Zelfmedicatie met antibiotica in Europa


Het probleem van de zelfmedicatie met antibiotica in relatie met resistentievorming is in dit proefschrift voor het eerst per land/regio in kaart gebracht met een analyse van de factoren die er op van invloed zijn. Dat in de analyse van de resultaten gebruik is gemaakt van correlatiecoëfficienten doet helaas enigszins afbreuk aan de resultaten. De uitkomsten geven overigens opnieuw een handvat voor Europese beleidsmakers. Ondanks het lage resistentieniveau en de geringe zelfmedicatie met antibiotica is er ook in ons land bij bepaalde micro-organismen een toename van resistentie tegen vele klassen antibiotica.2 De sleutelfactor bij het ontstaan van resistentie blijft het onnodige antibioticumgebruik. De Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid gaat voor doelmatig en beperkt gebruik en geeft daarvoor jaarlijkse herziene landelijke richtlijnen. Haar adviezen worden onder meer geïmplementeerd in de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Alle medische beroepsbeoefenaren hebben de zware taak om dikwijls al telefonisch uit te leggen waarom antibiotische behandeling bij veel voorkomende klachten niet is geïndiceerd.  1. Grigoryan L. Self-medication with antibiotics in Europe and its determinants [proefschrift]. Enschede: Rijksuniversiteit Groningen, 2007.
  2. www.swab.nl.   

Auteurs

  • dr A.J.F.A. Kerst