesmiddelen 2015135-142 farmaceutische industrie 2015135-142 financiering 2015135-142 geneesmiddelenonderzoek 2015135-142 geneesmiddelenprijs 2015135-142 geneesmiddelenvergoedingen 2015135-142 hepatitis C 2015135-142 nichebuster 2015135-142 nichegeneesmiddelen 2015135-142 oncolytica 2015135-142 ontwikkelingskosten 2015135-142 patenten 2015135-142 weesgeneesmiddelen 2015135-142 bupropion efedrine 2015111-118 liraglutide 2015111-118 naltrexon 2015111-118 obesitas 2015111-118 orlistat 2015111-118 overgewicht 2015111-118 registratieautoriteit 2015111-118 rimonabant 2015111-118 sibutramine 2015111-118 vermageringsmiddelen 2015111-118
C
cariës antidepressiva 201575-80 antipsychotica 201575-80 astmamiddelen 201575-80 erosie 201575-80 lithium 201575-80 retinoïden 201575-80 speekselproductie 201575-80 suikerbevattende geneesmiddelen 201575-80 systemische geneesmiddelen 201575-80 clusterhoofdpijn acuut coronair syndroom 201539-45 asfyxie 201539-45 astma- en COPD-exacerbatie 201539-45 kamerlucht 201539-45 myocardinfarct 201539-45 saturatie 201539-45 toedieningssystemen 201539-45 vroeggeboorte 201539-45 zuurstof 201539-45
D
depressie SSRI’s 201564-70 anti-epileptica 201564-70 antidepressiva 201564-70 bijwerkingen 201564-70 depressieve klachten 201564-70 depressieve stoornis 201564-70 efavirenz 201564-70 geneesmiddelen 201564-70 isotretinoïne 201564-70 mefloquine 201564-70 montelukast 201564-70 ontwenningsmiddelen 201564-70 suïcidaliteit 201564-70 suïcide 201564-70 varenicline 201564-70 depressieve klachten SSRI’s 201564-70 anti-epileptica 201564-70 antidepressiva 201564-70 bijwerkingen 201564-70 depressie 201564-70 depressieve stoornis 201564-70 efavirenz 201564-70 geneesmiddelen 201564-70 isotretinoïne 201564-70 mefloquine 201564-70 montelukast 201564-70 ontwenningsmiddelen 201564-70 suïcidaliteit 201564-70 suïcide 201564-70 varenicline 201564-70 depressieve stoornis SSRI’s 201564-70 anti-epileptica 201564-70 antidepressiva 201564-70 bijwerkingen 201564-70 depressie 201564-70 depressieve klachten 201564-70 efavirenz 201564-70 geneesmiddelen 201564-70 isotretinoïne 201564-70 mefloquine 201564-70 montelukast 201564-70 ontwenningsmiddelen 201564-70 suïcidaliteit 201564-70 suïcide 201564-70 varenicline 201564-70 draaiduizeligheid anti-epileptica 2015 antibiotica 2015 bijwerkingen 2015 duizeligheid 2015 evenwichtsstoornissen 2015 geneesmiddelen 2015 malariamiddelen 2015 vertigo 2015 α-blokkers 2015 duizeligheid anti-epileptica 2015 antibiotica 2015 bijwerkingen 2015 draaiduizeligheid 2015 evenwichtsstoornissen 2015 geneesmiddelen 2015 malariamiddelen 2015 vertigo 2015 α-blokkers 2015 dure geneesmiddelen MSZ-geneesmiddelen 2015135-142 blockbuster 2015135-142 farmaceutische industrie 2015135-142 financiering 2015135-142 geneesmiddelenonderzoek 2015135-142 geneesmiddelenprijs 2015135-142 geneesmiddelenvergoedingen 2015135-142 hepatitis C 2015135-142 nichebuster 2015135-142 nichegeneesmiddelen 2015135-142 oncolytica 2015135-142 ontwikkelingskosten 2015135-142 patenten 2015135-142 weesgeneesmiddelen 2015135-142
E
efavirenz SSRI’s 201564-70 anti-epileptica 201564-70 antidepressiva 201564-70 bijwerkingen 201564-70 depressie 201564-70 depressieve klachten 201564-70 depressieve stoornis 201564-70 geneesmiddelen 201564-70 isotretinoïne 201564-70 mefloquine 201564-70 montelukast 201564-70 ontwenningsmiddelen 201564-70 suïcidaliteit 201564-70 suïcide 201564-70 varenicline 201564-70 efedrine bupropion 2015111-118 liraglutide 2015111-118 naltrexon 2015111-118 obesitas 2015111-118 orlistat 2015111-118 overgewicht 2015111-118 registratieautoriteit 2015111-118 rimonabant 2015111-118 sibutramine 2015111-118 vermageringsmiddelen 2015111-118 equivalentieonderzoek methodologie 201527-34 non-inferioriteitsmarge 201527-34 non-inferioriteitsonderzoek 201527-34 statistiek 201527-34 superioriteitsonderzoek 201527-34 erosie antidepressiva 201575-80 antipsychotica 201575-80 astmamiddelen 201575-80 cariës 201575-80 lithium 201575-80 retinoïden 201575-80 speekselproductie 201575-80 suikerbevattende geneesmiddelen 201575-80 systemische geneesmiddelen 201575-80 evenwichtsstoornissen anti-epileptica 2015 antibiotica 2015 bijwerkingen 2015 draaiduizeligheid 2015 duizeligheid 2015 geneesmiddelen 2015 malariamiddelen 2015 vertigo 2015 α-blokkers 2015
F
farmaceutische industrie MSZ-geneesmiddelen 2015135-142 bias 2015123-130 blockbuster 2015135-142 dure geneesmiddelen 2015135-142 financiering 2015123-130 financiering 2015135-142 geneesmiddelenonderzoek 2015135-142 geneesmiddelenprijs 2015135-142 geneesmiddelenvergoedingen 2015135-142 gerandomiseerd onderzoek 2015123-130 ghostwriting 2015123-130 hepatitis C 2015135-142 klinisch onderzoek 2015123-130 nichebuster 2015135-142 nichegeneesmiddelen 2015135-142 oncolytica 2015135-142 ontwikkelingskosten 2015135-142 patenten 2015135-142 sponsorship-bias 2015123-130 weesgeneesmiddelen 2015135-142 financiering MSZ-geneesmiddelen 2015135-142 bias 2015123-130 blockbuster 2015135-142 dure geneesmiddelen 2015135-142 farmaceutische industrie 2015123-130 farmaceutische industrie 2015135-142 geneesmiddelenonderzoek 2015135-142 geneesmiddelenprijs 2015135-142 geneesmiddelenvergoedingen 2015135-142 gerandomiseerd onderzoek 2015123-130 ghostwriting 2015123-130 hepatitis C 2015135-142 klinisch onderzoek 2015123-130 nichebuster 2015135-142 nichegeneesmiddelen 2015135-142 oncolytica 2015135-142 ontwikkelingskosten 2015135-142 patenten 2015135-142 sponsorship-bias 2015123-130 weesgeneesmiddelen 2015135-142
G
geneesmiddelen SSRI’s 201564-70 anti-epileptica 2015 anti-epileptica 201564-70 antibiotica 2015 antidepressiva 201564-70 bijwerkingen 2015 bijwerkingen 201564-70 depressie 201564-70 depressieve klachten 201564-70 depressieve stoornis 201564-70 draaiduizeligheid 2015 duizeligheid 2015 efavirenz 201564-70 evenwichtsstoornissen 2015 isotretinoïne 201564-70 malariamiddelen 2015 mefloquine 201564-70 montelukast 201564-70 ontwenningsmiddelen 201564-70 suïcidaliteit 201564-70 suïcide 201564-70 varenicline 201564-70 vertigo 2015 α-blokkers 2015 geneesmiddelenonderzoek MSZ-geneesmiddelen 2015135-142 blockbuster 2015135-142 dure geneesmiddelen 2015135-142 farmaceutische industrie 2015135-142 financiering 2015135-142 geneesmiddelenprijs 2015135-142 geneesmiddelenvergoedingen 2015135-142 hepatitis C 2015135-142 nichebuster 2015135-142 nichegeneesmiddelen 2015135-142 oncolytica 2015135-142 ontwikkelingskosten 2015135-142 patenten 2015135-142 weesgeneesmiddelen 2015135-142 geneesmiddelenprijs MSZ-geneesmiddelen 2015135-142 blockbuster 2015135-142 dure geneesmiddelen 2015135-142 farmaceutische industrie 2015135-142 financiering 2015135-142 geneesmiddelenonderzoek 2015135-142 geneesmiddelenvergoedingen 2015135-142 hepatitis C 2015135-142 nichebuster 2015135-142 nichegeneesmiddelen 2015135-142 oncolytica 2015135-142 ontwikkelingskosten 2015135-142 patenten 2015135-142 weesgeneesmiddelen 2015135-142 geneesmiddelenvergoedingen MSZ-geneesmiddelen 2015135-142 blockbuster 2015135-142 dure geneesmiddelen 2015135-142 farmaceutische industrie 2015135-142 financiering 2015135-142 geneesmiddelenonderzoek 2015135-142 geneesmiddelenprijs 2015135-142 hepatitis C 2015135-142 nichebuster 2015135-142 nichegeneesmiddelen 2015135-142 oncolytica 2015135-142 ontwikkelingskosten 2015135-142 patenten 2015135-142 weesgeneesmiddelen 2015135-142 gerandomiseerd onderzoek bias 2015123-130 farmaceutische industrie 2015123-130 financiering 2015123-130 ghostwriting 2015123-130 klinisch onderzoek 2015123-130 sponsorship-bias 2015123-130 ghostwriting bias 2015123-130 farmaceutische industrie 2015123-130 financiering 2015123-130 gerandomiseerd onderzoek 2015123-130 klinisch onderzoek 2015123-130 sponsorship-bias 2015123-130
H
hepatitis C MSZ-geneesmiddelen 2015135-142 blockbuster 2015135-142 dure geneesmiddelen 2015135-142 farmaceutische industrie 2015135-142 financiering 2015135-142 geneesmiddelenonderzoek 2015135-142 geneesmiddelenprijs 2015135-142 geneesmiddelenvergoedingen 2015135-142 nichebuster 2015135-142 nichegeneesmiddelen 2015135-142 oncolytica 2015135-142 ontwikkelingskosten 2015135-142 patenten 2015135-142 weesgeneesmiddelen 2015135-142 heup- en knieprothesen Nederlandse Orthopaedische vereniging (NOV) 201515-19 implantatenregisters 201515-19 klassenindeling 201515-19 medische hulpmiddelen 201515-19 wet- en regelgeving 201515-19
I
implantatenregisters Nederlandse Orthopaedische vereniging (NOV) 201515-19 heup- en knieprothesen 201515-19 klassenindeling 201515-19 medische hulpmiddelen 201515-19 wet- en regelgeving 201515-19 isotretinoïne SSRI’s 201564-70 anti-epileptica 201564-70 antidepressiva 201564-70 bijwerkingen 201564-70 depressie 201564-70 depressieve klachten 201564-70 depressieve stoornis 201564-70 efavirenz 201564-70 geneesmiddelen 201564-70 mefloquine 201564-70 montelukast 201564-70 ontwenningsmiddelen 201564-70 suïcidaliteit 201564-70 suïcide 201564-70 varenicline 201564-70
J
jaaroverzicht 2014 bijwerkingen 20152-10 maatschappelijke rol van de farmaceutische industrie en registratieautoriteit 20152-10 nieuwe geneesmiddelen 20152-10 ontwikkelingen 20152-10
K
kamerlucht acuut coronair syndroom 201539-45 asfyxie 201539-45 astma- en COPD-exacerbatie 201539-45 clusterhoofdpijn 201539-45 myocardinfarct 201539-45 saturatie 201539-45 toedieningssystemen 201539-45 vroeggeboorte 201539-45 zuurstof 201539-45 klassenindeling Nederlandse Orthopaedische vereniging (NOV) 201515-19 heup- en knieprothesen 201515-19 implantatenregisters 201515-19 medische hulpmiddelen 201515-19 wet- en regelgeving 201515-19 klinisch onderzoek bias 2015123-130 farmaceutische industrie 2015123-130 financiering 2015123-130 gerandomiseerd onderzoek 2015123-130 ghostwriting 2015123-130 sponsorship-bias 2015123-130
L
liraglutide bupropion 2015111-118 efedrine 2015111-118 naltrexon 2015111-118 obesitas 2015111-118 orlistat 2015111-118 overgewicht 2015111-118 registratieautoriteit 2015111-118 rimonabant 2015111-118 sibutramine 2015111-118 vermageringsmiddelen 2015111-118 lithium antidepressiva 201575-80 antipsychotica 201575-80 astmamiddelen 201575-80 cariës 201575-80 erosie 201575-80 retinoïden 201575-80 speekselproductie 201575-80 suikerbevattende geneesmiddelen 201575-80 systemische geneesmiddelen 201575-80
M
maatschappelijke rol van de farmaceutische industrie en registratieautoriteit bijwerkingen 20152-10 jaaroverzicht 2014 20152-10 nieuwe geneesmiddelen 20152-10 ontwikkelingen 20152-10 malariamiddelen anti-epileptica 2015 antibiotica 2015 bijwerkingen 2015 draaiduizeligheid 2015 duizeligheid 2015 evenwichtsstoornissen 2015 geneesmiddelen 2015 vertigo 2015 α-blokkers 2015 medische hulpmiddelen Nederlandse Orthopaedische vereniging (NOV) 201515-19 heup- en knieprothesen 201515-19 implantatenregisters 201515-19 klassenindeling 201515-19 wet- en regelgeving 201515-19 mefloquine SSRI’s 201564-70 anti-epileptica 201564-70 antidepressiva 201564-70 bijwerkingen 201564-70 depressie 201564-70 depressieve klachten 201564-70 depressieve stoornis 201564-70 efavirenz 201564-70 geneesmiddelen 201564-70 isotretinoïne 201564-70 montelukast 201564-70 ontwenningsmiddelen 201564-70 suïcidaliteit 201564-70 suïcide 201564-70 varenicline 201564-70 methodologie equivalentieonderzoek 201527-34 non-inferioriteitsmarge 201527-34 non-inferioriteitsonderzoek 201527-34 statistiek 201527-34 superioriteitsonderzoek 201527-34 montelukast SSRI’s 201564-70 anti-epileptica 201564-70 antidepressiva 201564-70 bijwerkingen 201564-70 depressie 201564-70 depressieve klachten 201564-70 depressieve stoornis 201564-70 efavirenz 201564-70 geneesmiddelen 201564-70 isotretinoïne 201564-70 mefloquine 201564-70 ontwenningsmiddelen 201564-70 suïcidaliteit 201564-70 suïcide 201564-70 varenicline 201564-70 MSZ-geneesmiddelen blockbuster 2015135-142 dure geneesmiddelen 2015135-142 farmaceutische industrie 2015135-142 financiering 2015135-142 geneesmiddelenonderzoek 2015135-142 geneesmiddelenprijs 2015135-142 geneesmiddelenvergoedingen 2015135-142 hepatitis C 2015135-142 nichebuster 2015135-142 nichegeneesmiddelen 2015135-142 oncolytica 2015135-142 ontwikkelingskosten 2015135-142 patenten 2015135-142 weesgeneesmiddelen 2015135-142 myocardinfarct acuut coronair syndroom 201539-45 asfyxie 201539-45 astma- en COPD-exacerbatie 201539-45 clusterhoofdpijn 201539-45 kamerlucht 201539-45 saturatie 201539-45 toedieningssystemen 201539-45 vroeggeboorte 201539-45 zuurstof 201539-45
N
naltrexon bupropion 2015111-118 efedrine 2015111-118 liraglutide 2015111-118 obesitas 2015111-118 orlistat 2015111-118 overgewicht 2015111-118 registratieautoriteit 2015111-118 rimonabant 2015111-118 sibutramine 2015111-118 vermageringsmiddelen 2015111-118 Nederlandse Orthopaedische vereniging (NOV) heup- en knieprothesen 201515-19 implantatenregisters 201515-19 klassenindeling 201515-19 medische hulpmiddelen 201515-19 wet- en regelgeving 201515-19 nichebuster MSZ-geneesmiddelen 2015135-142 blockbuster 2015135-142 dure geneesmiddelen 2015135-142 farmaceutische industrie 2015135-142 financiering 2015135-142 geneesmiddelenonderzoek 2015135-142 geneesmiddelenprijs 2015135-142 geneesmiddelenvergoedingen 2015135-142 hepatitis C 2015135-142 nichegeneesmiddelen 2015135-142 oncolytica 2015135-142 ontwikkelingskosten 2015135-142 patenten 2015135-142 weesgeneesmiddelen 2015135-142 nichegeneesmiddelen MSZ-geneesmiddelen 2015135-142 blockbuster 2015135-142 dure geneesmiddelen 2015135-142 farmaceutische industrie 2015135-142 financiering 2015135-142 geneesmiddelenonderzoek 2015135-142 geneesmiddelenprijs 2015135-142 geneesmiddelenvergoedingen 2015135-142 hepatitis C 2015135-142 nichebuster 2015135-142 oncolytica 2015135-142 ontwikkelingskosten 2015135-142 patenten 2015135-142 weesgeneesmiddelen 2015135-142 nieuwe geneesmiddelen bijwerkingen 20152-10 jaaroverzicht 2014 20152-10 maatschappelijke rol van de farmaceutische industrie en registratieautoriteit 20152-10 ontwikkelingen 20152-10 nieuwe geneesmiddelen 2004 pilwaarderingen 201510-14 terugblik 201510-14 non-inferioriteitsmarge equivalentieonderzoek 201527-34 methodologie 201527-34 non-inferioriteitsonderzoek 201527-34 statistiek 201527-34 superioriteitsonderzoek 201527-34 non-inferioriteitsonderzoek equivalentieonderzoek 201527-34 methodologie 201527-34 non-inferioriteitsmarge 201527-34 statistiek 201527-34 superioriteitsonderzoek 201527-34
O
obesitas bupropion 2015111-118 efedrine 2015111-118 liraglutide 2015111-118 naltrexon 2015111-118 orlistat 2015111-118 overgewicht 2015111-118 registratieautoriteit 2015111-118 rimonabant 2015111-118 sibutramine 2015111-118 vermageringsmiddelen 2015111-118 oncolytica MSZ-geneesmiddelen 2015135-142 blockbuster 2015135-142 dure geneesmiddelen 2015135-142 farmaceutische industrie 2015135-142 financiering 2015135-142 geneesmiddelenonderzoek 2015135-142 geneesmiddelenprijs 2015135-142 geneesmiddelenvergoedingen 2015135-142 hepatitis C 2015135-142 nichebuster 2015135-142 nichegeneesmiddelen 2015135-142 ontwikkelingskosten 2015135-142 patenten 2015135-142 weesgeneesmiddelen 2015135-142 ontwenningsmiddelen SSRI’s 201564-70 anti-epileptica 201564-70 antidepressiva 201564-70 bijwerkingen 201564-70 depressie 201564-70 depressieve klachten 201564-70 depressieve stoornis 201564-70 efavirenz 201564-70 geneesmiddelen 201564-70 isotretinoïne 201564-70 mefloquine 201564-70 montelukast 201564-70 suïcidaliteit 201564-70 suïcide 201564-70 varenicline 201564-70 ontwikkelingen bijwerkingen 20152-10 jaaroverzicht 2014 20152-10 maatschappelijke rol van de farmaceutische industrie en registratieautoriteit 20152-10 nieuwe geneesmiddelen 20152-10 ontwikkelingskosten MSZ-geneesmiddelen 2015135-142 blockbuster 2015135-142 dure geneesmiddelen 2015135-142 farmaceutische industrie 2015135-142 financiering 2015135-142 geneesmiddelenonderzoek 2015135-142 geneesmiddelenprijs 2015135-142 geneesmiddelenvergoedingen 2015135-142 hepatitis C 2015135-142 nichebuster 2015135-142 nichegeneesmiddelen 2015135-142 oncolytica 2015135-142 patenten 2015135-142 weesgeneesmiddelen 2015135-142 orlistat bupropion 2015111-118 efedrine 2015111-118 liraglutide 2015111-118 naltrexon 2015111-118 obesitas 2015111-118 overgewicht 2015111-118 registratieautoriteit 2015111-118 rimonabant 2015111-118 sibutramine 2015111-118 vermageringsmiddelen 2015111-118 overgewicht bupropion 2015111-118 efedrine 2015111-118 liraglutide 2015111-118 naltrexon 2015111-118 obesitas 2015111-118 orlistat 2015111-118 registratieautoriteit 2015111-118 rimonabant 2015111-118 sibutramine 2015111-118 vermageringsmiddelen 2015111-118
P
patenten MSZ-geneesmiddelen 2015135-142 blockbuster 2015135-142 dure geneesmiddelen 2015135-142 farmaceutische industrie 2015135-142 financiering 2015135-142 geneesmiddelenonderzoek 2015135-142 geneesmiddelenprijs 2015135-142 geneesmiddelenvergoedingen 2015135-142 hepatitis C 2015135-142 nichebuster 2015135-142 nichegeneesmiddelen 2015135-142 oncolytica 2015135-142 ontwikkelingskosten 2015135-142 weesgeneesmiddelen 2015135-142 pilwaarderingen nieuwe geneesmiddelen 2004 201510-14 terugblik 201510-14
R
registratieautoriteit bupropion 2015111-118 efedrine 2015111-118 liraglutide 2015111-118 naltrexon 2015111-118 obesitas 2015111-118 orlistat 2015111-118 overgewicht 2015111-118 rimonabant 2015111-118 sibutramine 2015111-118 vermageringsmiddelen 2015111-118 retinoïden antidepressiva 201575-80 antipsychotica 201575-80 astmamiddelen 201575-80 cariës 201575-80 erosie 201575-80 lithium 201575-80 speekselproductie 201575-80 suikerbevattende geneesmiddelen 201575-80 systemische geneesmiddelen 201575-80 rimonabant bupropion 2015111-118 efedrine 2015111-118 liraglutide 2015111-118 naltrexon 2015111-118 obesitas 2015111-118 orlistat 2015111-118 overgewicht 2015111-118 registratieautoriteit 2015111-118 sibutramine 2015111-118 vermageringsmiddelen 2015111-118
S
saturatie acuut coronair syndroom 201539-45 asfyxie 201539-45 astma- en COPD-exacerbatie 201539-45 clusterhoofdpijn 201539-45 kamerlucht 201539-45 myocardinfarct 201539-45 toedieningssystemen 201539-45 vroeggeboorte 201539-45 zuurstof 201539-45 sibutramine bupropion 2015111-118 efedrine 2015111-118 liraglutide 2015111-118 naltrexon 2015111-118 obesitas 2015111-118 orlistat 2015111-118 overgewicht 2015111-118 registratieautoriteit 2015111-118 rimonabant 2015111-118 vermageringsmiddelen 2015111-118 speekselproductie antidepressiva 201575-80 antipsychotica 201575-80 astmamiddelen 201575-80 cariës 201575-80 erosie 201575-80 lithium 201575-80 retinoïden 201575-80 suikerbevattende geneesmiddelen 201575-80 systemische geneesmiddelen 201575-80 sponsorship-bias bias 2015123-130 farmaceutische industrie 2015123-130 financiering 2015123-130 gerandomiseerd onderzoek 2015123-130 ghostwriting 2015123-130 klinisch onderzoek 2015123-130 SSRI’s anti-epileptica 201564-70 antidepressiva 201564-70 bijwerkingen 201564-70 depressie 201564-70 depressieve klachten 201564-70 depressieve stoornis 201564-70 efavirenz 201564-70 geneesmiddelen 201564-70 isotretinoïne 201564-70 mefloquine 201564-70 montelukast 201564-70 ontwenningsmiddelen 201564-70 suïcidaliteit 201564-70 suïcide 201564-70 varenicline 201564-70 statistiek equivalentieonderzoek 201527-34 methodologie 201527-34 non-inferioriteitsmarge 201527-34 non-inferioriteitsonderzoek 201527-34 superioriteitsonderzoek 201527-34 suïcidaliteit SSRI’s 201564-70 anti-epileptica 201564-70 antidepressiva 201564-70 bijwerkingen 201564-70 depressie 201564-70 depressieve klachten 201564-70 depressieve stoornis 201564-70 efavirenz 201564-70 geneesmiddelen 201564-70 isotretinoïne 201564-70 mefloquine 201564-70 montelukast 201564-70 ontwenningsmiddelen 201564-70 suïcide 201564-70 varenicline 201564-70 suïcide SSRI’s 201564-70 anti-epileptica 201564-70 antidepressiva 201564-70 bijwerkingen 201564-70 depressie 201564-70 depressieve klachten 201564-70 depressieve stoornis 201564-70 efavirenz 201564-70 geneesmiddelen 201564-70 isotretinoïne 201564-70 mefloquine 201564-70 montelukast 201564-70 ontwenningsmiddelen 201564-70 suïcidaliteit 201564-70 varenicline 201564-70 suikerbevattende geneesmiddelen antidepressiva 201575-80 antipsychotica 201575-80 astmamiddelen 201575-80 cariës 201575-80 erosie 201575-80 lithium 201575-80 retinoïden 201575-80 speekselproductie 201575-80 systemische geneesmiddelen 201575-80 superioriteitsonderzoek equivalentieonderzoek 201527-34 methodologie 201527-34 non-inferioriteitsmarge 201527-34 non-inferioriteitsonderzoek 201527-34 statistiek 201527-34 systemische geneesmiddelen antidepressiva 201575-80 antipsychotica 201575-80 astmamiddelen 201575-80 cariës 201575-80 erosie 201575-80 lithium 201575-80 retinoïden 201575-80 speekselproductie 201575-80 suikerbevattende geneesmiddelen 201575-80
T
terugblik nieuwe geneesmiddelen 2004 201510-14 pilwaarderingen 201510-14 toedieningssystemen acuut coronair syndroom 201539-45 asfyxie 201539-45 astma- en COPD-exacerbatie 201539-45 clusterhoofdpijn 201539-45 kamerlucht 201539-45 myocardinfarct 201539-45 saturatie 201539-45 vroeggeboorte 201539-45 zuurstof 201539-45
V
varenicline SSRI’s 201564-70 anti-epileptica 201564-70 antidepressiva 201564-70 bijwerkingen 201564-70 depressie 201564-70 depressieve klachten 201564-70 depressieve stoornis 201564-70 efavirenz 201564-70 geneesmiddelen 201564-70 isotretinoïne 201564-70 mefloquine 201564-70 montelukast 201564-70 ontwenningsmiddelen 201564-70 suïcidaliteit 201564-70 suïcide 201564-70 vermageringsmiddelen bupropion 2015111-118 efedrine 2015111-118 liraglutide 2015111-118 naltrexon 2015111-118 obesitas 2015111-118 orlistat 2015111-118 overgewicht 2015111-118 registratieautoriteit 2015111-118 rimonabant 2015111-118 sibutramine 2015111-118 vertigo anti-epileptica 2015 antibiotica 2015 bijwerkingen 2015 draaiduizeligheid 2015 duizeligheid 2015 evenwichtsstoornissen 2015 geneesmiddelen 2015 malariamiddelen 2015 α-blokkers 2015 vroeggeboorte acuut coronair syndroom 201539-45 asfyxie 201539-45 astma- en COPD-exacerbatie 201539-45 clusterhoofdpijn 201539-45 kamerlucht 201539-45 myocardinfarct 201539-45 saturatie 201539-45 toedieningssystemen 201539-45 zuurstof 201539-45
W
weesgeneesmiddelen MSZ-geneesmiddelen 2015135-142 blockbuster 2015135-142 dure geneesmiddelen 2015135-142 farmaceutische industrie 2015135-142 financiering 2015135-142 geneesmiddelenonderzoek 2015135-142 geneesmiddelenprijs 2015135-142 geneesmiddelenvergoedingen 2015135-142 hepatitis C 2015135-142 nichebuster 2015135-142 nichegeneesmiddelen 2015135-142 oncolytica 2015135-142 ontwikkelingskosten 2015135-142 patenten 2015135-142 wet- en regelgeving Nederlandse Orthopaedische vereniging (NOV) 201515-19 heup- en knieprothesen 201515-19 implantatenregisters 201515-19 klassenindeling 201515-19 medische hulpmiddelen 201515-19
Z
zuurstof acuut coronair syndroom 201539-45 asfyxie 201539-45 astma- en COPD-exacerbatie 201539-45 clusterhoofdpijn 201539-45 kamerlucht 201539-45 myocardinfarct 201539-45 saturatie 201539-45 toedieningssystemen 201539-45 vroeggeboorte 201539-45
α-blokkers anti-epileptica 2015 antibiotica 2015 bijwerkingen 2015 draaiduizeligheid 2015 duizeligheid 2015 evenwichtsstoornissen 2015 geneesmiddelen 2015 malariamiddelen 2015 vertigo 2015