Wisselwerkingen van orale anticoagulantia met andere geneesmiddelen / Onverenigbaarheid van geneesmiddelen bij intraveneus gebruik


Mechanisme van de wisselwerking tussen geneesmiddelen
Versterking van de werking van andere geneesmiddelen door cumarinen
Conclusie
Cumarinederivaten
Literatuur

Trefwoorden: cumarine-anticoagulantia, alcohol, sedativa, warfarine

Onverenigbaarheid van geneesmiddelen bij intraveneus gebruik
Invloed van de pH
Literatuur
Tabel: Onverenigbaarheden van algemeen gebruikte geneesmiddelen voor intraveneuze toediening

Trefwoorden: pH, fysische verandering, antibiotica

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF