Vergoeding van nieuwe geneesmiddelen

Het ministerie van VWS heeft bekendgemaakt dat in januari, februari en maart 2006 de volgende nieuwe geneesmiddelen zijn opgenomen in het ziekenfondspakket. Het betreft zoledroninezuur (Aclasta®), humaan normaal immunoglobuline (Subcuvia®), zinkacetaatdihydraat (Wilzin®) en nitisinon (Orfadin®).
Zoledroninezuur (Aclasta®) is geregistreerd voor de behandeling van de botziekte Paget.
Humaan normaal immunoglobuline (Subcuvia®) is geregistreerd voor substitutietherapie bij volwassenen en jongeren met een leeftijd van 12 jaar en ouder bij primaire immunodeficiëntiesyndromen, zoals aangeboren agammaglobulinemie en hypogammaglobulinemie, gewone variabele immunodeficiëntie, ernstige gecombineerde immunodeficiëntie en IgG-subklassedeficiënties met recidiverende infecties. Voorts is het geregistreerd als substitutietherapie bij myeloom of chronische lymfatische leukemie met ernstige secundaire hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties.
Zinkacetaatdihydraat (Wilzin®) en nitisinon (Orfadin®) zijn geregistreerd voor weesindicaties. Zinkacetaatdihydraat voor de behandeling van de ziekte van Wilson en nitisinon voor de behandeling van patiënten met bevestigde diagnose van erfelijke tyrosinemie type 1 in combinatie met beperking van tyrosine en fenylalanine in de voeding.
Voorts is de nadere voorwaarde voor imiquimod (Aldara®) uitgebreid met de lokale behandeling van kleine superficiële basaalcelcarcinomen (sBCC) bij volwassenen. Imiquimod was reeds geregistreerd voor de lokale behandeling van uitwendige genitale en perianale wratten (condyloma accuminata) bij volwassenen. Ook is de nadere voorwaarde van clopidogrel (Plavix®) gewijzigd.
Op de website van CVZ kunt u de beoordeling van de Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) lezen van bovenstaand producten, alsmede informatie over de nadere voorwaarden (www.cvz.nl via: CFH-rapporten). Ook is hier het farmacotherapeutische rapport van deze geneesmiddelen te vinden.