Voorschrijven en innemen zijn twee / Medicamenteuze therapie bij prostaatcarcinoom


Voorschrijven en innemen zijn twee
Het vraagstuk
Factoren die van invloed zijn op het al dan niet juiste gebruik van geneesmiddelen
Aanbevelingen

Trefwoorden: voorschrijven geneesmiddelen, onjuist gebruik, relatie arts-patiënt

Medicamenteuze therapie bij prostaatcarcinoom
Inleiding
Hormoontherapie
Conclusie

Trefwoorden: prostaatcarcinoom, adenocarcinoom, oestrogenen, estramustinefosfaat, progestagenen, anti-androgenen

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF