In short Article

Use of benzodiazepines in the Netherlands


After the opioid crisis, a new problem appears to be arising in the United States, regarding the inappropriate use of benzodiazepines. Their use has been discouraged in the Netherlands, for instance by means of clear guidelines to promote limited prescription and short-term use, as well as restricted reimbursement by insurers. The use of benzodiazepines on prescription has been decreasing over the past few years, while the percentage of this use that is eligible for reimbursement has shown a slight rise. The current figures do not suggest that there will be a problematic increase in the use of benzodiazepines in the Netherlands in the short term.

 • The use of benzodiazepines on prescription in the Netherlands has been decreasing by about 2% a year.
 • There is currently no reason to assume that the use of benzodiazepines in the Netherlands will increase, but efforts to limit and reduce their use remain necessary.
 • Reduced reimbursements and adherence to guidelines on the use of benzodiazepines in primary care appear to be effective.

 1. Helmerhorst FM. Overmatig gebruik van opioïden. Gebu. 2017;51(10):84-85
 2. van Bemmel J. Oxycodon een nieuwe heroïneplaag. Medisch Contact 2017;46:20-23
 3. Broersen S. Actie tegen massaal opiatengebruik. Medisch Contact, nieuwsbericht 13 februari 2019. Via: www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/actie-tegen-massaal-opiatengebruik.htm. Geraadpleegd op 20-05-2020
 4. Agarwal SD, Landon BE. Patterns in Outpatient Benzodiazepine Prescribing in the United States. JAMA Netw Open. 2019 Jan 4;2(1):e187399. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2018.7399
 5. Ministerie van VWS. Bijlage 2 van Regeling zorgverzekering. Via: https://wetten.overheid.nl/BWBR0018715. Geraadpleegd op 20-07-2020
 6. Stichting Farmaceutische Kengetallen. Gebruik benzodiazepines daalt gestaag, maar traag. Pharm Weekbl 2016;151(46). Via: www.sfk.nl/publicaties/PW/2016/gebruik-benzodiazepines-daalt-gestaag-maar-traag. Geraadpleegd op 18-8-2020
 7. Stichting Farmaceutische Kengetallen. Gebruik benzodiazepines vorig jaar verder afgenomen. Pharm Weekbl 2018;153(3). Via: www.sfk.nl/publicaties/PW/2018/gebruik-benzodiazepines-vorig-jaar-verder-afgenomen. Geraadpleegd op 18-08-2020
 8. Gorgels W, Knuistingh Neven A, Lucassen PL, et al. NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen, versie 3.0. Juli 2014. Via: https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/slaapproblemen-en-slaapmiddelen. Geraadpleegd op 18-08-2020
 9. Bachhuber MA, Hennessy S, Cunningham CO, Starrels JL. Increasing Benzodiazepine Prescriptions and Overdose Mortality in the United States, 1996-2013. Am J Public Health. 2016 Apr;106(4):686-8. doi: 10.2105/AJPH.2016.303061
 10. Zorginstituut Nederland. GIP-databank. Via www.gipdatabank.nl. Geraadpleegd op 23-04-2020
 11. NHG-werkgroep Depressie. NHG-Standaard Depressie, versie 3.1. Mei 2019. Via: https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/depressie. Geraadpleegd 18-8-2020
 12. NHG-werkgroep Angst. NHG-Standaard Angst, versie 3.1. Mei 2019. Via: https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/angst. Geraadpleegd op 18-08-2020
 13. Spijker J, Bockting CL, Meeuwissen JA, et al. Multidisciplinaire richtlijn Depressie (Derde revisie). Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassen patiënten met een depressieve stoornis. Utrecht: Trimbos-instituut, 2013. Via: www.ggzrichtlijnen.nl. Geraadpleegd op 28-04-2020
 14. van Balkom AL, van Vliet IM, Emmelkamp PMG, et al. Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen (Derde revisie). Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassen patiënten met een angststoornis. Utrecht: Trimbos-instituut, 2013. Via: www.ggzrichtlijnen.nl. Geraadpleegd op 28-04-2020
 15. De Jong L, Janssen PGH, Keizer D, et al. NHG-Standaard Pijn, versie 2.2. Juni 2018. Via: https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/pijn. Geraadpleegd op 18-08-2020
 16. Van Laar MW, Cruts AAN, Van Miltenburg CJA. Nationale Drug Monitor – Jaarbericht 2019. Utrecht:Trimbos-instituut, 2019. Via: https://www.trimbos.nl/docs/2611d773-620a-45af-a9e5-c27a7e6688e4.pdf. Geraadpleegd op 18-08-2020

Authors

 • Frans M. Helmerhorst, prof. dr
 • Marielle A.E. Nieuwhof, drs, pharmacist