www.losecosan.nl

Nieuw: Losecosan® 20 mg. Nu zonder recept’. Dit zijn woorden die in het oog springen op www.losecosan.nl. Losecosan® (omeprazol dat merkloos of als Losec® op recept verkrijgbaar is) is een maagzuurremmer die bij de drogist of in de apotheek zonder recept verkrijgbaar is. De fabrikant is Bayer. Volgens Bayer is Losecosan® dé oplossing tegen brandend maagzuur wanneer een product met kortdurende werking, zoals Rennie®, niet volstaat. Rennie® is overigens ook een product van Bayer.

Aandacht. In de zelfzorgstandaard ’Maagklachten’ van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) wordt aangegeven dat de protonpompremmer omeprazol een eerstekeuzemiddel is bij maagklachten die langere tijd gedurende de dag of de nacht aanhouden.1 Een maagzuurremmer die vrij verkrijgbaar is bij de drogist of apotheek vraagt echter wel aandacht van artsen en apothekers, omdat het middel ook bijwerkingen kan geven en interacties kan veroorzaken met andere geneesmiddelen.

Intoxicatie en bijwerkingen. Omeprazol kan het metabolisme van een aantal geneesmiddelen via het enzymsysteem CYP450 in de lever remmen en daardoor de eliminatie verminderen. De interactie bijvoorbeeld tussen omeprazol en fenytoïne (merkloos, Diphantoine®) kan bij sommigen een stijging veroorzaken van de serumconcentratie van fenytoïne, met een mogelijke intoxicatie als gevolg (Gebu 1996: 30; 85-86). Andere relevante interacties zijn die met cumarinederivaten (verstoring International Normalized Ratio INR), itraconazol (merkloos, Trisporal®) en clopidogrel (merkloos, Grepid®, Plavix®) (voor beide geldt een afname van het effect, de interactie met clopidogrel is nog niet volledig opgehelderd).2Ook kunnen erectiestoornissen voorkomen bij het gebruik van omeprazol. Mogelijk ligt een verlaagde concentratie van circulerend testosteron hieraan ten grondslag. De reactie is waarschijnlijk dosisafhankelijk. Tussen 1992 en 2009 ontving het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb tien meldingen van deze stoornis na het gebruik van omeprazol (Gebu 2009; 43: 61 en Gebu 2013; 47: 99-105). Ten slotte dient men bij chronisch gebruik van protonpompremmers bedacht te zijn op diverse andere bijwerkingen (Gebu 2009; 43: 42), zoals heup- en wervelfracturen, infecties en vitamine B12-deficiëntie.

Riskant middel. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) adviseert afbouw van het gebruik van omeprazol daar waar mogelijk.3 De patiënt heeft met omeprazol een zelfzorgmiddel in handen met risico’s waarover de fabrikant geen informatie op de website geeft.


1. Zelfzorgstandaard ’Maagklachten’. Via: KNMP Kennisbank.
2. Informatorium Medicamentorum. Den Haag: WINAp/KNMP, 2013.
3. Numans ME, et al. NHG-Standaard ’Maagklachten’. Huisarts Wet 2013; 56: 26-35.

Auteurs

  • mw drs N.I.M. van Wetten