www.anticonceptiepil.nl

Op www.anticonceptiepil.nl vindt de bezoeker veel informatie over anticonceptie en de pil.1 Het is één van de 66 websites van MediStart, een medische uitgeverij met een postadres in Rotterdam. Alle MediStart-websites samen telden in maart 2013 500.000 bezoekers, aldus de uitgever. Voor zorgverleners is van belang te weten hoe betrouwbaar deze informatie is.

Op de inleidende pagina staat onder meer dat de anticonceptiepil meer voordelen biedt dan alleen het voorkomen van een zwangerschap. ’Tot 50% minder kans op (goed- en kwaadaardige) gezwellen in baarmoeder en eierstokken’. Een wetenschappelijke bron ontbreekt. Niet vermeld wordt het verhoogde risico op mammacarcinoom. Achterwege blijven ook algemene nadelen en bijwerkingen van de pil, zoals een verhoogde kans op veneuze trombo-embolie of onregelmatig vaginaal bloedverlies (Gebu 2008; 42: 99-105).

Patiëntenbrief. De website geeft informatie over de anticonceptiemiddelen Evra®, Implanon®, Lovette®, Marvelon®, Microgynon 30®, Mirena®, Nuvaring®, Qlaira®, Stediril 30®, Yasmin®, Yaz® 24+4 en Zoely®. Bij elk middel staat, met verwijzing naar de bijsluiter, vermeld: ’… is niet voor iedereen geschikt en kan ook bijwerkingen veroorzaken. Raadpleeg daarom altijd de bijsluiter die u bij uw geneesmiddel heeft gekregen.’ Eén link naar de Patiëntenbrief ’Anticonceptiepil’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zou de patiënt echt helpen.2 Daarentegen is wel een link opgenomen naar een website van een fabrikant van anticonceptiva (MSD) en staat op de website een vragenlijst die is ontwikkeld in samenwerking met MSD.
Redactie en bronvermelding. ’Alle medische informatie op Anticonceptiepil.nl is geschreven en/of gecontroleerd door onze redactieraad.’ Een redactieraad mag dan enig gewicht in de schaal leggen, maar nergens is terug te vinden wie deel uitmaken van die raad voor het onderwerp anticonceptie. Dr Sylvia Dermout, gynaecoloog, is de enige die met naam en toenaam staat vermeld. Zij laat zich interviewen over langetermijnanticonceptie en verdedigt de voordelen van een spiraaltje. Op de vraag wat nog de rol van de klassieke pil voor langetermijnanticonceptie is, gaat zij in op de voordelen van de pil: hoeft niet te worden ingebracht, gemakkelijk verkrijgbaar, eenvoudig om mee te stoppen en ’behoorlijk safe mits je ’m iedere dag inneemt.’ Als nadeel van de pil geeft ze aan dat ’als je eenmaal weer zwanger wilt worden, je cyclus eerst weer op gang moet komen’. Verhoogde kansen op veneuze trombo-embolie blijven onvermeld.
Middel van eerste keuze. Bezoekers van de website wordt gesuggereerd dat ze betrouwbare informatie aantreffen, maar het valt te betwijfelen of deze website betrouwbare en volledige informatie bevat. Er bestaan andere wegen naar objectievere informatie. Derdegeneratie-anticonceptiva hebben een hoger risico op veneuze trombo-embolie dan die van de tweede generatie. In de NHG-Standaard ’Anticonceptie’ wordt als eerste keuze de anticonceptiepil met ethinylestradiol en levonorgestrel geadviseerd.3 Het Geneesmiddelenbulletin heeft ook recent het standpunt uit Gebu 2008; 42: 99-105 herhaald dat het middel van eerste keuze de anticonceptiepil blijft die 30 µg ethinylestradiol en levonorgestrel 150 ?g bevat (merkloos, Microgynon® 30, Stediril® 30) (Gebu 2011; 45: 23-24). Over beide onafhankelijke informatiebronnen wordt de bezoeker van de website echter niet geïnformeerd.1. www.anticonceptiepil.nl.
2. http://www.thuisarts.nl/anticonceptiepil/ik-wil-anticonceptiepil-gaan-gebruiken.
3. Brand A, et al. NHG-Standaard ’Anticonceptie’. Huisarts Wet 2011; 54: 652-676.

Auteurs

  • mw drs N.I.M. van Wetten