Website van de maand: www.zantacmaagzuur.nl

De website www.zantacmaagzuur.nl van Omega Pharma gaat overduidelijk over de producten Zantac® (ranitidine) en Zantac Snel® en over weinig anders. ’Zantac® voor langdurige verlichting van brandend maagzuur en zure oprispingen’ kopt de website, en na twee grote afbeeldingen van de productverpakkingen is het enige dat daarna nog nodig is, een test om te bepalen welke van de twee middelen het meest geschikt is.
Wat vermeldt de website? De test leidt met een paar vragen meestal naar Zantac Snel®. Ranitidine (75 mg, de dosering voor zelfzorgmedicatie) is daarbij voorbehouden aan mannen en vrouwen boven de 16 (niet zwanger, geen borstvoeding) die niet per se een natuurlijk product willen. De website besteedt aandacht aan oorzaken van refluxklachten en geeft tips om die te voorkomen. Andere geneesmiddelen dan de twee genoemde producten worden echter niet genoemd. Er staan nauwelijks waarschuwingen op de website, bijvoorbeeld om bij ernstige of langer bestaande klachten de arts te raadplegen. Ook is geen aandacht voor gastritis door alcoholgebruik of gastropathie door het gebruik van NSAID’s.
Het is opmerkelijk dat het product Zantac Snel® geen ranitidine bevat, maar 250 mg Phycodol®. Volgens de website ’een gepatenteerde formule gemaakt van kwalitatief hoogwaardig extract uit bruine algen. De effectieve natuurlijke formule is suikervrij en wetenschappelijk bewezen’. Het product is volgens de gebruiksaanwijzing geen geneesmiddel maar een medisch hulpmiddel (Gebu 2013; 47: 63-69). In de gebruiksaanwijzing wordt de werkzame stof bij de uitleg van de werking ook alginaat genoemd. Alginaat ofwel alginezuur komt ook voor in geneesmiddelen tegen reflux, zoals Rennie Duo® en Gaviscon®.
Zelfzorg bij refluxklachten. In de standaard ’Maagklachten’1 van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de zelfzorgstandaard ’Maagklachten’2 van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) worden antacida aangeraden bij incidentele klachten. Bij langer aanhoudende klachten gaat de voorkeur uit naar de maagzuurremmers omeprazol (merkloos, Losec®), pantoprazol (merkloos, Pantozol®) of ranitidine. Alginezuur wordt niet specifiek genoemd als zelfzorggeneesmiddel.
Alginezuur reageert met zoutzuur en vormt daarmee een mechanische barrière tussen de slokdarmwand en de maaginhoud.3 Het wordt niet of nauwelijks in het lichaam opgenomen. Het middel is veilig te gebruiken bij zwangerschap en borstvoeding. Het middel reageert direct met het maagzuur en hoeft niet eerst te worden opgenomen in het lichaam.3
Medisch hulpmiddel.
Opvallend is dat Zantac Snel® volgens de productinformatie een medisch hulpmiddel is. Het is dus niet geregistreerd als geneesmiddel, in tegenstelling tot andere producten met alginezuur. Dit is waarschijnlijk ook de reden dat er een proefmonster via de website is aan te vragen. Dit is voor geneesmiddelen verboden omdat deze niet altijd zonder interventie van een arts te gebruiken zijn.4 De Europese richtlijn voor medische hulpmiddelen (93/42/EEG) meldt echter geen verbod.
De richtlijn medische hulpmiddelen meldt niets over reclameregels. Deze zijn echter wel vastgelegd in de code voor de publieksreclame voor medische hulpmiddelen. In deze code staat genoemd dat monsters mogen worden verstrekt (behalve bij vermageringsmiddelen).4 Ook reclame voor medische hulpmiddelen wordt preventief getoetst door de Keuringsraad. De website van Zantac® is getoetst en vermeldt onderaan de pagina het toetsingsnummer.
Conclusie. De website heeft geen enkel ander doel dan de aanprijzing van de producten Zantac®, en vooral Zantac Snel®. Ondanks het vermelden van enige informatie over reflux en hoe reflux is te voorkomen, ontbreekt belangrijke informatie over de oorzaken en heeft de website verder geen enkele toegevoegde waarde. Het is misleidend dat een geneesmiddel en een medisch hulpmiddel dezelfde naam hebben, dat de verpakkingen van de producten op elkaar lijken maar de samenstelling sterk verschilt. Ofschoon in de browser bij de zoekresultaten staat dat het een advertentie betreft, wordt dit niet duidelijk op de website. De consument die objectieve informatie zoekt, kan beter een andere website, zoals de website www.thuisarts.nl van het NHG, bezoeken.


Literatuurreferenties
1.
Numans ME, et al. NHG-Standaard ’Maagklachten’ (tweede herziening). Huisarts Wet 2013; 56: 26-35.
2. Standaard Maagklachten, via: KNMP Kennisbank online.
3. Informatorium Medicamentorum. Den Haag: KNMP, 2014.
4. De Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG) [document op het internet]. Keuringsraad Kennis en Advies Gezondheidsreclame. Via: koagkag.nl/Nieuws-en-Downloads.

 

Auteurs

  • mw drs M.A.E. Nieuwhof