Wat is gevaarlijker voor uw gezondheid: griep of Tamiflu (oseltamivir)

Op 2 februari 2007 verscheen op de website van de International Society of Drug Bulletins (ISDB) het volgende bericht:

Het gebruik van oseltamivir (Tamiflu®) bij griep wordt in veel landen, waaronder Japan, gepropageerd. Voor het geval er een nieuw type grieppandemie uitbreekt hebben meer dan 300 corporaties, sommige ontwikkelde landen en zelfs de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) voorraden van oseltamivir opgeslagen.

Er is enige verwarring ontstaan over de kennis van de behandeling of preventie van gewone 'griep' en de kennis van de effecten bij behandeling of preventie van complicaties tijdens een hypothetische nieuwe grieppandemie.

Meestal is griep een lichte infectie die vanzelf overgaat. Er is geen bewijs dat oseltamivir de frequentie van ernstige griepcomplicaties vermindert, zowel bij gezonde personen als bij kwetsbare populaties. Hooguit vermindert oseltamivir griepsymptomen met één dag, hetgeen niet relevant is. Ook is er geen bewijs dat oseltamivir tijdens een seizoensuitbraak griepcomplicaties voorkomt bij nauwe contacten van met griep geïnfecteerde personen. Tot nu toe kan vogelgriep nauwelijks als een algemeen volksgezondheidsprobleem worden beschouwd. Het is niet aangetoond dat oseltamivir effectief is bij de preventie of behandeling van complicaties tijdens een nieuw type griepepidemie.

Oseltamivir heeft als bijwerking misselijkheid en braken. Er komen echter steeds meer bewijzen dat oseltamivir ook ernstiger bijwerkingen kan veroorzaken, zoals gedragsstoornissen en plotseling overlijden door ademhalingsdepressie. Naar aanleiding van meerdere meldingen waarschuwde de FDA over de mogelijkheid van neuropsychiatrische bijwerkingen van oseltamivir. Deze meldingen kwamen meestal vanuit Japan waar het middel veel wordt gebruikt. (www.fda.gov/medwatch/safety/2006/safety06.htm#tamiflu).

Derhalve doet de ISDB een beroep op hulpverleners en het publiek om het gebruik van oseltamivir bij gewone griep te vermijden, vanwege het feit dat er steeds meer bewijzen komen dat oseltamivir meer kwaad dan goed doet. Met oseltamivir krijgt u bij gewone griep geen waar voor uw geld.
De ISDB doet een beroep op de WHO om te stoppen met het aanleggen van voorraden van oseltamivir, omdat harde bewijzen dat het middel nuttig kan zijn bij een nieuw type grieppandemie ontbreken. Het aanleggen van voorraden van oseltamivir door de WHO draagt tevens bij aan de hype die het onverantwoorde gebruik van oseltamivir omgeeft.1 

Contactpersoon: Rokuro Hama (gec00724@nifty.com)


  1. Bonneux L, et al. An iatrogenic pandemic of panic. BMJ 2006; 332: 786-788.

     


De International Society of Drug Bulletins (ISDB) is een wereldwijd network van meer dan 73 bulletins en tijdschriften over geneesmiddelen en therapeutica die financieel en intellectueel onafhankelijk zijn van de farmaceutische industrie.
Het globale doel van de ISDB is het stimuleren van het rationele gebruik van geneesmiddelen, het helpen bij de ontwikkeling van onafhankelijke geneesmiddelenbulletins in alle landen en het vergemakkelijken van de onderlinge samenwerking.

International Society of Drug Bulletins (ISDB) 
www.isdbweb.org