'Wondermiddel' Skin Cap van de markt gehaald

De Stichting Lareb ontving twee meldingen van bijwerkingen na gebruik van Skin Cap, een zonder recept verkrijgbaar product dat werkzaam zou zijn tegen psoriasis.
De eerste melding betrof een man die sinds 10 maanden tweemaal per dag Skin Cap-spray gebruikte. Het viel hem op dat hij kleine puntbloedinkjes kreeg op zijn buik en flanken. Ook was de huid van zijn onderbenen dunner geworden, waardoor hij bij stoten snel bloedingen kreeg. De man was reeds jaren bekend met psoriasis. Hij had reeds alle mogelijke behandelingen ondergaan, namelijk acitretine, PUVA, calcipotriol en verschillende lokale corticosteroden, maar was hiermee opgehouden. De importeur had hem verteld dat het 'natuurlijke' product onbeperkt kon worden gebruikt. De man ontzag dan ook de gezonde huid niet, en gebruikte over zijn gehele lichaam minstens 100 ml per twee weken. In totaal heeft hem dit naar eigen zeggen 1.000 tot 2.000 gulden gekost.
De tweede melding betrof een vrouw die ruim twee maanden lang dagelijks bijna haar hele lichaam behandelde met Skin Cap-spray. Zij gebruikte ongeveer 100 ml/week, hetgeen in totaal circa 500 gulden kostte. Gedurende de laatste jaren had zij, tussen drie zwangerschappen door, de psoriasis onder controle weten te houden met calcipotriol en lokale corticosteroïden. Eerder had zij ook PUVA ondergaan en methotrexaat gebruikt. De vrouw kreeg tijdens de behandeling argwaan omdat haar huid er beter uit ging zien dan ooit tevoren. De importeur verzekerde haar dat Skin Cap geen schadelijke stoffen bevatte en onbeperkt kon worden toegepast. Toen de vrouw door haar apotheekhoudend huisarts werd gebeld met de mededeling dat er corticosteroden in het middel zaten, is zij er mee gestopt. Binnen twee dagen ontwikkelde zich toen een zeer explosieve exacerbatie van de psoriasis: haar huid ging helemaal stuk en er bleef bijna geen onaangedaan gedeelte meer over. De patiënt had zeer veel pijn bij het zitten en kon moeilijk liggen en slapen. Bijna drie weken later was er nog nauwelijks sprake van een verbetering.
Inmiddels is precies duidelijk waarom het product deze bijwerkingen veroorzaakte. Begin dit jaar vroeg de Vereniging voor Psoriasispatiënten aan de Wetenschapswinkel Geneesmiddelen in Utrecht om een onderzoek naar het door haar leden zo bejubelde middel. Bij de analyse van de bestanddelen bleek dat Skin Cap triamcinolon of clobetasol bevatte in een sterkte vergelijkbaar met die van de geregistreerde receptgeneesmiddelen. Omdat aan Skin Cap wederrechtelijk een farmacologisch sterk werkzame stof was toegevoegd, is het product inmiddels op last van de Inspectie voor de Gezondheidszorg uit de handel genomen.1 Opnieuw een bewijs dat ook onschuldig ogende 'wondermiddelen' wel degelijk kunnen schaden.1. Willems M. Skin Cap blijkt geen onschuldig wondermiddel. Magazijn juni 1997: 3.