Index - 2014

2018 / 2017 / 2016 / 2015  • Overig
  • HoofdartikelH
  • Let op!LO
  • Nieuw
A
acne vulgaris antibiotica 201495-103 anticonceptiva 201495-103 combinatiepreparaten 201495-103 keratolytica 201495-103 lokale en systemische behandeling 201495-103 201495-103 acute stressstoornis angststoornissen 2014110-116 antidepressiva 2014110-116 medicamenteuze behandeling 2014110-116 niet-medicamenteuze behandeling 2014110-116 obsessief-compulsieve stoornis 2014110-116 posttraumatische stressstoornis 2014110-116 serotonine-heropnameremmers 2014110-116 sociale angststoornis 2014110-116 specifieke fobie 2014110-116 tricyclische antidepressiva 2014110-116 amantadine NSAID?s 2014131-138 antipsychotica 2014131-138 cardiovasculaire middelen: anti-aritmica/nicorandil 2014131-138 2014131-138 goudverbindingen 2014131-138 maculadegeneratiemiddelen 2014131-138 malariamiddelen 2014131-138 oncolytica 2014131-138 2014131-138 systemische geneesmiddelen 2014131-138 tuberculosemiddelen 2014131-138 anesthesie benzodiazepinen 201460-65 midazolam 201460-65 201460-65 propofol 201460-65 sedatie 201460-65 systemische anesthetica 201460-65 angststoornissen acute stressstoornis 2014110-116 antidepressiva 2014110-116 medicamenteuze behandeling 2014110-116 niet-medicamenteuze behandeling 2014110-116 obsessief-compulsieve stoornis 2014110-116 posttraumatische stressstoornis 2014110-116 serotonine-heropnameremmers 2014110-116 sociale angststoornis 2014110-116 specifieke fobie 2014110-116 tricyclische antidepressiva 2014110-116 antiaritmica CYP450 2014120-124 2014120-124 antibiotica 2014120-124 anticoagulantia 2014120-124 antimycotica 2014120-124 colchicine 2014120-124 digoxine 2014120-124 geneesmiddeleninteracties 2014120-124 hypericum 2014120-124 immunosuppressiva 2014120-124 klinische relevantie 2014120-124 macroliden 2014120-124 proteaseremmers 2014120-124 antibiotica CYP450 2014120-124 2014120-124 acne vulgaris 201495-103 antiaritmica 2014120-124 anticoagulantia 2014120-124 anticonceptiva 201495-103 antidepressiva 201439-45 antimycotica 2014120-124 colchicine 2014120-124 combinatiepreparaten 201495-103 digoxine 2014120-124 geneesmiddelen 201439-45 geneesmiddeleninteracties 2014120-124 hypericum 2014120-124 immunosuppressiva 2014120-124 keratolytica 201495-103 klinische relevantie 2014120-124 lokale en systemische behandeling 201495-103 macroliden 2014120-124 oncolytica 201439-45 perifere neuropathie 201439-45 proteaseremmers 2014120-124 201495-103 vaccins 201439-45 anticoagulantia CYP450 2014120-124 2014120-124 antiaritmica 2014120-124 antibiotica 2014120-124 antimycotica 2014120-124 colchicine 2014120-124 digoxine 2014120-124 geneesmiddeleninteracties 2014120-124 hypericum 2014120-124 immunosuppressiva 2014120-124 klinische relevantie 2014120-124 macroliden 2014120-124 proteaseremmers 2014120-124 anticonceptiva acne vulgaris 201495-103 antibiotica 201495-103 combinatiepreparaten 201495-103 keratolytica 201495-103 lokale en systemische behandeling 201495-103 201495-103 antidepressiva DSM-5 201483-90 acute stressstoornis 2014110-116 angststoornissen 2014110-116 antibiotica 201439-45 benzodiazepinen 201483-90 buspiron 201483-90 gegeneraliseerde angststoornissen 201483-90 geneesmiddelen 201439-45 medicamenteuze behandeling 2014110-116 niet-medicamenteuze behandeling 2014110-116 obsessief-compulsieve stoornis 2014110-116 oncolytica 201439-45 perifere neuropathie 201439-45 posttraumatische stressstoornis 2014110-116 pregabaline 201483-90 serotonine-heropnameremmers 2014110-116 sociale angststoornis 2014110-116 specifieke fobie 2014110-116 tricyclische antidepressiva 2014110-116 vaccins 201439-45 antimycotica CYP450 2014120-124 2014120-124 antiaritmica 2014120-124 antibiotica 2014120-124 anticoagulantia 2014120-124 colchicine 2014120-124 digoxine 2014120-124 geneesmiddeleninteracties 2014120-124 hypericum 2014120-124 immunosuppressiva 2014120-124 klinische relevantie 2014120-124 macroliden 2014120-124 proteaseremmers 2014120-124 antipsychotica NSAID?s 2014131-138 amantadine 2014131-138 cardiovasculaire middelen: anti-aritmica/nicorandil 2014131-138 2014131-138 goudverbindingen 2014131-138 maculadegeneratiemiddelen 2014131-138 malariamiddelen 2014131-138 oncolytica 2014131-138 2014131-138 systemische geneesmiddelen 2014131-138 tuberculosemiddelen 2014131-138 AzCERT QT-interval 201427-33 bijwerkingen 201427-33 elektrocardiogram 201427-33 geneesmiddelen 201427-33 lange-QT-intervalsyndroom 201427-33 torsade de pointes 201427-33
B
benzodiazepinen DSM-5 201483-90 anesthesie 201460-65 antidepressiva 201483-90 buspiron 201483-90 gegeneraliseerde angststoornissen 201483-90 midazolam 201460-65 201460-65 pregabaline 201483-90 propofol 201460-65 sedatie 201460-65 systemische anesthetica 201460-65 bijwerkingen AzCERT 201427-33 QT-interval 201427-33 elektrocardiogram 201427-33 geneesmiddelen 201427-33 lange-QT-intervalsyndroom 201427-33 torsade de pointes 201427-33 buspiron DSM-5 201483-90 antidepressiva 201483-90 benzodiazepinen 201483-90 gegeneraliseerde angststoornissen 201483-90 pregabaline 201483-90
C
cardiovasculaire middelen: anti-aritmica/nicorandil NSAID?s 2014131-138 amantadine 2014131-138 antipsychotica 2014131-138 2014131-138 goudverbindingen 2014131-138 maculadegeneratiemiddelen 2014131-138 malariamiddelen 2014131-138 oncolytica 2014131-138 2014131-138 systemische geneesmiddelen 2014131-138 tuberculosemiddelen 2014131-138 colchicine CYP450 2014120-124 2014120-124 antiaritmica 2014120-124 antibiotica 2014120-124 anticoagulantia 2014120-124 antimycotica 2014120-124 digoxine 2014120-124 geneesmiddeleninteracties 2014120-124 hypericum 2014120-124 immunosuppressiva 2014120-124 klinische relevantie 2014120-124 macroliden 2014120-124 proteaseremmers 2014120-124 combinatiepreparaten acne vulgaris 201495-103 antibiotica 201495-103 anticonceptiva 201495-103 keratolytica 201495-103 lokale en systemische behandeling 201495-103 201495-103 CYP450 2014120-124 antiaritmica 2014120-124 antibiotica 2014120-124 anticoagulantia 2014120-124 antimycotica 2014120-124 colchicine 2014120-124 digoxine 2014120-124 geneesmiddeleninteracties 2014120-124 hypericum 2014120-124 immunosuppressiva 2014120-124 klinische relevantie 2014120-124 macroliden 2014120-124 proteaseremmers 2014120-124
D
digoxine CYP450 2014120-124 2014120-124 antiaritmica 2014120-124 antibiotica 2014120-124 anticoagulantia 2014120-124 antimycotica 2014120-124 colchicine 2014120-124 geneesmiddeleninteracties 2014120-124 hypericum 2014120-124 immunosuppressiva 2014120-124 klinische relevantie 2014120-124 macroliden 2014120-124 proteaseremmers 2014120-124 DSM-5 antidepressiva 201483-90 benzodiazepinen 201483-90 buspiron 201483-90 gegeneraliseerde angststoornissen 201483-90 pregabaline 201483-90
E
elektrocardiogram AzCERT 201427-33 QT-interval 201427-33 bijwerkingen 201427-33 geneesmiddelen 201427-33 lange-QT-intervalsyndroom 201427-33 torsade de pointes 201427-33
G
gegeneraliseerde angststoornissen DSM-5 201483-90 antidepressiva 201483-90 benzodiazepinen 201483-90 buspiron 201483-90 pregabaline 201483-90 geneesmiddelen AzCERT 201427-33 QT-interval 201427-33 antibiotica 201439-45 antidepressiva 201439-45 bijwerkingen 201427-33 elektrocardiogram 201427-33 lange-QT-intervalsyndroom 201427-33 oncolytica 201439-45 perifere neuropathie 201439-45 torsade de pointes 201427-33 vaccins 201439-45 geneesmiddelengeïnduceerde cornea-afwijkingen NSAID?s 2014131-138 amantadine 2014131-138 antipsychotica 2014131-138 cardiovasculaire middelen: anti-aritmica/nicorandil 2014131-138 goudverbindingen 2014131-138 maculadegeneratiemiddelen 2014131-138 malariamiddelen 2014131-138 oncolytica 2014131-138 2014131-138 systemische geneesmiddelen 2014131-138 tuberculosemiddelen 2014131-138 geneesmiddeleninteracties CYP450 2014120-124 2014120-124 antiaritmica 2014120-124 antibiotica 2014120-124 anticoagulantia 2014120-124 antimycotica 2014120-124 colchicine 2014120-124 digoxine 2014120-124 hypericum 2014120-124 immunosuppressiva 2014120-124 klinische relevantie 2014120-124 macroliden 2014120-124 proteaseremmers 2014120-124 goudverbindingen NSAID?s 2014131-138 amantadine 2014131-138 antipsychotica 2014131-138 cardiovasculaire middelen: anti-aritmica/nicorandil 2014131-138 2014131-138 maculadegeneratiemiddelen 2014131-138 malariamiddelen 2014131-138 oncolytica 2014131-138 2014131-138 systemische geneesmiddelen 2014131-138 tuberculosemiddelen 2014131-138
H
harde uitkomstmaat keuze en interpretatie 201471-78 klinische relevantie 201471-78 nieuwe geneesmiddelen 201471-78 201471-78 samengestelde uitkomstmaat 201471-78 surrogaatuitkomstmaat 201471-78 voor- en nadelen 201471-78 hypericum CYP450 2014120-124 2014120-124 antiaritmica 2014120-124 antibiotica 2014120-124 anticoagulantia 2014120-124 antimycotica 2014120-124 colchicine 2014120-124 digoxine 2014120-124 geneesmiddeleninteracties 2014120-124 immunosuppressiva 2014120-124 klinische relevantie 2014120-124 macroliden 2014120-124 proteaseremmers 2014120-124
I
immunosuppressiva CYP450 2014120-124 2014120-124 antiaritmica 2014120-124 antibiotica 2014120-124 anticoagulantia 2014120-124 antimycotica 2014120-124 colchicine 2014120-124 digoxine 2014120-124 geneesmiddeleninteracties 2014120-124 hypericum 2014120-124 klinische relevantie 2014120-124 macroliden 2014120-124 proteaseremmers 2014120-124
K
keratolytica acne vulgaris 201495-103 antibiotica 201495-103 anticonceptiva 201495-103 combinatiepreparaten 201495-103 lokale en systemische behandeling 201495-103 201495-103 keuze en interpretatie harde uitkomstmaat 201471-78 klinische relevantie 201471-78 nieuwe geneesmiddelen 201471-78 201471-78 samengestelde uitkomstmaat 201471-78 surrogaatuitkomstmaat 201471-78 voor- en nadelen 201471-78 klinische relevantie CYP450 2014120-124 2014120-124 antiaritmica 2014120-124 antibiotica 2014120-124 anticoagulantia 2014120-124 antimycotica 2014120-124 colchicine 2014120-124 digoxine 2014120-124 geneesmiddeleninteracties 2014120-124 harde uitkomstmaat 201471-78 hypericum 2014120-124 immunosuppressiva 2014120-124 keuze en interpretatie 201471-78 macroliden 2014120-124 nieuwe geneesmiddelen 201471-78 201471-78 proteaseremmers 2014120-124 samengestelde uitkomstmaat 201471-78 surrogaatuitkomstmaat 201471-78 voor- en nadelen 201471-78
L
lange-QT-intervalsyndroom AzCERT 201427-33 QT-interval 201427-33 bijwerkingen 201427-33 elektrocardiogram 201427-33 geneesmiddelen 201427-33 torsade de pointes 201427-33 lokale en systemische behandeling acne vulgaris 201495-103 antibiotica 201495-103 anticonceptiva 201495-103 combinatiepreparaten 201495-103 keratolytica 201495-103 201495-103
M
macroliden CYP450 2014120-124 2014120-124 antiaritmica 2014120-124 antibiotica 2014120-124 anticoagulantia 2014120-124 antimycotica 2014120-124 colchicine 2014120-124 digoxine 2014120-124 geneesmiddeleninteracties 2014120-124 hypericum 2014120-124 immunosuppressiva 2014120-124 klinische relevantie 2014120-124 proteaseremmers 2014120-124 maculadegeneratiemiddelen NSAID?s 2014131-138 amantadine 2014131-138 antipsychotica 2014131-138 cardiovasculaire middelen: anti-aritmica/nicorandil 2014131-138 2014131-138 goudverbindingen 2014131-138 malariamiddelen 2014131-138 oncolytica 2014131-138 2014131-138 systemische geneesmiddelen 2014131-138 tuberculosemiddelen 2014131-138 malariamiddelen NSAID?s 2014131-138 amantadine 2014131-138 antipsychotica 2014131-138 cardiovasculaire middelen: anti-aritmica/nicorandil 2014131-138 2014131-138 goudverbindingen 2014131-138 maculadegeneratiemiddelen 2014131-138 oncolytica 2014131-138 2014131-138 systemische geneesmiddelen 2014131-138 tuberculosemiddelen 2014131-138 medicamenteuze behandeling acute stressstoornis 2014110-116 angststoornissen 2014110-116 antidepressiva 2014110-116 niet-medicamenteuze behandeling 2014110-116 obsessief-compulsieve stoornis 2014110-116 posttraumatische stressstoornis 2014110-116 serotonine-heropnameremmers 2014110-116 sociale angststoornis 2014110-116 specifieke fobie 2014110-116 tricyclische antidepressiva 2014110-116 midazolam anesthesie 201460-65 benzodiazepinen 201460-65 201460-65 propofol 201460-65 sedatie 201460-65 systemische anesthetica 201460-65
N
niet-medicamenteuze behandeling acute stressstoornis 2014110-116 angststoornissen 2014110-116 antidepressiva 2014110-116 medicamenteuze behandeling 2014110-116 obsessief-compulsieve stoornis 2014110-116 posttraumatische stressstoornis 2014110-116 serotonine-heropnameremmers 2014110-116 sociale angststoornis 2014110-116 specifieke fobie 2014110-116 tricyclische antidepressiva 2014110-116 nieuwe geneesmiddelen harde uitkomstmaat 201471-78 keuze en interpretatie 201471-78 klinische relevantie 201471-78 201471-78 samengestelde uitkomstmaat 201471-78 surrogaatuitkomstmaat 201471-78 voor- en nadelen 201471-78 nieuwe geneesmiddelen 2002 en 2003 nieuwe pilwaarderingen 201410-14 terugblik 201410-14 nieuwe pilwaarderingen nieuwe geneesmiddelen 2002 en 2003 201410-14 terugblik 201410-14 NSAID’s amantadine 2014131-138 antipsychotica 2014131-138 cardiovasculaire middelen: anti-aritmica/nicorandil 2014131-138 2014131-138 goudverbindingen 2014131-138 maculadegeneratiemiddelen 2014131-138 malariamiddelen 2014131-138 oncolytica 2014131-138 2014131-138 systemische geneesmiddelen 2014131-138 tuberculosemiddelen 2014131-138
O
obsessief-compulsieve stoornis acute stressstoornis 2014110-116 angststoornissen 2014110-116 antidepressiva 2014110-116 medicamenteuze behandeling 2014110-116 niet-medicamenteuze behandeling 2014110-116 posttraumatische stressstoornis 2014110-116 serotonine-heropnameremmers 2014110-116 sociale angststoornis 2014110-116 specifieke fobie 2014110-116 tricyclische antidepressiva 2014110-116 oncolytica NSAID?s 2014131-138 amantadine 2014131-138 antibiotica 201439-45 antidepressiva 201439-45 antipsychotica 2014131-138 cardiovasculaire middelen: anti-aritmica/nicorandil 2014131-138 geneesmiddelen 201439-45 2014131-138 goudverbindingen 2014131-138 maculadegeneratiemiddelen 2014131-138 malariamiddelen 2014131-138 perifere neuropathie 201439-45 2014131-138 systemische geneesmiddelen 2014131-138 tuberculosemiddelen 2014131-138 vaccins 201439-45 opioïden anesthesie 201460-65 benzodiazepinen 201460-65 midazolam 201460-65 propofol 201460-65 sedatie 201460-65 systemische anesthetica 201460-65
P
P-glycoproteïne CYP450 2014120-124 antiaritmica 2014120-124 antibiotica 2014120-124 anticoagulantia 2014120-124 antimycotica 2014120-124 colchicine 2014120-124 digoxine 2014120-124 geneesmiddeleninteracties 2014120-124 hypericum 2014120-124 immunosuppressiva 2014120-124 klinische relevantie 2014120-124 macroliden 2014120-124 proteaseremmers 2014120-124 patiëntgeoriënteerde uitkomstmaat harde uitkomstmaat 201471-78 keuze en interpretatie 201471-78 klinische relevantie 201471-78 nieuwe geneesmiddelen 201471-78 samengestelde uitkomstmaat 201471-78 surrogaatuitkomstmaat 201471-78 voor- en nadelen 201471-78 perifere neuropathie antibiotica 201439-45 antidepressiva 201439-45 geneesmiddelen 201439-45 oncolytica 201439-45 vaccins 201439-45 posttraumatische stressstoornis acute stressstoornis 2014110-116 angststoornissen 2014110-116 antidepressiva 2014110-116 medicamenteuze behandeling 2014110-116 niet-medicamenteuze behandeling 2014110-116 obsessief-compulsieve stoornis 2014110-116 serotonine-heropnameremmers 2014110-116 sociale angststoornis 2014110-116 specifieke fobie 2014110-116 tricyclische antidepressiva 2014110-116 pregabaline DSM-5 201483-90 antidepressiva 201483-90 benzodiazepinen 201483-90 buspiron 201483-90 gegeneraliseerde angststoornissen 201483-90 propofol anesthesie 201460-65 benzodiazepinen 201460-65 midazolam 201460-65 201460-65 sedatie 201460-65 systemische anesthetica 201460-65 proteaseremmers CYP450 2014120-124 2014120-124 antiaritmica 2014120-124 antibiotica 2014120-124 anticoagulantia 2014120-124 antimycotica 2014120-124 colchicine 2014120-124 digoxine 2014120-124 geneesmiddeleninteracties 2014120-124 hypericum 2014120-124 immunosuppressiva 2014120-124 klinische relevantie 2014120-124 macroliden 2014120-124
Q
QT-interval AzCERT 201427-33 bijwerkingen 201427-33 elektrocardiogram 201427-33 geneesmiddelen 201427-33 lange-QT-intervalsyndroom 201427-33 torsade de pointes 201427-33
R
retinoïden NSAID?s 2014131-138 acne vulgaris 201495-103 amantadine 2014131-138 antibiotica 201495-103 anticonceptiva 201495-103 antipsychotica 2014131-138 cardiovasculaire middelen: anti-aritmica/nicorandil 2014131-138 combinatiepreparaten 201495-103 2014131-138 goudverbindingen 2014131-138 keratolytica 201495-103 lokale en systemische behandeling 201495-103 maculadegeneratiemiddelen 2014131-138 malariamiddelen 2014131-138 oncolytica 2014131-138 systemische geneesmiddelen 2014131-138 tuberculosemiddelen 2014131-138
S
samengestelde uitkomstmaat harde uitkomstmaat 201471-78 keuze en interpretatie 201471-78 klinische relevantie 201471-78 nieuwe geneesmiddelen 201471-78 201471-78 surrogaatuitkomstmaat 201471-78 voor- en nadelen 201471-78 sedatie anesthesie 201460-65 benzodiazepinen 201460-65 midazolam 201460-65 201460-65 propofol 201460-65 systemische anesthetica 201460-65 serotonine-heropnameremmers acute stressstoornis 2014110-116 angststoornissen 2014110-116 antidepressiva 2014110-116 medicamenteuze behandeling 2014110-116 niet-medicamenteuze behandeling 2014110-116 obsessief-compulsieve stoornis 2014110-116 posttraumatische stressstoornis 2014110-116 sociale angststoornis 2014110-116 specifieke fobie 2014110-116 tricyclische antidepressiva 2014110-116 sociale angststoornis acute stressstoornis 2014110-116 angststoornissen 2014110-116 antidepressiva 2014110-116 medicamenteuze behandeling 2014110-116 niet-medicamenteuze behandeling 2014110-116 obsessief-compulsieve stoornis 2014110-116 posttraumatische stressstoornis 2014110-116 serotonine-heropnameremmers 2014110-116 specifieke fobie 2014110-116 tricyclische antidepressiva 2014110-116 specifieke fobie acute stressstoornis 2014110-116 angststoornissen 2014110-116 antidepressiva 2014110-116 medicamenteuze behandeling 2014110-116 niet-medicamenteuze behandeling 2014110-116 obsessief-compulsieve stoornis 2014110-116 posttraumatische stressstoornis 2014110-116 serotonine-heropnameremmers 2014110-116 sociale angststoornis 2014110-116 tricyclische antidepressiva 2014110-116 surrogaatuitkomstmaat harde uitkomstmaat 201471-78 keuze en interpretatie 201471-78 klinische relevantie 201471-78 nieuwe geneesmiddelen 201471-78 201471-78 samengestelde uitkomstmaat 201471-78 voor- en nadelen 201471-78 systemische anesthetica anesthesie 201460-65 benzodiazepinen 201460-65 midazolam 201460-65 201460-65 propofol 201460-65 sedatie 201460-65 systemische geneesmiddelen NSAID?s 2014131-138 amantadine 2014131-138 antipsychotica 2014131-138 cardiovasculaire middelen: anti-aritmica/nicorandil 2014131-138 2014131-138 goudverbindingen 2014131-138 maculadegeneratiemiddelen 2014131-138 malariamiddelen 2014131-138 oncolytica 2014131-138 2014131-138 tuberculosemiddelen 2014131-138
T
terugblik nieuwe geneesmiddelen 2002 en 2003 201410-14 nieuwe pilwaarderingen 201410-14 torsade de pointes AzCERT 201427-33 QT-interval 201427-33 bijwerkingen 201427-33 elektrocardiogram 201427-33 geneesmiddelen 201427-33 lange-QT-intervalsyndroom 201427-33 tricyclische antidepressiva acute stressstoornis 2014110-116 angststoornissen 2014110-116 antidepressiva 2014110-116 medicamenteuze behandeling 2014110-116 niet-medicamenteuze behandeling 2014110-116 obsessief-compulsieve stoornis 2014110-116 posttraumatische stressstoornis 2014110-116 serotonine-heropnameremmers 2014110-116 sociale angststoornis 2014110-116 specifieke fobie 2014110-116 tuberculosemiddelen NSAID?s 2014131-138 amantadine 2014131-138 antipsychotica 2014131-138 cardiovasculaire middelen: anti-aritmica/nicorandil 2014131-138 2014131-138 goudverbindingen 2014131-138 maculadegeneratiemiddelen 2014131-138 malariamiddelen 2014131-138 oncolytica 2014131-138 2014131-138 systemische geneesmiddelen 2014131-138
V
vaccins antibiotica 201439-45 antidepressiva 201439-45 geneesmiddelen 201439-45 oncolytica 201439-45 perifere neuropathie 201439-45 voor- en nadelen harde uitkomstmaat 201471-78 keuze en interpretatie 201471-78 klinische relevantie 201471-78 nieuwe geneesmiddelen 201471-78 201471-78 samengestelde uitkomstmaat 201471-78 surrogaatuitkomstmaat 201471-78