www.borstkanker.nl

Code rood dreigt voor patiënten met uitgezaaide borstkanker. Teken de petitie voor het behoud van pertuzumab.’ Dit was het bericht dat de Borstkankervereniging Nederland (BVN) via Facebook verspreidde, met een link naar de website www.borstkanker.nl waar de petitie kan worden getekend. Aanleiding was volgens deze website van BVN het advies van het Zorginstituut Nederland aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om pertuzumab (Perjeta®) niet meer te vergoeden vanwege de hoge kosten van de met dit middel te bereiken levensduurverlenging. BVN vraagt de minister met de petitie om pertuzumab te blijven vergoeden en met de fabrikant te gaan onderhandelen over de prijs. Een prijzenswaardige actie, of niet?

Pertuzumab. Pertuzumab is geregistreerd voor de behandeling van gemetastaseerde of lokaal terugkerende, inoperabele humane epidermale groeifactorreceptor (HER)-2-positieve (gevoelig voor trastuzumab (Herceptin®)) borstkanker (in combinatie met trastuzumab en docetaxel (Taxotere®)), of als neoadjuvante behandeling (een behandeling om een ingreep te vergemakkelijken) van HER-2-positieve borstkanker in een vroeger stadium (met trastuzumab en chemotherapie). Het middel wordt om de drie weken toegediend en de behandeling gaat door tot ziekteprogressie of toxiciteit (bij gemetastaseerde kanker) of wordt drie tot zes keer voor de operatie toegediend.1 De officiële prijs in de G-Standaard van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) van één verpakking pertuzumab is € 3.000 en daarmee is de behandeling erg kostbaar.

Advies Zorginstituut Nederland. Het officiële advies van het Zorginstituut ten aanzien van pertuzumab bij de indicatie gemetastaseerde borstkanker aan de minister luidt: ’Het Zorginstituut is van oordeel dat pertuzumab onder de huidige prijsstelling geen plaats heeft in het verzekerde pakket’. Op grond van de verwachting dat ongeveer 500 patiënten per jaar in aanmerking komen voor behandeling schat het Zorginstituut dat de kosten voor de gezondheidszorg onevenredig hoog zullen zijn bij de huidige prijsstelling van het geneesmiddel (tot. kosten € 39,5 miljoen/jr.).2 Uit onderzoek is gebleken dat de verlenging van de mediane overlevingstijd met de toevoeging van pertuzumab aan de standaardbehandeling 15,7 maanden is (56,5 mnd. vs. 40,8 mnd.).3 Het Zorginstituut berekende dat een reductie van de inkoopprijs met 55% de verhouding tussen effectiviteit en kosten dusdanig zou verbeteren dat pertuzumab in het pakket zou kunnen worden gehandhaafd, en raadt de minister aan over de prijs te gaan onderhandelen. Daarmee geeft BVN dus eigenlijk hetzelfde advies aan de minister als het Zorginstituut.2

Prijsonderhandelingen. Sinds enkele jaren is het gebruikelijk dat de minister bij een te hoge prijsstelling eerst gaat onderhandelen over prijsverlaging, alvorens het geneesmiddel via de zorgverzekering te vergoeden (Gebu 2015; 49: 135-142). Het is de vraag of BVN de minister met de petitie helpt bij de onderhandelingen of juist tegenwerkt. Het is zeker goed dat de minister het belang van de patiënt in het oog houdt en dat het behoud van vergoeding van pertuzumab de inzet van de onderhandelingen zou moeten zijn. Maar Roche, de fabrikant van pertuzumab, ziet haar onderhandelingspositie verstevigd met de druk vanuit de borstkankervereniging als steuntje in de rug. Druk waar Roche indirect zelf aan heeft meegewerkt door de borstkankervereniging financieel te ondersteunen.4 5

Conclusie. Het bovenstaande toont opnieuw dat het spel rondom de geneesmiddelenprijzen ingewikkeld is, waarbij onafhankelijkheid en belangenverstrengeling niet te onderscheiden zijn. De BVN zou er verstandiger aan doen zijn zorgen direct kenbaar te maken aan het Zorginstituut en de minister en de discussie over vergoeding niet in de openbaarheid via Facebook en de website te voeren. Het zou ook eerlijker zijn geweest als bij de petitie had gestaan: Dit middel is van Roche, wij worden ook gesponsord door Roche.

 

Literatuurreferenties:

  1. Productinformatie pertuzumab (Perjeta®), via: www.ema.europa.eu, EPAR’s.
  2. Pakketadvies pertuzumab (Perjeta®). Den Haag: Zorginstituut Nederland. Via: https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2016/advies-zorginstituut-borstkankermiddel-pertuzumab-tegen-huidige-prijs-niet-in-basispakket.html.
  3. Swain SM, et al. Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel in HER2-positive metastatic breast cancer. N Eng J Med 2015; 372: 724-734.
  4. Jaarverslag BVN 2014. Via: http://www.borstkanker.nl/bibliotheek_bvn/jaarverslag_2014/1480.
  5. Jaarrekening BVN 2014. Via: http://www.borstkanker.nl/bibliotheek_bvn/jaarrekening_2014/1493.