Verhoogde waarden levertransaminasen bij gebruik agomelatine

Artsen en apothekers hebben recent een brief ontvangen van de fabrikant van agomelatine (Valdoxan®), een middel dat is geregistreerd voor de behandeling van depressieve klachten. Aangegeven wordt dat er nieuwe gegevens zijn over bijwerkingen van agomelatine. Het gaat met name om verhogingen van de waarden van levertransaminasen, alanine-aminotransferase (ALAT) en aspartaataminotransferase (ASAT). De fabrikant heeft in overleg met de European Medicines Agency (EMA) de productinformatie aangepast en thans wordt geadviseerd om bij alle patiënten die agomelatine gebruiken de leverfuncties te onderzoeken na drie, zes, 12 en 24 weken en daarna op klinische indicatie. 
Als er sprake is van verhoogde waarden van de levertransaminasen dient de bepaling te worden herhaald. Als er dan nog steeds sprake is van een verhoging en deze verhoging meer dan driemaal de bovengrens van de normaalwaarde betreft, dient de behandeling te worden gestaakt. 
Bij patiënten met bepaalde risicofactoren, zoals al bestaande verhoogde transaminasewaarden, obesitas, inname van grote hoeveelheden alcohol, is volgens de nieuwe productinformatie voorzichtigheid geboden.
In Gebu 2010; 44: 42-44 is aandacht besteed aan agomelatine en daar zijn de hier genoemde bijwerkingen al beschreven. Daar is aangegeven dat het een raadsel is waarom de EMA aan de Europese Commissie heeft geadviseerd aan de fabrikant van agomelatine een handelsvergunning te verlenen aangezien er sterke twijfels bestaan over de werkzaamheid van het middel. Ons Franse zusterblad Prescrire International2 noemt de registratie van agomelatine niet acceptabel en het Duitse Arznei-Telegramm3 ziet geen enkele indicatie voor het middel omdat de balans van werkzaamheid en bijwerkingen negatief is. Op grond van de gepubliceerde, dus controleerbare, onderzoeken kunnen Duitse, Franse en Nederlandse deskundigen het fundament onder het positieve advies namelijk niet vinden.

<hr />

1. Productinformatie agomelatine (Valdoxan®), via: www.ema.europa.eu, EPAR’s.
2. Agomelatine. Adverse effects and no proven efficacy. Prescrire Int 2009; 18: 241-245.
3. Agomelatin (Valdoxan) bei Depression. Arznei-Telegramm 2009; 40: 43-44.

Auteurs

  • dr D. Bijl