Website van de maand: www.doededtest.nl

In de wachtkamers van huisartsen hangen posters die uitnodigen via www.doededtest.nl een test te doen om te zien of het nodig is extra vitamine D te gebruiken. Van een huisarts mag objectieve informatie worden verwacht. Een aanleiding om eens verder te kijken.

Wat vermeldt de website? De test blijkt onderdeel van een website die meer informatie geeft over vitamine D (www.vitaminedinformatie.nl). De lezer wordt via een aantal meerkeuzevragen door de test heen geleid. Dit zijn vragen over leeftijd en geslacht, hoe vaak iemand buiten komt en over huidskleur van de testpersoon. Op basis daarvan wordt aangegeven of er een noodzaak is om extra vitamine D te gebruiken.
De site wordt beheerd door Meda Pharma, een leverancier van zowel recept- als zelfzorggeneesmiddelen. Eén van haar producten is een tablet met respectievelijk 400 en 800 internationale eenheden (IE) colecalciferol (Divisun® 400 en 800).
De informatie op de website is gedeeltelijk gebaseerd op de informatie die de Gezondheidsraad geeft over vitamine D.1 De website vermeldt geen andere bronnen. Toch worden er uitspraken gedaan die onderbouwing verdienen. Naast de werking van vitamine D bij de opbouw van botten en spieren, wordt namelijk ook gemeld dat er wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar vitamine D en auto-immuunziekten, zoals multipele sclerose (MS) en diabetes mellitus type 1, en darmkanker. Er staat aangegeven dat er nog geen bewijs is dat vitamine D zou helpen bij de preventie van deze ziekten, maar vitamine D zou een rol spelen bij de immunologische processen.

Vitamine D in het lichaam. Vitamine D is een verzamelnaam voor een groep waarvan onder meer colecalciferol (vitamine D3) deel uitmaakt. Vitamine D is nodig voor de opbouw van de botten en het functioneren van de spieren. Daarnaast speelt het een rol bij immunologische processen, proliferatie van cellen en remming van tumorcellen. Vitamine D wordt door de huid aangemaakt onder invloed van zonlicht. Een andere belangrijke bron is vetrijke voeding.2

Advies van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad adviseert een aantal groepen mensen extra vitamine D te gebruiken. Het gaat om baby’s (tot 1 jr.), kinderen van één tot vier jaar, vrouwen boven de 50 jaar, mannen boven de 70 jaar, zwangere vrouwen, mensen met een donkere huidskleur (omdat hun huid minder vitamine D aanmaakt), en mensen die kleding dragen die vrijwel het gehele lichaam bedekt. Bij andere groepen kan in principe in de behoefte aan vitamine D worden voorzien door voldoende zonlicht en door een gezonde voeding.1
Bij het invullen van de test, blijkt deze geënt op bovenstaande adviezen. Er wordt daarnaast gewezen op de noodzaak van voldoende daglicht en het feit dat vitamine D ook in de voeding voorkomt. De website verwijst niet naar een specifiek product, maar er wordt geadviseerd om de apotheker of arts om raad te vragen. Ook is er een overzicht terug te vinden van de groepen bij wie volgens de Gezondheidsraad extra vitamine D nodig is.

Auto-immuunziekten. Het Informatorium Medicamentorum meldt geen specifieke werking of toepassing van vitamine D bij auto-immuunziekten, ook niet in de specifieke stofmonografieën, met uitzondering van lokaal calcipotriol bij psoriasis.2 Ook in de richtlijn ’Multipele sclerose’ van het ’Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg’ CBO wordt slechts zijdelings melding gemaakt van een rol van vitamine D bij MS en wordt niet aangeraden om extra vitamine D te gebruiken.3 Het is wel bekend dat bij systemische lupus erythematodus (SLE) regelmatig sprake is van zonlichtovergevoeligheid waardoor er weinig vitamine D wordt aangemaakt.

Conclusie. Over het algemeen is de informatie op de website goed en objectief te noemen. De link met het vitamine D-product van Meda Pharma is slechts voor een goede zoeker terug te vinden. De vermelding van het feit dat vitamine D een rol speelt bij een aantal auto-immuunziekten en andere ziektebeelden is overbodig. Het is namelijk niet bewezen dat suppletie een preventief effect heeft bij deze aandoeningen en de vermelding lijkt vooral de bedoeling te hebben mensen aan te zetten zonder reden extra vitamine D te gaan gebruiken. Een waarschuwing voor het teveel gebruiken van vitamine D wordt niet gegeven. Afgezien van deze twee minpunten is www.doededtest.nl een bruikbare website om mensen voor te lichten over de noodzaak van zonlicht, gezonde voeding, en, waar van toepassing, het gebruik van extra vitamine D.

 


Literatuurreferenties
1.
Evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D. Den Haag: Gezondheidsraad, 2012.
2. Informatorium Medicamentorum. Den Haag: KNMP, 2014.
3. CBO Richtlijn Multipele sclerose. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2012.

 

Auteurs

  • mw drs M.A.E. Nieuwhof