Vergoeding van nieuwe geneesmiddelen

Het ministerie van VWS heeft bekendgemaakt dat in augustus 2005 de volgende nieuwe geneesmiddelen zijn opgenomen in het ziekenfondspakket. 
Het betreft duloxetine (Symbalta®), atomoxetine (Strattera®), strontiumralenaat (Protelos®) en oxybutynine (Kentera®).
Duloxetine (Cymbalta®) is geïndiceerd voor de behandeling van depressieve episoden.
Atomoxetine (Strattera®) is geregistreerd voor aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit ('Attention Deficit Hyperactivity Disorder', ADHD) bij kinderen van 6 jaar en ouder en adolescenten in combinatie met psychotherapeutische en/of pedagogische maatregelen.
Strontiumralenaat (Protelos®) is geïndiceerd voor de behandeling van postmenopauzale osteoporose ter vermindering van het risico van wervel- en heupfracturen.
Oxybutynine (Kentera®) is geregistreerd voor de behandeling van een instabiele blaas met symptomen van verhoogde aandrang, frequente mictie en/of urge-incontinentie.
Op de website van CVZ kunt u de beoordeling van het CFH-rapport lezen van bovenstaande producten, alsmede informatie over de nadere voorwaarden (www.cvz.nl/cijfers_en_publicaties/CFH-rapporten). Ook is hier het farmacotherapeutische rapport van deze geneesmiddelen te vinden.